Parohia „Sfânta Cuvioasa Paraschiva ” – Conțești (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Conţeşti este amplasată în zona sudica a judeţului Teleorman pe traseul DJ 506, la o distanţă de cca. 27km de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Localitatea Conţeşti a fost atestată documentar la 1596/1599. De la o populaţie de 127 locuitori cu 20 de case, cât menţionează vechile catagrafii, astăzi localitatea are 3863 locuitori şi un număr de 1267 locuinţe. 

-	B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1904 – 1906 proprietarii Marin şi Nita Badulescu donează în centrul satului, la şosea, un loc pentru a se construi o nouă biserică. Biserica are o curte de 1810 m2, iar actul oficial de donaţie a pământului curţii bisericii noi este pierdut oficial în 1916. Biserica îşi are începutul în 1936 când s-a pus temelia acesteia şi când totodată s-a primit de la prefectura judeţului suma de 100 mii lei pentru lucrări. Lucrarea de construcţie se amână în 1937, în 1938 lucrările reîncep, iar în 1939 se adaugă construcţiei centura de sus din beton. În 1958, din cauza decretului 148/1958 privind disciplina în construcţii, lucrările stagnează, deoarece ne exista autorizaţia de lucru. În anul 1974 se continuă lucrările potrivit autorizaţiei nr. 340/S1974 şi cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor nr. 7967/1955. În anul 1976, cu ajutorul lui Dumnezeu, locaşul nou este terminat de zidit. Facem precizarea că la data de 18 aprilie 1975 serviciul divin s-a mutat de la biserica veche, construită în anii 1801-1802, în noua clădire, deşi nu era pictată, printr-o sfeştanie oficiată de Protoiereul Ruse Constantin şi de cei doi preoţi de atunci preotul Apostolescu Anton şi preotul Serghie Ştefan. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită sub formă trefltă (cruce), având o lungime de 27m, lăţime de 11m şi o înălţime de 15m, grosimea zidurilor fiind de aproximativ 80 cm. Biserica are luminată de 15 ferestre, iar pe acoperişul învelit cu tablă se înalţă trei turle, una pe centru şi doua laterale, într-una din acestea se găseşte clopotul bisericii. Catapeteasma bisericii, datând din anul 1853, este adusă de la biserica veche şi este realizată din lemn de tei. [PICTURA] La data de 11.01.1981 a început pictura bisericii cu sfântul altar şi lucrarea a durat până în vara anului 1986, 20 iunie, iar la 30 noiembrie 1986 s-a oficiat târnosirea bisericii de către Prea Sfinţitul Roman Ialomiţeanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, de faţă fiind şi Protoiereul Sandu Ion. Lucrările de pictură au fost executate de pictorul Pascu Voicu din Alexandria. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Gheorghe Păunescu şi Pr. Danuţă Păunescu – aceştia doi funcţionând înainte de 1800, Pr. Dragomir, Pr. Radu de la Mircii, Pr. Matei (1844-1866), Pr. Mihai Niță († 24.01.1899), Pr. Anastase, fiul lui Radu de la Mircii, Pr. Mihalache Dumitrescu, Tudorache Marinescu, Pr. Gheorghe Constantinescu (1897-1926), Pr. Apostolescu Anton (până în 1987, 6 august), Pr. Serghe Ștefan ( 17.07.1938 până în 1984), Pr. Marinoiu Gheorghe ( 06.05.1985 până în prezent, Pr. Pădureţu Marius ( 01.07.1992-30.05.1993), Pr. Radu Gheorghiţă (06.08.1995 – 30.06.1996), Pr. Şurubariu Mihai ( 15.09.1996 – 30.06.1997), Pr. Ruşanu Dan (01.07.1997 – 01.06.1998), Pr. Berceanu George Lili, (01.10.1999 până în prezent, este preot II)


C. CIMITIRUL. În cadrul parohiei, există un singur cimitir și este împroprietărire de la 1864, conform procesului verbal din 10.09.1938 și are suprafața de 1h si 9900mp.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] În trecut a funcționat la biserica veche o biblioteca cultural-misionară și un cor pe 2 și 3 voci pentru biserică și șezători.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Sunt organizate în mod constant, de 2 sau 3 ori pe an, pelerinaje la mânăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] com. Conţeşti, jud. Teleorman, cod poştal 147085 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.