Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” – Cetate (Protopopiatul Alexandriei)

A.ISTORICUL COMUNITATII LOCALE ([TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL,ECONOMIC] Parohia Cetate face parte din  protopopiatul Alexandria și cuprinde satul Cetatea din comuna Rădoiești, județul Teleorman. Satul Cetatea este așezat pe direcția nord-sud de-a lungul DJ 612, ce leagă comuna Rădoiești de  satul Călinești. Este alcătuit din trei cătune: Briești, Cetate și Nichita. Vecinii localității Cetatea sunt: la nord- Rădoiești-Vale, în est Copăceanca, la sud Antonești. Satul Cetatea se află în centrul județului Teleorman pe malul stâng al pârâului Tinoasa. Numele apei Tinoasa apare într-un hrisov dat de Mihnea Turcitul, domnul Țării Românești la 17 mai 1589, dar satul era cunoscut mult mai înainte, încă de pe vremea lui Radu Vodă Călugărul, iar numele de „Cetate” vine de la o cetate a lui Mihai Viteazul ce s-ar fi găsit pe aceste locuri, redută străbătută de tunele, așezată între dealuri și smârcurile apei, peste care nu se putea trece. Astăzi ”cetatea” mai este doar o movilă de pământ, fiind folosită  pană în anul 1930 ca pământ pentru construcția caselor. Aici se spune ca s-au dat lupte între oastea lui Mihai și turci. Spre sud, satul se învecinează cu satul Antonești zis și ”Speriatul” deoarece aici s-ar fi speriat ostașii lui Mihai când au văzut puhoiul turcesc. În marginea satului s-au găsit multe oseminte omenești și cremene frumos șlefuită.

 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE[ISTORIA ZIDIRII EI] În satul Cetatea, spun bătrânii că au existat mai întâi o bisericuță construită din lemn prin anii 1785, însă nu se cunoaște numele celui ce a facut-o și nici a preoților ce au slujit în ea. Nu s-a consemnat nicăieri existența acestei bisericuțe dar s-au păstrat câteva cruci frumos ornamentate. În locul bisericuței vechi s-a construit alta din cărămidă, acoperită cu șiță de către Dumitru Corbescu, proprietarul moșiei Cetate în anul 1832. Nu se cunoaște numele pictorului. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica actuală este construită din cărămidă cu var și este învelită cu tablă galvanizată având o singură turlă. Suprafața edificată este de 100 mp, cu o înălțime de 15 m și lungimea de 19 m. Grosimea pereților este de 17 cm. Este prevazută cu 9 ferestre, o ușă la intrarea în pridvor și o ușă la intrarea în pronaos. [ŞIRULPREOŢILOR] Primul preot slujitor a fost preotul Stancu (1861). Atunci biserica a fost înzestrată cu cărți de ritual cu caractere chirilice. A urmat preotul Barbu până în 1863. În 1863 a slujit preotul Apostol Voicu Până în 1898. În anul 1872 biserica a fost reconstruită din temelii de către Dimitrie Bădulescu, ginerele lui Dimitrie Corbescu iar pictura a fost executată de pictorul C. Enescu. În pridvorul bisericii, deasupra ușii de la intrare se găsește fixată în perete [PISANIA], o placă de marmură cu următorul conținut: ”Această Sfantă Biserică cu hramul Sf. Dimitrie din satul Cetatea s-a zidit din temelie de Dimitrie Bădulescu, proprietarul moșiei în anul 1872, și acum s-a reparat radical de Grigore Georgescu și soția sa Stanca.” Din 1898 satul Cetatea a devenit filie a parohiei Rădoiești, preotul Ivan Marinescu fiind cel care slujește aici până în anul 1921 când s-a pensionat. Preotul Ioan Rădulescu a fost hirotonit pe seama bisericii Cetatea la 4 decembrie 1921 slujind până în anul 1943. Începând din acest an la parohia Cetate postul de preot paroh este ocupat de preotul Lambru Mangu pana în 01 ianuarie 1946. Apoi un an a slujit preotul Ioan Atanasiu iar de la 01 ianuarie 1947 slujește preotul Gheorghe Dumitrescu până la 01 ianuarie 1948 când s-a transferat la Rădoiești, iar preotul Ioan Rădulescu se stabilește la Cetate. În timpul slujirii preotului Ioan Radulescu s-a reparat și spălat pictura de pictorul Zaharescu și s-au înlocuit cărțile vechi de cult cu cărți noi în limba romană cu caractere latine. Preotul Ioan Rădulescu a slujit până în anul 1972. Preoții Budeanu Atanasie și Popescu Tudor de la parohia Rădoiești au slujit prin rotație la parohia Cetate până în anul 1985. Din anul 1985 este preot paroh Radu Ștefan în timpul căruia s-a sfințit noul clopot, donat de combinatul Siderurgic Galați și s-a ridicat o Sfântă Troiță în memoria eroilor căzuți în Decembrie 1989. S-a renovat exteriorul bisericii iar clopotnița a fost îmbrăcată cu tablă. În timpul preotului pensionar Budeanu Atanasie, Consiliul Eparhial al Episcopiei Argeșului aprobă transferarea parohiei Cetate de la Protoieria Videle la Protoieria Roșiorii de Vede, iar începand cu 01 ianuarie 2007, parohia Cetate a fost transferată la Protoieria Alexandriei. Pe 17 aprilie 1995 Prisăcariu Costică a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Cetate de catre PS Calinic, slujind aici până în anul 2010. În timpul slujirii sale s-a acoperit biserica cu tablă galvanizată, s-a tencuit și s-a zugrăvit în calciu exteriorul iar interiorul s-a decopertat, s-a tencuit și s-a finisat. Începand cu anul 2011 a fost numit preot paroh Badea Mirel Gabriel. În anul 2014 s-a ridicat o clopotniță nouă din temelii, având exteriorul zugrăvit în calciu ca și biserica, cu o arhitectură asemanatoare. [ANEXE] Monumente ale eroilor: Întru veșnica pomenire a eroilor ce și-au jertfit viața pentru patrie, s-au ridicat două troițe acoperite cu tablă și împrejmuite cu gărduleț. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Activități cu copiii în cadrul Proiectului ,,Alege școala!”

F. DATE CONTACT PAROHIE.[Hram] ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” [Adresa]: Sat Cetatea, com. Rădoiești, jud. Teleorman, cod poștal 147291. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

B I B L I O G R A F I E: CRISTEA Stan V., et alii, Monografia Județului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1998; SPIRU, Ioan, File de istorie teleormăneană, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1996./pre>