Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir ” – Bujoru (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Bujoru este o comună cu adânci rezonanțe istorice și implicații în trecut deoarece reprezintă un simbol al trecerii peste veacuri de la strămoșii noștri daci, la daco-romani și apoi la românii de astăzi. Caracteristica principală a locatarilor comunei este continuitatea de locuire, o continuitate atestată prin dovezi arheologice și documentare (renumitul „car solar de la Bujorul”). Numele de Bujoru este preluat de la vestigiile descoperite pe acest teritoriu cu nume de floare, fiind vorba despre o luncă acoperită cu bujori sălbatici. Comuna Bujoru este alcătuită dintr-un singur sat si este situată în partea de sud-est a județului Teleorman, având ca vecini la Nord comuna Bragadiru, la Sud comuna Pietroșani, la Est comuna Năsturelu. Teritoriul comunei este străbătut de DJ 506 și DN 5C. Orașul Zimnicea este cel mai apropiat oraș la o distanța de 18 km. Reședința județului și anume orașul Alexandria se află la 36 km distanță. Comuna Bujoru este așezată geografic în Câmpia Română în parte de sud a României si este traversată de râul Vedea, ce se varsă în Dunăre. Localitatea cuprinde un teritoriu administrativ de 3154 ha din care arabil 2533 ha.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] După ciuma lui Caragea una din fiicele boierului Lapati, pe nume Ana începe pe cheltuiala ei, construcția actualei biserici în anul 1812 si deschide un nou cimitir. Biserica a fost terminată în anii 1839 de o altă fiică a lui Lapatii, Anca, dată când s-a făcut târnosirea, purtând hramul „Sfântul Dumitru” și depinde de parohia Pietroșani. În anul 1869, Prințul Dimitrie Barbu Știrbei face o reparație general bisericii, o desprinde de parohia Pietroșani și devine biserică parohială. În anul 1929 se face o renovare radicală sub conducerea și planul Ing. Aurel Penescu de la Ministerul Cultelor. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Stilul construcției este formatul de corabie cu o lungime de 20 m, lățime de 7 m, grosimea zidurilor fiind de 1m, înălțime până la acoperiș fiind de 4,5 m iar materialul folosit este pământ bătut, căptușit în exterior cu cărămida până la nivelul ferestrelor. Mai târziu soclul a fost prins într-o centură de beton și zidurile au fost înălțate cu cărămidă și consolidată în exterior cu opt stâlpi din beton armat. Acoperișul este complect din tablă galvanizată. In interior sunt aplicate patru arcade din beton armat pe care s-au construit cele doua turle octogonale din stâlpi de stejar și scândură de brad ce au o înălțime de 6 m respectiv 5 m. [PICTURA] este realizată în anul 1935 de către pictorul Ghe. Albani din Turnu Măgurele, lucrată în ulei, având ca tip stilul bizantin si a fost executată din cheltuiala enoriașilor fără al ajutor. În anul 1998 a fost restaurată pictura interioară și exterioară de către pictorul Zlotea Constantin și soția sa Eugenia din Conțești-Teleorman tot pe cheltuiala enoriașilor și cu sprijinul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia „Sf Dumitru” a predat la Centru de Carte veche din Alexandria pentru o păstrare adecvată: o Evanghelie din anul 1682, un Liturghier din anul 1833, un Penticostar din anul 1841 și un Apostol din anul 1842. În biblioteca parohială se află în stare bună și un Triod din anul 1856. [ŞIRUL PREOŢILOR] În pomelnicul Bisericii se află trecuți toți preoții decedați, slujitori ai acestui Sfânt Altar și anume: Pr. Stan, Pr. Tache Popa, Pr. Gheorghe, Pr. Ilie, Pr. Marin, Pr. Alexandru Sechelarie, Pr. Tănase, Pr. Ilie Burcescu și Pr. Damian Popa. Pr. Cărămizaru Emil, Pr. Prof. Vâlcan Emil, Pr. Vâlcan Mihai, Pr. Drăghici Marius, Pr. Stancu Renato. În prezent preoții slujitori sunt: Deaconu Gheorghe Dafinel (paroh), Berceanu Iulian Mihai (preot II) și. Solovei Teodor Bogdan (preot III).

C. CIMITIRUL. Parohia a primit de la Consiliul Local cimitirul comunal spre administrare și folosință. În incinta acestuia se află înmormântați Pr. Burcescu Ilie si soția sa Eugenia și Pr. Popa Damian și soția sa Valeria și cântărețul Boanță Florea. De asemenea tot aici se afla înmormântați și personalități laice dintre care amintim de primul învățător și director al școlii din Bujoru anume Curt Nicolae, Geantă Valerian – prof. de istorie, Manea Dumitra – învățătoare, Picu Vasile –învățător, Badea Olga – învățătoare, Stănică Virgil – ing. agronom, Manea Gheorghe – contabil, Dragomir Ion – secretar al com. Bujoru, Iordache Ion –prof. univ. de matematică la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. 


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În prezent, ajutorul Consiliului și Comitetului Parohial, se fac acte de caritate prin ajutorarea celor aflați în necaz și suferință. Sunt susținute și sprijinite activitățile extrașcolare printr-un acord de parteneriat cu Școala Bujoru. Este oferită asistență religioasă la toate evenimentele culturale organizate în Comuna Bujoru. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” [ADRESA] str. Sf. Dumitru, comuna Bujoru, județul Teleorman, cod poștal 147045 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.