Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”- Băbăița (Protopopiatul Alexandria)

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [ TOPONIMIE, PREZENTARE, GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Băbăița este amplasată aproape de centrul județului Teleorman, la nord de reședința acestuia, mai exact la 35 km distanță pe drumul județean 506, Alexandria-Vitănești-Măgura-Băbăița. Teritoriul comunei este încadrat în Câmpia Română, subdiviziunea Găvanu-Burdea. Parohia Băbăița este formată dintr-un singur sat cu numele de Băbăița. Până în anul1821 locuitorii satului erau așezați cu circa 3 km mai la sud de actuala vatră a satului în punctul ,,La sălcii” în satul Băbaia, dar de teamă să nu fie înrolați în armata lui Tudor Vladimirescu au părăsit vatra satului și s-au mutat mai la nord. De la vechea așezare au luat o troiță de lemn ce ținea loc de biserică și unde slujbele le făcea popa Marcu. În anul 1839 se ridică o biserică din paiantă, acoperită cu paie, zisă ,, în Fundeni,.”

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1895 se începe construcția actualei biserici de către meșterul zidar Tudor Bena din Alexandria, lucrarea încheindu-se în anul 1899. Sfințirea bisericii a avut loc în ziua de 26 octombrie 1901 de către Preasfințitul Calistrat Bârlădeanu din București, însoțit de părintele protoiereu Pandele Popescu din Giurgiu, înconjurați de un sobor de preoți din parohiile vecine. Pictura s-a executat de către pictorul Alexandru Danielopol între anii 1899-1901. Biserica este construită în formă de cruce. În anii 1997-1998, prin stăruința preotului Ionel Ilie, bisericii i s-a restaurat vechea pictură  de către pictorul alexăndrean Voicu Pascu, aunci s-a pictat pentru prima dată și tavanul. Tot atunci s-au făcut reparații la biserică, în mod benevol, sub directa îndrumare și supraveghere a meșterului din parohie Tudorel Ion, care este și consilierul bisericii.   Între timp igrasia s-a instalat în biserică și am fost nevoiți ca în anul 2013 să-i decopertăm tencuiala și pictura de pe pereți, tavan și s-o tencuim din nou. În anii 2013-2014 din inițiativa primarului comunei Vlad Ion biserica a fost pictată din nou în tehnica frescă de pictorul Popa Mihai.[ PISANIE]  Biserica parohială cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din comuna Băbăița, județul Teleorman a fost construită între anii 1895-1899 cu sprijinul proprietarului Lazăr Angelescu. Prima pictură a fost făcută între anii 18999-1901 de pictorul Alexandru Danielopol. Sfințirea bisericii s-a făcut în ziua de 26 octombrie 1901. [ ȘIRUL PREOȚILOR SLUJITORI] Popa Marcu, Gheorghe sin Stoian, Neagu sin Popa  Radu, Mincă sin Mușat, călugarul Petre Duhovnicul din secolul XIX. La actual biserică au mai slujit următorii preoți; Marinescu Nistor între anii 1897-1919, Constantin  Marinescu 1919-1921, Tudor Pieleanu 1921-1929, Marin Marinecu 1929- 1988, de la 1 martie 1988 funcționează ca preot paroh Ionel Ilie. [ CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Marinescu Alexandru, Marinescu Ivan, Filip Stancu, Găleteanu Marin, Rădoi Constantin și actualul cântăreț Ștefănescu Dan.

C.CIMITIRUL Nu are cimitir.

D.ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Nu este cazul

E.PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Parohia are un grup de cateheză.

F.DATE CONTACT PAROHIE. [ HRAM]  ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ ADRESA] Sat Băbăița, comuna Băbăița, județul Teleorman, cod poștal 147010 [ OFICIUL PAROHIAL]  Parohia nu are telefon și site oficial.

Bibliografie: NICA, Marian, Studiu monografic al comunei Băbăița, Editura Tipoalex, Alexandria, 1998; SPIRU, Ioan, File de istorie teleormăneană, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1996.