Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Călinești (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Călineşti este aşezat de-a lungul râului ce poartă numele de apa Câinelui pe drumul de acces Alexandria – Buzescu – Călineşti având ca acoperire, atât spre răsărit cât şi spre apus , două dealuri sub care se formează o vale întinsă, de-a lungul căreia pe o distanţă de doi km sunt aşezate casele locuitorilor din acest  sat. Încă de la început ocupaţia de bază a enoriaşilor acestei parohii a fost agricultura. Referindu-ne la începuturile satului , se zice că acest teritoriu ar fi aparţinut unui serdar al cărui nume nu se cunoaşte şi care având nevoie de oameni la lucru pe moşia sa a adus , nu se ştie de unde, câteva familii care la început drept adăpost foloseau şatrele . De la serdar şi de la şatre acest sat a fost cunoscut pe tot întinsul judeţului sub numele iniţial de Şetraru. Numele de Călineşti ar fi venit, după spusele unor bătrâni, de la numele de Călina una din fiicele serdarului, decedată în plină tinereţe, care apoi a devenit numele actual, recunoscut oficial de stat. Menţionăm că până la anul 1833 nu se cunoaşte locul în care s-au rugat locuitorii satului. Actuala biserică este construită pe un deal având o poziţie dominantă faţă de celelalte case. Din pisanie se vede că actuala biserică a fost construită în anul 1833 fiind cea mai veche construcţie din sat. Cine a construit-o, în ce împrejurări , ştiri despre meşteri ingineri , arhitecţi sau alte date nu se cunosc. Doi oameni, Zădărniceanu şi altul Râmniceanu ar fi contribuit substanţial la ridicarea bisericii   

 B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Stilul actualei biserici este ortodox , având formă de corabie, cu o lungime de 17 metri, cu o lăţime de 7 metri şi cu o suprafaţă totală clădită de 119 m.p. . Este construită din cărămidă şi învelită cu tablă. Are o singură turlă pe partea principală de sus cu o cruce aplică direct pe turlă. Grindăria este puternică , capabilă să reziste multă vreme intemperiilor. În anul 1912 biserica a suferit o serie de modificări: i s-a adăugat pridvorul de care era lipsită şi i s-au suprimat coloanele despărţitoare dintre naos şi pronaos. [PISANIA] menţionează: „Această sfântă biserică s-au clădit in anul 1833 şi s-au reînnoit în anul 1912.” Tot în același an, simţindu-se nevoia repictării, vechea pictură fiind deteriorată, probabil datorită modificărilor aduse la pereţi, biserica a fost pictată în totalitate de pictorul C.I. Vasilescu. Între anii 2000-2009 s-au efectuat numeroase lucrări: s-a schimbat acoperişul înlocuindu-se tabla şi astereala, 2007 s-a înlocuit pardoseala existentă cu alta din  marmură, 2008  ferestrele din fier au fost schimbate cu altele din tâmplărie PVC cu geam termopan, în 2008 s-au efectuat lucrări exterioare tencuindu-se şi izolându-se zidurile bisericii şi clopotniţei, iar în anul 2009 s-a ridicat o frumoasă sală de mese pentru a satisface nevoile credincioşilor. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] la intrarea în biserică există doi stâlpişori de cărămidă pe care se bănuieşte că ar fi fost pictaţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. În biserică pe partea dreaptă sunt scrise  numele eroilor jertfiţi în Primul Război Mondial, iar pe peretele din stânga sunt trecute numele eroilor martiri din al doilea Război  Mondial. Biserica îşi primeşte lumina prin cinci ferestre făcute iniţial din fier în anul 1942 prin cheltuiala  Sfatului Popular de atunci. În curtea bisericii, spre apus, este instalată clopotniţa ridicată cu cheltuiala enoriaşilor între anii 1920-1922. În urma unei furtuni foarte mari din data de 2 iunie 1969 biserica a avut de suferit numeroase stricăciuni: au fost sfărâmate uşile de la pridvor, ferestrele, a distrus turla şi a smuls acoperişul bisericii şi clopotniţei. Cu ajutoare materiale de la credincioşi şi de la Arhiepiscopia Bucureştilor s-au făcut reparaţiile necesare. [PICTURA] În anul 1912, vechea pictură fiind deteriorată, probabil datorită modificărilor aduse la pereţi, biserica a fost pictată în totalitate de pictorul C.I. Vasilescu.  [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR Ioan preotul, Nicula preotul, Stan preotul, preotul Constantin Iliescu, preotul Nicolae Rădulescu, Preotul Ştefan Banu, preotul Chiriţă Nicu ,preotul Toma Ştefan, in prezent preotul Diaconiţă Lucian.
 
C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] comuna Calinesti, județul Teleorman, cod poștal 147055. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.