Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena ” – Nanov (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  
Din punct de vedere geografic, actuala comună –Nanovul- nu a fost de la început unde se afla astăzi. La anul 1542 apare în hrisoave ca o mică aşezare pe valea pârâului Nanov. Căsuţe rare, primitive alcătuiau un cătun cu oameni harnici. Era aşezat pe partea dreaptă a pârâului Nanov şi s-a numit la început Târnava şi la un moment dat Baloșeni. La începutul secolului XIX s-au mutat pe vatra satului Nanov, locuitorii satului Icoana de pe Valea Nanovului. Satul şi-a păstrat denumirea până la 1865 după care s-a numit Nanovul de jos.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Pe la anul 1840 boierul Stamate Nanoveanul ridică în noua aşezare o frumoasă biserică de zid pe malul drept al râului Vedea. În anul 1891 proprietarul C.C. Hajderolu şi mătuşa lui Elena Linţa Petrescu, au pus temelia actualei biserici care a fost terminată şi înzestrată cu tot ceea ce trebuie în anul 1892. Biserica este aşezată pe partea dreaptă a drumului European E 70 în centrul comunei. Este zidită în anul 1891-1892 de către foştii proprietari greci cu numele C.C. Hajderolu, care au înzestrat-o cu terenuri agricole, iar în interior cu tot ceea ce trebuie cultului, mărturie fiind [PISANIA] care ne spune că „Acest sfânt locaș, cu hramul Sfinții Împărați Constandin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a zidit din temelie la anul 1892, iunie 8, s-a jugrăvit și s-a termenat la anul 1893 august 15, cu singura stăruință și cheltueală a fondatorilor; Mihail Ajderolu cu soția sa Alexandra născută Stemate Nanoveanu și nepotul lor Constandin C. Ajderolu și a Elenei Andrei Petrescu născută Stemate Nanoveanu în dilele Prea Înălțatului nostrum Rege Carol I și ale soției sale Regina Elisabeta și a Înaltului Mitropolit Primat iosif Gheorgian”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este în formă de cruce având o singură turlă şi două abside laterale. Este construită din cărămidă şi acoperită cu tablă. Turla bisericii are de sus de la cruce şi până la acoperişul propriu zis al bisericii nenumărate ornamente arhitectonice şi are o formă prismatică. Ferestrele şi uşile sunt din fier forjat. În curtea bisericii se afla două cavouri ce conţin osemintele ctitorilor. Primul cavou, aflat în partea de sud la faţadă cu şoseaua, are formă prismatică şi e construit din cărămidă, în faţă având un grilaj de fier şi datează din anul 1899. Al doilea cavou este tot pe aceiași parte şi are o uşă din fier masiv. În faţa bisericii se află ANEXE clopotniţa construită din cărămidă şi are formă conică, fiind vopsită în roşu şi crem. Este acoperită cu tablă, are patru ferestre şi in interiorul ei se găsesc cele două clopote, unul fiind mai mare. [PICTURA] De-a lungul timpului biserica a fost reparată și pictată în mai multe rânduri, toate acestea fiind încununate cu resfințirea sfântului locaș la data de 15 octombrie 1989 de către Prea Sfințitul Episcop Roman Ialomițeanul. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Dintre preoţii slujitori, enumărăm pe: preot Stancu (1792-1852), preot Petre (1852-1901), preot Ioan Popescu ( 1901-1935), preot Ioan I. Popescu (1935-1982), preot Alexandru Ionescu (1982-1984), preot Gheorghe Popa (1985-1992), preot Iancu Ţale (1992-1998), din ianuarie 1998 şi până în prezent preot Ionel Selea.
 C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  Nu este cazul.
F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena ” [ADRESA] comuna Nanov, județul Teleorman, cod poștal 147215. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.