Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Bragadiru (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Bragadiru este aşezată în partea de sud-est a judeţului Teleorman, pe malul stâng al râului Vedea, pe un şes fertil şi într-o poziţie pitorească, fiind în punctul cel mai de sud al ţării noastre. Este fixată cam la jumătatea drumului dintre portul dunărean Zimnicea şi oraşul Alexandria, reşedinţa judeţului Teleorman. Întemeierea comunei Bragadiru se pierde în negura vremilor şi după legendele care circulă, ar fi înfiinţata, sau mai bine zis ar fi fost înfiripată pe timpul domniei lui Mihai Viteazul. În privinţa numelui comunei se spune că aceasta se trage de la numele de –„brigadier.” Povestesc cei bătrâni, că în timpul unei ocupaţii ruseşti, ceea ce ar corespunde cu războiul ruso-turc din anii 1768-1774, se stabilise pe aceste meleaguri o brigadă condusă de un brigadier, tare bun la suflet. Ţinând să rămână o frumoasă amintire în urma lui, primea să fie sprijin celor năpăstuiţi, urând nedreptăţile şi asupririle. Şi aşa, satul în formaţie din preajma brigăzii, a luat numele de Bragadiru. Chiar dacă parohia Bragadiru este împărţită în două: Bragadiru I şi Bragadiru II, există o singură biserică, în care slujesc preoţii ambelor parohii.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În comună există o biserică, în prezent complet ruinată, despre care se crede că ar fi fost construită de un dregător cu numele de Orbescu. Actuala biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, s-a ridicat din temelie de credinciosul Nicolae Dumba, aşa cum arată [PISANIA]: „În anul mântuirii 1899, fiind Primat Prea Sfinţitul Iosif Gheorghian, Mitropolit al Ungro-Vlahiei, s-a ridicat din temelie acest Sfânt locaş închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, s-a zugrăvit şi înfrumuseţat cu toate odoarele necesare, de către prea credinciosul Nicolae Sterie Dumba, proprietar al moşiei Bragadiru din Judeţul Teleorman, spre pomenirea fratelui său mult iubit Mihail Sterie Dumba.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Meşterii executori ai acestei Bisericii au fost: Hrabi, constructor, şi Elsner, pictor, ambii din oraşul Viena. Este zidită din cărămidă, învelită cu tablă şi are o înfăţişare monumentală, după stilul bisericilor greco-catolice din Ardeal. Are lungimea de 25 m, lăţimea de 10.35m şi este construită. În exterior, pereţii sunt zidiţi de jos, cu stâlpi în afară, prinşi prin acolade sus la acoperiş. Între timp datorită unei avarii, datorită terenului slab pe care este construită biserica şi a greutăţii prea mari, a fost nevoie de uşurarea complexului construcţiei şi s-a dat parţial turla jos până la acoperiş, în anul 1919. Abia în anul 1935 s-au făcut reparaţii radicale constând în consolidarea întregului edificiu prin patru bare de fier care leagă pereţii. În acelaşi an s-a întocmit deviz şi s-a construit la loc turla, dar mai jos decât înălţimea pe care a avut-o la început şi într-o formă mai simplă, pe opt stâlpi de beton. Turla care începe de jos este prevăzută cu scară de fier, foarte bine lucrată în spirală, care merge până la plafonul unde este aşezat clopotul. Acoperişul turlei este din tablă galvanizată şi se termină cu o cruce de fier deasupra. La început biserica n-a fost construită cu boltă, ci plafon drept, din grinzi de stejar iar deasupra scândură vopsită în albastru cu stele. Pictură, avea numai pe catapeteasmă, iar pereţii vopsiţi. În anul 1937 s-a întocmit deviz pentru boltă, podul pentru cor (cafas) şi pictură. A fost nevoie în primul rând de aşezarea ferestrelor mai jos pentru a se putea construi bolta. S-a lucrat apoi podul (cafasul), pentru cor, din material lemnos, sprijinit pe doi stâlpi de ţeavă şi scara din beton armat. În acelaşi an s-a făcut şi sfinţirea bisericii de către P.C. Protoiereu Stăiculescu, înconjurat de un sobor de 11 preoţi. Toate aceste lucrări de reparaţii radicale, construcţie şi restaurarea picturii, s-au făcut prin stăruinţa Prea Cucernicului Paroh Octavian Bunescu, cu sprijinul cântăreţilor, al Consiliului Parohial şi al tuturor enoriaşilor. Ulterior s-au făcut numai mici reparaţii şi lucrări de conservare şi întreţinere a bisericii. În anul 2001 tabla de pe acoperişul bisericii a fost înlocuită cu tablă zincată. În anul 2006 cu ajutorul unui binevoitor creştin şi a enoriaşilor care au muncit s-a pus gresie în interiorul bisericii Datorită condiţiilor meteorologice din zonă, a precipitaţiilor şi vântului s-au produs în timp degradări ale exteriorului bisericii. Aceste degradări s-au materializat prin fisuri şi desprinderi de tencuieli, exfolierea zugrăvelilor şi degradarea tâmplăriei din lemn. Astfel, în anul 2008, s-a întocmit deviz de lucrări şi s-a refăcut tot exteriorul bisericii cu sprijinul Primăriei. [PICTURA] a fost executată în ulei de către pictorul Gheorghe Albany, din Turnu-Măgurele. Din pictura veche se mai păstrează doar icoanele tâmplei, precum şi cele ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, aflate la intrarea în biserică în pridvor. În anul 1984 s-a restaurat pictura integral de d-na Vasilescu Elena din Bucureşti. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Dumitru Popescu, Teodor Marinescu, Nicolae Banu, Dumitru Fîntîneanu, Dragne Stănescu, Petre Popescu, Octavian Bunescu, Petre Popescu, Serafim Moruzan, Ioan Petcu, Stanciu Ştefan, Georgescu Ştefan Răzvan, Peţa Alexandru (preot paroh la parohia Bragadiru II), Şovaială Ion Petruţ (actualul preot paroh la parohia Bragadiru I) și Vîlcan Mihăiţă Iulian.


C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. În curtea Bisericii la intrare, în partea dreaptă se află monumentul eroilor satului, căzuţi pe câmpul de luptă în războiul din anul 1877 şi din primul război mondial. Monumentul a fost ridicat prin stăruinţa preotului Dragne Stănescu al cărui fiu a căzut pe câmpul de luptă şi cu contribuţia enoriaşilor.


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” [ADRESA] Comuna Bragadiru, jud. Teleorman, cod poştal 147030 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.