Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Antonești (Protopopiatul Alexandriei)

A.ISTORICUL COMUNITATII LOCALE ([TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Antonești- toponimie: numele satului este dat în anul 1861, când doi proprietari de moșie, Gheorghe Bujor și Gheorghe Antonescu poartă o dispută,  cel din urmă câștigând procesul la Judecătoria din Craiova, iar satul este botezat după numele lui. Localitatea se află în centrul județului Teleorman, pe malul stâng al pârâului Tinoasa, mai exact pe drumul județean ce leagă localitățile Rădoiești și Călinești. Biserica este așezată la marginea satului, in imediata apropiere a unui heleșteu. Primele și singurele consemnări despre trecutul istoric al comunei Antonești, rămase în manuscris, sunt încercările de micromonografii ale celor doi învățători: Opriță Mărcușanu (1942) și Constantin Șerbănescu (1973), bazate pe informațiile și amintirile furnizate de bătrânii satului. Din cercetările noastre nu am descoperit un act de menționare documentară a localității. Reputatul lingvist și folclorist Lazăr Șăineanu  menționa despre Antonești următoarele: „...sat în județul Teleorman, unde s-a dat o bătălie între Mihai Viteazul și turci (1595)”, iar profesorul Petre Stroescu  afirma că: „Stroe Buzescu, unul dintre generalii lui Mihai Viteazul, deținea moșii la Aninoasa (Antonești). În 1939, cercetătorul Ion N. Staicu, pentru satele județului Teleorman concluziona: "Dintr-un hrisov datat 20 mai 1840, aflat asupra locuitorului Gheorghe Nedelescu, în care se prevede condțiile de învoială cu proprietarii moșiilor de pe acest întins, ne infățișează dovada că această comună la acea dată iși avea existența ei, deci primele așezări au o dată cu mult îndepărtată".

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE[ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost ctitorită de proprietarul moșiei Antonești din acea vreme - Gheorghe Antonescu și de către proprietarul moșiei Bujorești- Gheorghe Politimos. Lucrările încep în 1867 și sunt terminate în 6 decembrie 1869, zi în care biserica este sfințită de preoții slujitori: Tiță și Constantin. Biserica este reparată radical în 1903 de un pios creștin - Marin Tecuceanu (este înlocuit acoperișul de șiță cu unul de tablă, este pictat interiorul de Savu Protic iar clopotnița de lemn este înlocuită cu una din cărămidă). În 1941 se reface acoperișul și se repictează de pictorul Stan Sfeclă din Izvoarele, comuna Călinești. În 1952 biserica se redictează prin stăruința protosinghelului Dionisie. În intervalul 1993 - 1995 biserica este reparată și repictată de pictorul Nicu Dascălu din Târgoviște, atât la interior cât și la exterior. În 2007 s-au început lucrări de reparații capitale începând cu acoperișul bisericii cu tot ce cuprinde: grinzi, turla refacută integral, căpriori, asterii și tablă galvanizată, pusă în formă de solzi de pește și acoperind în întregime biserica. După ce s-au încheiat lucrările de reparare a acoperișului s-a trecut la refacerea atît interioară cât și exterioară a bisericii. S-a început prin a se înlătura tencuiala distrusă de intemperii, săpând pană la temelia bisericii de jur-împrejur până la adâncimea de 1 m, pentru a se aplica sisteme de izolație modernă.  S-au înlocuit toate cele 9 ferestre vechi ale bisericii prin sisteme de geam termopan, după care s-a trecut la lucrările interioare, refacându-se tencuiala interioară a bisericii, care era afectată in proporție de 30-40% de igrasia care pătrunsese până la acoperiș. Urmând celor de mai sus, s-a spălat astfel, pictura din toată biserica și s-a refăcut integral, respectandu-se pictura originală. Pictura interioară este executată în frescă, în stil neobizantin naiv. La exterior, la intrare, se află două medalioane ce reprezintă pe Sfântul Nicolae și pe Sfântul Ioan Valahul, ocrotitorii parohiei. În fața bisericii se află un mic pridvor. Turla în șase muchii, are o cruce de fier, ce rar se poate întâlni la alte biserici vecine. Un element foarte important în acest efort de refacere a obiectelor de cult il constituie restaurarea integrală a crucii din Sfântul Altar care datează din 1950 - acest lucru fiind executat cu mare finețe de d-na lector dr. universitar Mirela Leahu de la Facultatea de Teologie din București. Concomitent au fost resturate și icoanele de pe catapeteasmă, iar aceasta la rândul ei, dimpreună cu mobilierul bisericii a fost tratată împotriva cariilor de lemn. De asemenea a fost reparată din temelie și clopotnița, schimbându-i-se integral acoperișul. S-a înlocuit pardoseala veche și afectată de igrasie. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] [ŞIRUL PREOŢILOR]: pr. Tiță (1869 - 1871), pr. Constantin (1871-1893), pr. Nicolae Petrescu (1890 - 1903), pr. Alexandru Minculescu (1902 - 1938), pr. Aurel Ion Bălțeanu ( 1938 - 1958), pr. Ion Popescu (1958 - 1963), pr. Traian Minculescu (1963 - 1976), pr. Constatin Istratescu (1976 - 1986), pr. Marin Bădoi (1986 - 1991), pr. Constantin Vântu (1991 - 1994), pr. Marius Vasile (1994 - 2007), pr. Ștefan Damian (din 2007).

C. CIMITIRUL . Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] S-a implementat și aplicat programul național de catehizare ,,Hristos împărtășit copiilor”, începând cu luna ianuarie 2009 până în prezent. 
S-a construit o casă de prăznuire în curtea bisericii, cu sală de mese de 100 de locuri, începută în anul 2010, actualmente în curs de autorizare. Biblioteca parohială înființată în anul 2009 cuprinde peste 200 de volume.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]    Începând cu anul 2014 se derulează și proiectul catehetic pentru tineri și adulți ,,Calea Mântuirii”, cu vizionare de filme și documentare ortodoxe în cadrul unei agape creștine lunare ce are loc în casa de prăznuire. În anul 2008  preotul paroh Damian Ștefan a înființat Asociația Sf. Nectarie - ocrotitorul săracilor. Prin această asociație și cu sprijinul credincioșilor în fiecare an se oferă copiilor din parohie daruri, constând în rechizite, haine și alimente în special cu ocazia marilor sărbători de Sf. Paști și de Crăciun dar și în cursul anului. 

F. DATE CONTACT PAROHIE.[Hram]: „Sfântul Ierarh Nicolae”  și „Sfântul Mucenic Ioan Valahul” [Adresa]: Comuna Călinești, sat Antonești, jud. Teleorman SITE:   www.parohiaantonesti.ro


BIBLIOGRAFIE:STROESCU, Petre, Teleormănenii prin veacuri (1290-1933), Ed. Lumina Poporului, Roșiorii de Vede, 1940; ȘĂINEANU, Lazăr, Dicționar universal al limbii române, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1925.