Parohia Sfântul Nicolae-Alexandria (Protopopiatul Alexandria)

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]   [vezi parohia VIII.3.4.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Sfântul Nicolae este cea mai veche biserică din cele şase biserici ale oraşului Alexandria construcția ei finalizându-se în anul 1848 şi păstrată in linii mari aceeași până astăzi. A fost construită de către locuitori , deși erau în număr destul de mic, însă doreau să aibă propria lor biserică. Clădirea actualei biserici s-a ridicat între anii 1846-1848 pe un loc dăruit de un arnăut ( albanez ) pe nume Enache. Hotărârea de a se construi biserica s-a luat în pravila lui Enache Arnăutul care şi-a dăruit chiar locul său de casă, ca loc unde să se clădească biserica şi unde se găsește şi astăzi. Această danie o face el în memoria decedatei sale soții, de pe urma căreia avea – se zice – o oarecare mustrare de conștiință. Ulterior locul bisericii s-a mai lățit cu o fâșie de pământ, obținută prin cumpărare de la vecin. Pentru construirea acestei case divine, nu a existat un fond anumit, și ea s-a început și terminat prin contribuții benevole. Astfel s-a ridicat în această parte a orașului, numită pe vremuri – „vopseaua-verde” . [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII Iniţial biserica era mult mai scundă şi mai scurtă decât astăzi având doar 12-14 m şi era acoperită cu șiță. Ajungând cu timpul neîncăpătoare preoții slujitori au fost nevoiți să o refacă mărindu-o. De-a lungul timpului clădirea bisericii a suferit a suferit modificări multiple greu de urmărit și de precizat neexistând prea multe documente. Din trecutul bisericii se remarcă anul 1888 când se face prima renovare a bisericii și când se construiește cafasul pentru cor şi biserica primește donația credinciosului Radu Voivozeanu care dăruiește următoarele : 7 sfetnice de aramă, 2 sfetnice împărătești, 2 candele mari ce se păstrează până astăzi. Între anii 1908 – 1910 bisericii i se aduc alte modificări de construcție și renovare: se dă jos acoperișul de șiță, se înalță zidurile cu un metru si se acoperă cu tablă galvanizată, se mai adaugă trei legături din fier pentru consolidare și se toarnă din ciment soclu în interiorul bisericii de jur împrejur. În anul 1929 se construiește în fața bisericii o tinda lunga de trei metri din lemn , închisă cu geamuri. În urma cutremurului din 1977 biserica este din nou consolidată și reparată. În anul 2002 au loc reparații capitale la clădirea bisericii. Astfel: în locul tindei din lemn din fața bisericii se construiește alta din cărămidă, ce adăpostește pangarul bisericii, se schimbă întreaga pardoseală din sfântul locaș, se schimbă tabla de pe acoperiș. În anul 2008 au loc lucrări de reparație și înfrumusețare: se schimbă ferestrele din fier cu altele din geam termopan cu sticlă gravată, tabla de pe acoperiș este schimbată, turla se modifică iar la exterior clădirea bisericii este tencuită și zugrăvită. [PICTURA] Pictura inițială a fost executată de către un oarecare pictor „Matei Zugravul”. Aceasta a fost refăcută în anul 1929 de către pictorul George Albany și s-a spălat în anul 1952. În anul 1980 se restaurează pictura din donațiile credincioșilor de către pictorul Voicu Pascu iar în anul 1999 pictorul Zlotea Costică restaurează pictura din inițiativa consilierilor. Pe pereți, atât în stânga cât și în dreapta sunt zugrăvite numele eroilor martiri din primul război mondial. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Rizea †1888; Pr. Anghel †1889; Pr. Dobra †1893 ; Pr. Petra †1903 ; Pr. Demetriod 1892-1900; Pr. Georgescu 1904-1949; Pr. Grigore Iosul 1940-1953; Pr. Popoiu Eugeniu 1945-1980; Pr. Ioan Spiru 1959-1976; Pr. Ivănescu Paul 1976-2000; Pr. Măldăeanu Nicolae 1980-2000; Pr. Militaru Iancu 2000-2008. În prezent Pr. Groseanu Ninel, Pr. Popa Cezar; Pr. Rotaru Valentin.
C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Colecte și ajutoare financiare acordate nevoiașilor.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] Municipiul Alexandria str. Libertății nr.71, județul Teleorman, cod poștal 140009. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: SPIRU, Ioan, File de istorie teleormăneană, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1996; STAN, Cristea V. et alii Monografia Județului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1998.