Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Beiu (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI  D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Aşezarea localității Beiu este în partea de răsărit a judeţului, la cca 200 m depărtare de confluenţa pârâului Teleorman cu râul Vedea, iar în partea de vest se întinde câmpia zisă „a Burnazului”, fiind străbătută de şoseaua comunală ce o leagă de comunele vecine. Datele istorice arată că la anul 1864 clăcaşii din această localitate au fost împroprietăriţi, dându-li-se o brazdă de pământ şi o vatră de casă. Înainte de a se numi „Beiu” localitate s-a numit „Turcească”. Denumirea de Beiu a fost împrumutată de la numele unui căpitan turc ce se chema Zamet Bei și care strângea dările de pe moşii. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica actuală a fost construită de către proprietara moşiei, Bălaşa Bădulescu, din familia Noica, la anul 1875. [PISANIEI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Sfântul lăcaş este construit din cărămidă arsă, având o lungime de 29 m, o lăţime de 9 m si o înălţime de 8 m. Grosimea zidurilor este de 80 cm, străpunse de 8 ferestre, și cu o turlă situată deasupra pronaosului, care iniţial a ţinut loc de clopotniţă. Este acoperită cu tablă de aluminiu. Tindă a fost ataşată mai târziu, nefăcând parte din arhitectura iniţială a bisericii. [PICTURA] A fost pictată încă de la început în ulei, necunoscându-se numele pictorului. Între anii 1996-2007 biserica a fost reparată în totalitate, iar în anul 2007 a fost repictată în stil neo-bizantin, tehnica ulei, de către pictorul Bonea Marian din Vărăşti-Giurgiu. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Arhimandritul Calinic, preotul Marin Georgescu, preotul Alexandru Dumitrescu, preotul Alexandru Doncescu, preotul Iancu Sinescu, preotul Ion Țenea, preotul Gheorghe Rădulescu, preotul Marin Sîrbu, preotul Marin Alboi, preotul Nicolae Gorgian, preotul Valentin Stoica, preotul Dumitru Trăistaru, Paraschiv Sandu.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] sat Beiu, comuna Ștorobăneasa, județul Teleorman, cod poștal 147376 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.