Parohia ,,Cuvioasa Parascheva” – Dobrogostea (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL,ECONOMIC].Biserica Sf. Cuvioasa Parascheva din satul DOBROGOSTEA, comuna Olteni, se află la 23 km. de Mun. Alexandria pe drumul județean Alexandria-Pitești la nr. 101 pe Șos. Alexandriei, și aparține de Protoieria Alexandria, Episcopia Teleormanului. Ca așezare locuită localitatea Dobrogostea este atestată documentar cu aproximativ 2000 de ani î.Hr. și a purtat mai multe denumiri de-a lungul istoriei cunoscute fiind cea de Ghelisnef ( denumire dată de turci după anul 1600, iar după unele izvoare istorice începând cu 1750 – Dobrogostea denumire de origine slavă care s-ar traduce ca „Bunul oaspete” sau „loc bineprimitor” , pentru că în acest loc se ascundeau puținii viețuitori din calea cotropitorilor). În fața Bisericii la aproximativ 800m sud-vest de sat pe malul drept al râului Teleorman pe un vârf de deal foarte înalt ce domină împrejurimile există și astăzi urme de ziduri locul numit ,,La Cetate” sau ,,Tuturui” unde s-au descoperit diferite obiecte- ciocanul de piatră șlefuită, vestigii și dovezi de așezări omenești care dovedesc că aici au existat oameni cu 2000 de ani î.Hr. și alte obiecte datând din perioada Dacică și Daco-Romană și urmele unei cetăți Dacice. De asemenea, necesită să menționăm că, despre localitatea Dobrogostea există o atestare documentară, în care se relatează că la 23 mai 1515, domnitorul Neagoe Basarab întărește prin ,,zapis” domnesc pe Alaman și nepoții săi cu mai multe Ocini printre care și Dobrogostea (,,să le fie din Dobrogostii toată partea lui Barbu”). În anul 1873 erau 26 de case, în 1900 erau 30 de case, iar în anii 1969-2007, 60 de case 300 de persoane.
 
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Actuala clădire a Bisericii a fost construită după 1800, anul construcției nu se cunoaște cu exactitate dar se cunoaște faptul că a fost ridicată prin osteneala Părintelui NECTARIE-monahul cu ajutorul Doamnei Marghioala Bîscoveanu și fii Mihalache și Nae și cu sârguința pr. Voicu s-a finalizat construcția, și după traducerea Pisaniei scrisă în limba slavonă veche și care se află în pridvorul Bisericii s-a finalizat pictura interioară care este în tehnica fresco și a fost sfințită de Mitropolitul Neofit al Ungro-Vlahiei, în anul 1846 în vremea lui Bibescu Vodă. A fost ridicată la aproximativ 25m de locul unei alte Biserici construită din lemn și care era acoperită cu stuf pe locul actualei șosele Alexandria-Pitești și care se crede că a fost construită în timpul lui Mihai Viteazul, după 1600. Din clădirea vechii Biserici nu se mai păstrează astăzi nimic, dar în anii 1960 când s-au făcut lucrări pentru construcția D.J. s-au găsit urme de fundație care au fost acoperite. 
Actuala clădire a Bisericii are formă de navă, este construită din cărămidă presată și arsă si are o singură turlă din lemn de formă pătrată după modelul rusesc, care este foarte frumoasă și care de la început și până în 1966 a servit ca și clopotniță. [PICTURA] În tehnica fresco (pictorul este necunoscut). Catapeteasma Bisericii este construită din zid de cărămidă pictată în fresco, iar Icoanele Împărătești sunt din lemn pictat în tehnică tempera. Sfânta Cruce din Sfântul Altar este din lemn de tei, pictată pe o singură parte în tehnică ulei de pictorul Gh. Tăttărăscu. Din anul 1873, când acoperișul din șindrilă al Bisericii, a fost schimbat cu tablă de către d-l. Nicolae Ionescu, îmbunătățiri sau reparații nu s-au mai făcut la sfântul lăcaș până în anul 2000.  În timpul regimului comunist, Biserica de la Dobrogostea a fost închisă mai mulți ani, până în anul 1997 când Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a aprobat la data de 6 februarie reînființarea parohiei Dobrogostea. Pe lângă lucrările de refacere a zidurilor exterioare, care s-au finalizat în septembrie 2000, în anul 2001 s-a executat refacerea în totalitate a acoperișului Bisericii, prin schimbarea totală a grinzilor, și s-a acoperit cu tablă melaminată. În vara anului 2002 s-a reconstruit [ANEXE]clopotnița aflată în curtea Bisericii, în 2008 s-a reamenajat curtea interioara În 2004 s-a turnat în interiorul Bisericii placa de beton armat, pe care s-au fixat plăci din granit (până în 2004 neexistând pardoseală interioară). Clopotul Bisericii cumpărat cu donația d-nei Marghioala Bîscoveanu (ctitor), în 1846 a fost mutat în anul 1966 de pr. Tălpeanu Ion la Biserica mare din centrul comunei. Olteni, pentru că în acea perioadă Biserica de la Dobrogostea era închisă de regimul comunist. În prezent Biserica a rămas doar cu cel de al II-lea clopot de dimensiuni mici și care a fost cumpărat de pr. Radu Păunescu din daniile credincioșilor în anul 1928.    Parohia este foarte mică, ca o caracteristică a cătunului Dobrogostea este faptul că în decursul timpului nu s-a dezvoltat, asa cum demonstrează doc. istorice în care se arată că [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] Preot Voicu Ioniță 1800-1847, P.Cuv. Nectarie –Monahul în vremea când Biserica a funcționat ca mănăstire de maici, dupa 1848, Preot Vasile Voicu, Preot Radu Păunescu (a fost întemnițat mulți ani ca dizident politic fiind refugiat din Basarabia și un mare cărturar), Preot Aurel Păunescu, Preot Tălpeanu Ion, Preot Ștefănescu Mihail, Preot  Toader Ionel. În prezent preot paroh Mihăescu Marcian, din 1999. Pe parcursul timpului Biserica de la Dobrogostea a fost vizitată de mai multe personalități marcante: în anul 1968 din partea Academiei Române o delegație de cercetători, profesori și arheologi la invitația pr. Mihalache Ștefănescu; Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu în anul 1969 (episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor); în anul 1994 în anul 2000 Excelența Sa, Domnul Emil Constantinescu. [CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Cântăreți ai Bisericii: din anul 1978-2009 d-l Alecu Petre (dec.2009), veteran de război decorat cu virtutea militară. Din anul 2009 cântăreț al Bisericii este d-l. Dinică Ionuț Marian.    

C. CIMITIRUL. Cimitirul parohial este în curtea Bisericii și datează după unele izvoare istorice încă din sec. al II-lea d.Hr. În cimitirul parohial se mai găsesc și astăzi cruci de mormânt din piatră de mare, datând din sec. XVI-XVIII, După unele cercetări amănunțite făcute din inițiativa pr. Ștefănescu Mihail împreună cu profesori universitari de la Academia Română în anii 1968-1969 aici s-au descoperit mai multe obiecte aparținând sec.VI, printre care și un tipar din gresie fină, care pe o parte era pentru cercei, iar pe cealaltă parte era folosit pentru turnat cruciulițe din metal, fapt ce confirmă cu prisosință faptul că exista populație creștină pe locul unde astăzi este vatra satului.

 D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Pe teritoriul parohiei se află un Cămin-Spital, Azilul de bătrâni.
 
F. DATE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] comuna Dobrogostea, județul Teleorman. [OFICIUL PAROHIAL] [adresa de email] este: www parohiadobrogostea @yahoo.com.