Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Alexandria (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]   [vezi parohia VIII.3.4.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în ziua de 1 iulie a anului 1859 la numai 25 ani de la înființarea orașului Alexandria. Ctitor principal este Bojan Lalu. Acest bătrân a dăruit locul pe care s-a construit biserica. Lucrările au durat până în anul 1861 ziua de 9 aprilie când biserica a fost târnosită. Conform [PISANIEI] „Cu vrerea Tatălui,  cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh  biserica parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Sfânta Vineri cum obișnuiesc credincioșii să-i spună este așezată în partea de sud-est a orașului la intersecția străzilor Negru Vodă cu 1 Decembrie”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]  Biserica a avut aceeași formă pe care o are și azi, în afară de pridvor, care este adăugat între anii 1886-1887, când s-a refăcut și turla, într-o formă mărită. Sfântul locaș ore o formă ușor cruciform, având lungimea totală de 25 metri, lățimea de 9 metri iar înălțimea de 10 metri. [PICTURA]   Prima pictură a bisericii s-a făcut în anul 1871 la stăruința preotului Ivan Duhovnicul. Pictura realizată într-un stil realist în ulei a fost executată de un pictor anonim. În anul 1913 biserica se pictează din nou de către pictorul teleormănean George Albani. În anul 1931 se restaurează și se completează cu patru scene: tabloul Nașterii Domnului, Ruga din grădina Ghetsimani, Drumul Crucii și Sfântul Ioan Botezătorul. În anul 1975 pictura a fost din nou refăcută de către pictorul Nicolae Samoilă din inițiativa preotului paroh și protopop  Costantin Russe. Lucrări de restaurare a picturii au mai avut loc în anul 1988, pictura fiind realizată de pictorul Voicu Pascu. În anul 1997 din inițiativa preotului paroh Pârvan Gheorghe și a preotului Geantă Costel, s-a efectuat reparația exterioară a bisericii, cât și pictura exterioară. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] De-a lungul timpului la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva au slujit următorii preoți: Ivan Duhovnicul,  Vasile Duhovnicul, Bogdan Bobe,  Alexandru Ghelican, Ion Ionescu, Leon Stoica, Pantelimon Ionescu, Constantin Russe, Gheorghe Pârvan, Emil Bratu, Costel Geantă, Emil Lazăr, Ciprian Moșu, Sorin Voicu.
C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Se desfășoară cu succes proiectul catehetic ,,Hristos împărtășit copiilor”
F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] strada Negru Vodă, nr. 61, Alexandria, județul Teleorman, cod poștal 140033. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.