Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Mârzănești (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Mârzănești se află la distanţa de 20 km sud-est de Alexandria, pe D.N. 6, Alexandria - Bucureşti, până la localitatea Vităneşti, apoi spre sud, pe malul stâng al râului Teleorman. Numele satului vine, după cum relatează tradiția, de la Mîrzea Dogaru, care a colectat ajutoare pentru construcţia vechii biserici, în veacul al XVII-lea (biserică ce a ars în anul 1914). 


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1923 s-a început construcţia actualei biserici, ctitorită de Dumitru şi Ecaterina Dimitriu, dar şi de locuitorii satului prin muncă şi donaţii. Sfinţirea bisericii a avut loc la 20 Mai 1930 de către stareţul Mănăstirii Sinaia, Serafim Ionescu, ajutat de consilierul Arhiepiscopiei Bucureştilor, preot Eugen Bărbulescu. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de cruce, este construită, pe temelie de beton, din cărămidă şi învelită cu tablă galvanizată. În pridvor biserica este sprijinită de 6 stâlpi de ciment rotunzi, pe peretele din stânga fiind pictat Sfântul Apostol Petru, iar pe cel din dreapta Sfântul Apostol Pavel. Cu trecerea anilor, atât pictura din sfântul locaş, cât şi aspectul exterior au început să se degradeze. Între anii 2006-2009 s-au efectuat ample lucrări de reperaţii atât la exterior, cât şi la interior. S-au schimbat în această perioadă ferestrele bisericii – în număr de 11- cu ferestre de tip termopan şi uşa de la intrarea în Sfânta Biserică. Cu sprijinul consiliului parohial şi al credincioşilor, s-au efectuat ample lucrări de consolidare şi refacere a casei parohiale. [PICTURA] interioară este în stil bizantin, realizată de pictorul bucureştean Constantin Vasilescu, fiind spălată şi retuşată de pictor Lupu Costel, în timpul reparațiilor din anii 2006-2009. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul slujitor al actualei biserici a fost Pr. Petre Stoicescu, urmat de Pr. Mihai Bădici, Pr. Dan Călcâi, Pr. Ion Andreescu, Pr. Popa Cezar Mihail, iar din anul 2014, Pr. Bădeci Georgel Mihăiţă.

C. CIMITIRUL. Parohia deține un cimitir, în partea de sud a localității, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. În partea de sud a curţii bisericii se află un mormânt în care se găsesc osemintele familiei Iane Dumitriu, părinţii ctitorilor bisericii, iar în partea de nord a curţii, în anul 2009, s-a construit un monument închinat eroilor satului Mârzănești, căzuţi pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale. Monumentul ce reprezintă o cruce de marmură înaltă de 2,70 m şi lată de 1,40m, aşezată pe un piedestal de ciment îmbrăcat în marmură, a fost construit prin strădania familiei Beckhauser, Ralf şi Elena. În partea de jos a monumentului se află o lucrare în bronz făcută de Luigi Warga.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” [ADRESA] comuna Mârzănești, județul Teleorman, cod poștal 147200 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.