Parohia ,,Schimbarea la Față” – Mavrodin (Protopopiatul Alexandriei)

A.ISTORICUL COMUNITATII LOCALE ([TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL,ECONOMIC] În comuna Mavrodin se poate ajunge pe D.N.6-Alexandria-Roșiorii de Vede, iar din în comuna Buzescu se desprinde D.J. 612 spre Călinești-Pitești. Atestarea satului ar fi pe undeva între anii 1650-1700. În trecut, satul se numea ,,Repezi”. În urma războiului ruso-turc din 1828-1829, aici s-au stabilit mulți refugiați din sudul Dunării, fapt ce a făcut ca între anii 1828 și 1848 localitatea să se dezvolte rapid, ajungând un important târg. În 1826, lucru rar pentru o localitate rurală, chiar și pentru orașele de provincie, aici funcționa o școală de fete. Cu timpul, în cuprinsul său s-au integrat și fostele sate din jur: Repezi și Lăceni.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE[ISTORIA ZIDIRII EI] Prima biserică a satului datează de la 1776 și avea hramul “Schimbarea la Față”, fiind construită din lemn. În catagrafia din anul 1834 la Mavrodin se vorbea de trei biserici care aveau următoarele hramuri: “Schimbarea la Față”, “Sfântul Nicolae”, “Pogorârea Sfantului Duh”, ele fiind deservite de cinci preoți. În catagrafia anului 1810 este trecut doar satul Mavrodin, având 6 preoți și o singură biserică din lemn, având hramul “Cuvioasa Paraschiva”. Astăzi în sat se află o singură biserică cu hramul “Schimbarea la Față”, construită de prințul Mihai Obrenovici în anul 1856. În urma intervențiilor din anul 1934, când biserica devine neîncăpătoare, a fost mărită, reparată și repictată, și s-a pus următoarea PISANIE: “Acest Sfant Locaș de Biserică , cu Hramul Schimbarea la Față s-au facut din temelie în anul 1856, de domnul proprietar, Prințul Mihail M. Obrenovici, reparându-se și zugrăvindu-se cu ajutorul locuitorilor și de domnul proprietar, Baron F. Niculici în anul 1892 martie. S. Panait Georgii- zugrav. Ruinându-se iar și devenind neîncăpătoare s-a reparat, mărit și pictat din nou de către toți locuitorii buni credincioși ai comunei Mavrodin, în anul 1934 octombrie, pictori Al. Moscu și sora sa Adina Moscu.” O a doua pisanie a fost pusă cu ocazia unei noi restaurări: “Acest Sfânt locaș cu hramul Schimbarea la Față s-a reparat și restaurat pictura cu cheltuiala bunilor enoriași ai comunei Mavrodin de preotul paroh Păunescu Teodor în anul 1972 in timpul arhipăstoririi P.F. Patriarh Justinian, Protoiereu Ruse Constantin și executant pictor Pascu Voicu. Între anii 1985-1986 s-au executat lucrările de reparații generale la exterior și interior iar în anul 1987 s-au executat lucrările de restaurare a picturii de către paroh protoiereu Sandu Ion, în timpul arhipăstorii P.F. Patriarh Teoctist. Lucrările executate de pictor Pascu Voicu din Alexandria. Resfințirea bisericii a fost făcută de către I.P.S. Roman Ialomițeanu,l vicar patriarhal in ziua de...”O a treia pisanie s-a pus cu ocazia reparațiilor făcute între anii 1999-2000: În anul 1999-2000 s-a reparat interiorul și s-a înlocuit întreaga instalație electrică și pictura cu osteneala bunilor enoriași ai acestei parohii, preot paroh fiind Sandu Marius iar preot 2 Desculțu Aristide. Lucrările s-au făcut în timpul P.F. Patriarh Teoctist și sub îndrumările P.S. Episcop Galaction Stângă, Episcop al Alexandriei și Teleormanului, Protoiereu fiind Militaru Iancu, pictor Zlotea Constantin din Conțești. Resfințirea s-a făcut de P.S. Galaction Stangă la data de 10.XII.2000.” [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită din cărămidă, fără fundație , având o lungime de 27 m, lățimea de 8 m și înălțimea de 10 m, grosimea zidurilor fiind de 30 cm. Are trei turle, așezate în formă de triunghi, două în partea din spate și una în față, acoperite cu tablă, ca de altfel întreaga biserică. Pridvorul bisericii este închis, iar lumina pătrunde în interiorul sfântului locaș prin 11 ferestre. Sfântul Altar este separat de restul bisericii printr-o catapeteasmă de zid. Pictura bisericii este bizantină, fiind executată în ulei de către zugravul S. Panait Georgi, în 1892. După cum amintesc și pisaniile bisericii, ea a fost refăcută în 1934 de Al. Moscu și sora sa Adina Moscu, iar între 1999-2000 de către Zlotea Constantin. [ANEXE] În comună se găsesc două monumente situate în centrul satului, construite din beton, cu o înălțime de aprox. 1,5 m, ridicate în cinstea eroilor locali căzuți pe câmpurile de lupta. Primul monument este ridicat în cinstea eroilor căzuți între anii 1916-1918 și poartă inscripția “ EROILOR MORȚI ÎN CAMPANIA 1916-1918”. Al doilea, ridicat în anul 1995, este închinat eroilor căzuți în 1941-1945, inițiatorii acestui proiect fiind Zaharia Andrei și Ghiocel Ștefan iar executant Căldăraru Stan din Alexandria. [OBIECTEVECHIDECULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] La biserica veche sunt menționați ca slujitori preoții: Mihai, Radu, Mircea, Matei, Crăciun și Matei iar la biserica nouă Teodor Păunescu, Romeo preotul, Ion Sandu, Mugur Cojoacă și din 1996 Marius Sandu și Aristide Desculțu. 

C. CIMITIRUL . Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În cadrul parohiei au loc multe evenimente și activități misionare, pastorale și culturale. Parohia a fost înscrisă în programul Patriarhiei Romane ,,Hristos împărtășit copiilor”. 
F. DATE CONTACT PAROHIE.[Hram] : ,,Schimbarea la Față” [Adresa]: Comuna Mavrodin, jud. Teleorman, cod poștal 147185. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

B I B L I O G R A F I E: CRISTEA, Stan V., MORARU, Ion, Monografia Județului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1998; SPIRU, Ioan File de istorie teleormăneană, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1996.