Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Calomfirești (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]   Calomfirești este un sat în partea central-sudică a județului Teleorman, în Câmpia Găvanu-Burdea. Aparține administrativ de comuna Poroschia.

 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1864, locuitorii celor 70 de bordeie, în frunte cu Petcu şi Petra Lalu, Pană şi Drăgana, Chircu şi Tudora, Voicu şi Maria, au zidit biserica din cărămidă, pe temelie din piatră de Dunăre, învelită iniţial cu stuf apoi cu șiță. Biserica a fost târnosită în 1866.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are formă de cruce, cu partiționarea obișnuită a bisericilor ortodoxe: pronaos, naos și altar, ulterior fiindu-i adăugat un pridvor. Sfântul Altar este despărțit de restul bisericii printr-o catapeteasmă de ciment. Deasupra bisericii se înalță o singură turlă. [PICTURA]Prima restaurare a avut loc în 1925, cu sprijinul financiar al lui Mihail Tanovici, ocazie cu care s-a reparat acoperişul şi turla şi s-a executat pictura de pictorul Alexandru Henita. În anul 1960 s-a refăcut pictura de pictorii Samoil şi Stan Ion din Rădoieşti, şi din nou în 1982. În 1990 s-au făcut reparaţii exterioare la acoperiş şi turlă. În 1997 s-a refăcut tencuiala şi zugrăveala exterioară şi pictura interioară, iar biserica a fost resfinţită în 17 mai 1997 de Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction. În 2004 biserica a suferit reparaţii capitale exterioare, fiind zidit şi un pridvor mare. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ion Duhovnicul, Drăgan Preotul, Anghel Popescu, Alexandru Popescu, Ioniţă Mateescu. La 15 mai 1925 a fost numit primul paroh pentru parohia Calomfireşti Ioan Berca(1925-1979), apoi Nicolae Sfircă (1979-1996), în prezent : Silviu George Damian (1996). [CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Ca şi cântăreţi bisericești au funcționat: Petre Românu, Dumitru Românu, Marius Chiriţă, în prezent: Manea Adrian Daniel.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] sat Calomfirești, comuna Poroschia, județul Teleorman, cod poștal 147281. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial./pre>