Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae” – Guruieni (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [ TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO- DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  Localitatea Guruieni, parte integrantă a comunei Măgura este situată pe Drumul Județean Vitănești- Băbăița, la o depărtare de aproximativ 7 kilometri de Drumul European 86 pe malul stâng al pârâului Clănița, jumătate pe deal, jumătate pe vale. Despre înființarea satului nu exista date documentare. Bătrânii își amintesc, din spusele înaintașilor lor de existenta unor bordeie pe deal în imediata apropiere a satului actual. Năvălirile turcești îi obligau pe oameni să părăsească aceste bordeie adăpostindu-se în codrii Teleormanului. După trecerea primejdiilor oamenii se întorceau și așa au început să apară locuințe și în zona pârâului. Localitatea Guruieni este așezată într-o câmpie mănoasă cunoscută sub denumirea populara de ,,Manița’’, iar în vestul localității trecând pârâul Clănița, găsim podișul        ,,Teioasa’’ și apoi pădurea cu același nume.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica este amplasata în centrul satului și este o clădire distinctă care-și scoate cu prestanță turla metalică pătrată, dintre coloanele umbroase ale unor salcâmi bătrâni. Biserica a fost construita în anul 1851, de către Elisabeta Castris, are forma exterioara de navă, iar în interior, de cruce, prin îngroșarea pereților. Pridvorul a fost construit ulterior. [ PICTURA] interioară este în stilul gotic (pictorul este necunoscut) și a fost refăcută în anul 1901-1902 și apoi din nou în 1926. În 1959 s-a reclădit clopotnița. În 1998 s-au făcut reparații capitale: decojirea pereților exteriori și retencuire, s-a renovat pictura interioară. În 1998 biserica a fost resfintita de Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. [ ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] Popa Pătru 1656, Cristea Constantin 1831, Ion Pătrașcu ( anul necunoscut), Popa Ion 1846 , Popa Cristea 1846, Chivu Albu 1860-1880, Ion Anculescu 1880-1890, Atanase Popescu 1894 , Dumitru Stănescu 1898-1908, Vasile Popescu 1910-1912, Dragomir Borcescu 1912-1915, Mitran Târnăcop 1915-1948, Hribor Gavril 1948-1990 , Olteanu Ilie 1990-2007, Lincan Daniel 2007. [ CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Filipescu Ionel.

 C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Nu este cazul

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. 

F. DATE CONTACT PAROHIE [ HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae” [ ADRESA] Sat Guruieni, comuna Măgura județul Teleorman, cod poștal 147191, [ OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon si site oficial.