Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” Adămești – (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Adămești, parte a comunei Nanov, se află pe D.N. 6 Alexandria – Roșiorii de Vede, la 5 kilometri de orașul  Alexandria. Prima atestare documentară a localităţii Nanov, este consemnată la 1 august 1570 în hrisovul lui Alexandru Mircea Voievod, domnul Ţării Româneşti. În 1741, judeţul Teleorman avea 10 plăşi, localitatea Nanov fiind în componenţa Plăşii Marginea de Jos. Districtul Teleorman a fost împărţit în 3 plăşi în 1864, localitatea Nanov fiind divizată în Nanovul de Sus şi Nanovul de Jos, până în 1865, când numărul plăşilor a crescut la 4 prin dezlipirea Marginii de Călmăţui, comuna Nanov cu Nanovul de Sus şi Nanovul de Jos aparţinând de plasa Marginea. În urma reformei administrative din 24 iunie 1925, comuna Nanov intră în componenţa Plăşii Alexandria, până în 1950 când Nanov devine reşedinţă cu satele componente Adămeşti şi Nanov. Pârâul Nanov, cu o lungime de aproximativ 15 km, izvorăşte de la vest de satul Adămeşti şi este alimentat de două izvoare principale aflate pe valea Calului, respectiv pe valea Grecilor.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]   Biserica a fost construită între anii 1969 – 1982 prin contribuţia enoriaşilor, pe locul unei alte biserici, iar lucrările au fost conduse de Pr.Ilie Coman, până in 1978 şi continuate de Pr. Nicolae Bonaş (pridvor, pictarea în frescă). A fost sfinţită în anul 1982, de către Prea Sfinţitul Episcop Vicar Vasile Târgovişteanul. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are formă de navă la exterior si de cruce la interior cu o turlă în naos si pridvor închis. Este construită din cărămidă, pe fundaţie de beton. [PICTURA] interioară a fost executată în frescă în perioada 1981-1982 de pictorii Nicolae Anica şi George Răducanu, iar devizul a fost întocmit de Pr. pictor Sofian Boghiu. În prezent anul 2010 se restaurează pictura de către pictor Marian Crângaşu din Alexandria. ANEXE Clopotniţa este construită din cărămidă în anul 1980. Casa parohială iniţială (construită in 1932) a fost demolată în 1986 şi pe locul său se află, în construcţie, o nouă casă parohială. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Slujitorii Bisericii de la începuturi, până azi: Pr. Ioan (în jurul anului 1960), Pr.Gheorge Rădulescu, Anton Popescu, Pr.Lică Dumitrescu, Pr.Ilie Burcă, Pr. D.Constantinescu, Pr.Ungureanu, Pr. Alexandru Dardan, Pr. Ilie Coman (1964-1977), Pr.Nicolae Bonaş (1978) , Pr. Marius Vasile (2007).

C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.
 D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ,       ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] comuna Nanov, sat Adămești, județul Teleorman, cod poștal 147215. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: MIREA, Pavel et alii,  Repere arheologice și numismatice,  Alexandria 2006.