Parohia,,Cuvioasa Parascheva” – Nenciulesti (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]   Localitatea Nenciuleşti este aşezată în partea de mijloc a judeţului Teleorman, la o distanţă de 20 km de oraşul Roşiorii de Vede şi respectiv 13 km de oraşul Alexandria. Comuna Nenciuleşti a fost reînfiinţată la 8 iulie 2003 si are în administraţie localităţile Nenciuleşti şi Păru-Rotund. Localităţile cu care se învecinează sunt la est: Comuna Mavrodin,la vest: satul Părul Rotund,la nord: satul Licuriciu,la sud: râul Vedea/comuna Buzescu. Localitatea Nenciuleşti este pentru prima oară menţionată într-un document din anul 1527, din 2 iulie. La început, a fost sat de moşteni ţărani liberi, rumâniţi de către Mihai Viteazu, adică deveniţi clăcaşi, din deoarece nu au mai putut face faţă birurilor grele, lucru menţionat şi în harta Stolnicului C. Cantacuzino din 1699. Se spune că satul ar fi existat încă de prin sec. al XV-lea pe valea Urluiului, în apropierea actualului sat Bogdana, dar locuitorii au decis să se mute pe actuala vatră, aducându-și și biserica de lemn, împreună cu preoții Ianciu și Radu. În data de 5 mai 1793, moșia Nenciuleşti devine proprietatea Mănăstirii Căldăruşani, iar începând cu secolul al XIX-lea, satul şi-a schimbat numele în Vătăşani. În timpul războiului rus-turc dintre anii 1806-1812, satul trece prin grele încercări, ajungând să aibă doar 20 de familii cu 95 de suflete. După pacea de la Adrianopol, din anul 1829, locuitorii revin în sat şi populația satului începe din nou să crească, astfel încât în anul 1939 ajunge la 110 familii, în anul 1851, 184 de familii, în 1896, 370 de familii, iar în 1939 ajunge la 580 de familii, cu peste 2800 de locuitori.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Înainte de actuala Biserică, construită în anul 1906, ale cărei lucrări au început în anul 1900 (conform Pisaniei), a existat o altă biserică din lemn, menţionată în Catagrafia Mitropoliei din Bucureşti, din anul 1906. Prima pictură a Bisericii datează cu anul 1906 şi a fost efectuată de către pictorul Papaianopol din Giurgiu.  Sfinţirea Bisericii s-a făcut în anul 1907. Biserica actuală este construită din cărămidă, cu temelie de ciment şi tencuială de var şi a fost construită de către locuitorii localităţii, cu sprijinul financiar al moșierului Nicola Capră. Este acoperită cu tablă, cu o singură turlă, deasupra Pronaosului, biserica fiind construită în formă de cruce. De-a lungul timpului, datorită solului şi mai ales a cutremurului din anul 1942, Biserica a necesitat primele reparații majore. Între anii 1943-1944, Preotul Paroh Dragomir Petrescu, cu sprijinul unui comitet de construcţie format din 40 de membri aleși de adunarea Parohială, au efectuat reparațiile. Curtea Bisericii, deși nu este foarte mare, este amenajată cu un frumos parc plantat cu diferite flori, dând un aspect plăcut şi urbanistic Bisericii. . [PISANIA]  „această biserică a fost ridicată şi pictată între anii 1900-1904. În anul 1968 s-a restaurat pictura şi s-au făcut reparaţii principale cu binecuvântarea PFP. Justinian, sub păstorirea preotului Dragomir Petrescu şi cu ajutorul enoriaşilor. În 1994-1995, cu mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea p.p. Calinic-episcop de Argeş, Muscel şi Teleorman-paroh fiind pr. Cristea I. Marin, s-au făcut repictarea şi reparaţiile necesare de către pictorul dascălu d. Nicolae-Târgovişte, cu ajutorul enoriaşilor iubitori de dumnezeu, încurajaţi de comitetul parohial din nenciuleşti, sat cu o vechime de peste 500 de ani” [PICTURA] În anul 1970 s-a restaurat în întregime, atât în interior, cât şi pe exterior, spălându-se pictura, lucrare efectuată de către pictorul Voiculescu. Tot acum, pictorul Toma Lăscoiu adaugă 16 medalioane în registrul superior extern. Această lucrare amplă a inclus şi construirea unei clopotniţe şi delimitarea curţii Bisericii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Popa Păun sin Popa Crăciun; Popa Neacşu sin Popa Teodor;Popa Radu Urluiu;Popa Iancu;Popa Marin sin Popa Radu;Popa Păun sin Crăciun;Popa Ion sin Radu;Popa Radu sin Marin;Pr. Simion Nicolae;Pr. Dumitru Ion;Pr. Păun Crăciun;Pr. Marin sin Radu;Pr. Constantin Stoicescu; Pr. Dragomir Petrescu;, Pr. Cristea I. Marin. In prezent Pr. Doncea Adrian; Pr. Șerbănescu Florin
C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.
F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] comuna Nenciulești, județul Teleorman, cod poștal 147186. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.
BIBLIOGRAFIE SPIRU,  Ioan, File de istorie teleormăneană, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1996;  STAN,  Cristea V., Monografia Județului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1998.