Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” – Brânceni (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Brânceni din punct de vedere istoric a luat ființă în perioada anului 1500 fiind compusă dintr-un număr de două sate: Brânceni și Bujoreanca, prin venirea unui număr de două neamuri de locuitori Bombeşti și Comăneşti veniţi de peste Olt, care s-au așezat prin construirea a unui număr de zece bordeie pe drumul principal și patru bordeie pe o ramură secundară. În perioada anilor 1500, anul înfiinţării, a avut un număr de 212 suflete din care 96 bărbaţi și 116 femei. Aceste date au fost luate de pe originalul chirilic semnat de un preot I.Rotescu, paleograf din Dragoslavele – Muşcel, premiat al Academiei Romane la data de 15 iulie 1939. Se mai arată că denumirea comunei Brânceni a luat fiinţă în vecinătatea moşiei Cartoleasca, cu râul Vedea, Apus, și cu moșia Brânceni, proprietatea vistiernicului Andrei, prin înstrăinarea moșiei unui proprietar Besu. În perioada anului 1845, moșia Brânceni a fost cumpărată de un Moșier pe nume Mişa Anastasievici de origine sârbă, viitorul ctitor al Bisericii Sf. Apostol și Evanghelist Luca. Comuna mai apare în documente în secolul al XVII –lea într-un hrisov, întărit de Alexandrul Coconul, dat la Târgovişte, la 12 aprilie 1624. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohială, înscrisă în lista monumentelor istorice, a fost construită în anul 1850 lângă vechea biserică din lemn, devenită neîncăpătoare, din care se păstrează doar piciorul Sfintei Mese. Bisericuţa din lemn avea hramul Adormirea Maicii Domnului. A fost ridicată pe cheltuiala maiorului Mişa Anastasievici, refugiat politic sârb, ce era proprietarul moşiei Brânceni şi care făcea parte din familia domnitoare Karagheorghevici. Construcţia a fost finalizată într-un an, dar împodobirea a durat până in 1859. [PISANIA] aflată chiar deasupra intrării este bilingvă, în romană (cu litere chirilice) și sârbă: ,,În slava Sfintei şi întru o fiinţă nedespărţitei Treimi: a Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, a zidit acest dumnezeiesc lăcaş, serbianescul Maior Mişa Anastasievici, proprietarul satului Brânceni si cetăţeanul Belgradului, sfinţindu-l în numele Sfântului Apostol si Evanghelist Luca, proprietarul casei sale,în zilele fericitei oblăduiri a prea înălţatului Domn şi stăpânitor a toatei Ţări Româneşti Barbu Dimitrie Ştirbei VV, leatu 1850.’’ [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Biserica are formă de navă cu tavanul uşor boltit. Are 26 m lungime si 12 m lățime, la fațadă, înălțimea până la Cruce fiind de 24,5m. Arhitectura bisericii este în stil neo-clasic, clădită din cărămidă, pe fundație de zidărie de cărămidă, cu pardoseala din dale de granit şi acoperiș de tablă. Grosimea zidurilor diferă, fiind aproximativ de 1m. Biserica are formă de navă, fără pridvor, cu Pronaos, Naos si Altar. Pronaosul are trei deschideri către naos, în care se pătrunde printr-o uşă, pe latura de nord fiind scara de acces la clopot si turlă. Naosul e împărțit în trei travee cu stâlpi şi arce boltite, având şi pe lateral două uși de acces. Altarul e semicircular, fiind despărțit de naos printr-o catapeteasmă de lemn frumos sculptată, cu ornamente florale aplicate. Turla, căzută la cutremurul din 1954 este înlocuită cu una mai ușoară din lemn și tablă. [PICTURA] Pictura originală a bisericii este realizată în stil realist, în ulei pe suport spahluit. Biserica a fost pictată în anul 1859 de către marele artist Gheorghe Tăttărăscu, tot el pictând și catapeteasma, precum şi 11 icoane praznicale. Asupra picturii s-a intervenit in 1974 şi în 1989, aceste intervenții, diminuând strălucirea originală. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica păstrează o parte din odoarele cu care a fost înzestrată de ctitor , toate având în monogramă numele acestuia , iar din anul 2010 se găsesc părticele din [MOAȘTELE] Sfântului Doctor fără de arginți şi Tămăduitor Pantelimon. Se păstrează un potir și disc din 1858, având gravată monograma MA(Mișa Atasievici – donatorul pieselor), un chivot din 1859 cu monograma MA și o candela din 1859. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ca preoţi slujitori amintim L. Muşat (1642), Anghel, Manole, Coman (1840-1864), Stănescu Banu (1861-1916), Nicolae Banu (1880-1931), Iulian Popescu (1932-1942), Petru Pârvu (1943-1945), Prisăcaru Tudor (1945-1946), Mihai Lupu (1946-1947), Petru Muşat (1952-1970), Olteanu Ilie 1970, Ionel Selea 1996, Rusu Toderiţă (1996-1998), Oancea Florin (1998-2015). Actualii preoţi sunt: Nistor Marian Sorin, din octombrie 1998 şi Stan Loredan,din martie 2015. Vrednică de admiraţie este contribuţia părintelui basarabean Pantelimon Stefârţă ce a suplinit mulţi ani această parohie. În faţa curţii se află MONUMENTUL EROILOR căzuţi în războiul pentru întregirea neamului din 1934 și bustul din bronz al maiorului Anastasievici, ridicat în 2003. Maiorul Mişa Anastasievici a fost un mare patriot si filantrop sârb. Născut în 1803, a venit în Ţara Românească în 1840 unde înfiinţează prima şcoală din Arte şi Meserii din România, în 1864, la Clejani. A mai ctitorit înca două biserici – cea de la Clejani, unde e înmormântat, şi cea din Valea Pragului, din Banatul Sârbesc. La 17 mai 2003, la dezvelirea bustului său din fața bisericii, compoziție a artistului Sava Stojanov, au fost prezenți din partea Ambasadei Serbiei: Dragan Krstic, Jovan Misic, Dejan Majstorovic; din partea Ligii de prietenie româno-sârbă: Înalt Preasfinţitul Calinic Episcop al Argeșului și Muscelului, Profesor Universitar Virgiliu Radulian, Stanisa Ostojic și Dragomir Radenkovic. 

C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir. 

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” [ADRESA] comuna Brânceni, județul Teleorman, cod poștal 147035. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.