Parohia „Sfântul Dimitrie Basarabov” – Olteni (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL,ECONOMIC]
Localitatea Olteni se află pe drumul județean Alexandria – Pitești, la 25 km. nord de orașul Alexandria, pe valea râului Teleorman, la întretăierea șoselei cu calea ferată București – Timișoara. Satul Olteni este mărginit spre nord de satul Perii-Broșteni, la sud, la 4 km, de satul Orbeasca de Sus, la est de satul Găleteni, iar la vest de râul Teleorman. În ceea ce privește istoricul comunei se ştie ca a fost înfințată după revoluția lui Tudor Vladimirescu, din 1821. În centrul comunei, s-a ridicat în anul 1936, un monument în memoria eroilor din comuna Olteni jertfiți pe altarul patriei în războaiele din anii 1877-1878 și 1916-1918, ulterior adăugându-se și o listă cu eroii căzuți în cel de -al doilea razboi mondial. Acest monument este construit din blocuri de piatră pătrată, iar în vârf străjuiește o acvilă. Monumentul are o înalțime de 6 m, o lățime de 1,3 m și a fost executată de N.V.Baltos din Câmpulung Muscel.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE[ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohiei Olteni este zidită din temelie pe locul altei Biserici din lemn ce purta hramul Cuvioasa Paraschiva, care ruinându-se a fost dărâmată. De la vechea Biserică au rămas crucea din lemn din Sfântul Altar, pe care stă scris: ,,Această Sfântă Cruce s-a facut de D. Costache Poinarescu 1972 aprilie-Anton Ion”, și clopotul Bisericii pe care se află următoarea inscripție ,,Constantin Poinarescu cu fiul său Dimitrie -1870”. Actuala biserică a fost zidită din temelie în anul 1880 de boierul Dimitrie Bădulescu proprietarul moșiei Olteni. Atât pentru Biserica cea veche, cât și pentru cea nouă nu există documente scrise, arhiva fiind distrusă în timpul primului razboi mondial. Nu se cunoaște numele arhitectului, nici persoana ce a condus lucrarea. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII]  Biserica este construită din caramidă subțire fără soclu din beton, are formă de corabie. Prezintă partiționarea clasică cu Altar, Naos, Pronaos și pridvor (adăugat în 1909) și cu o singură turlă. Lungimea Bisericii este de 14 m, lățimea de 5 m, înalțimea de 5 m, dimensiuni luate din interior. Acoperișul este din tablă galvanizată fixat pe scândură de brad. Biserica are o turlă în față, din lemn și îmbrăcată cu scândură și tablă pe cele 4 laturi. Zidul Bisericii are grosimea de 40 cm, iar în jurul Bisericii este turnată o bordură de beton din 60 cm. Catapeteasma este din lemn de tei, vopsită cu verde și bronz auriu, cu ornamentații florale din lemn sculptat, susținută de 8 stâlpi modelați artistic și două grinzi transversale în interior. [PICTURA] icoanelor de pe catapeteasmă este executată de către pictorul Mihail Dragomirescu din București, în anul 1880, cel care a pictat, în același an și întreaga Biserică. În anul 1939 pictura a fost spălată și repictată de către frații Albani din Turnul Măgurele. În anul 1994 pictura a fost restaurată de către pictorul Voicu Pascu din Alexandria. În anul 2003 s-a refăcut pictura la două coloane în Pronaos și s-a pictat pridvorul de către pictorul Costică Zlotea din Alexandria. Pridvorul din scândură, a fost adăugat în 1909, apoi a fost refăcut între anii 2002-2004 din cărămidă și pictat în interior. Are două ferestre și este închis.[ANEXE] Clopotnița este în partea de sud a Bisericii la o distanță de 8 m de aceasta. A fost construită în anul 1909, are formă pătrată și este din cărămidă cu latura de 3 m și o înălțime de 6 m., are jos o camera în care se intră pe o ușa din lemn și are o scară în interior care duce la clopotniță. Este acoperită cu tablă din fier, fiind construită de către Maria Carp.
 [ȘIRUL PREOȚILORPAROHI] Dat fiind faptul ca arhiva Bisericii a pierit nu se cunosc numele primilor slujitori de la această parohie. Din tradiția orală se știe de: Pr. Niculae și Pr. Constantin, Voicu Vasile (1870-1893). După prima conflagrație mondială, în care a fost distrusă arhiva, aici au slujit: Pr. Păunescu Radu(1893-1930), Pr. Păunescu Aurel (1930-1948), Pr. Ștefănescu Mihail (1952-1970), Pr. Tălpeanu Ion (1971-1993) și Pr. Preda Teodor Adrian (1993-2002), Pr. Andrieș Petru Cătălin, actualul preot paroh, din 2002. Iar dintre cântăreții bisericești pot fi amintiți: Popescu Radu, Petre Alecu și actualul cântăreţ Apostol Andrei Marius.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul. 
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parteneriat cu ,,Azilul de bătrâni” Olteni; activităţi filantropice organizate cu prilejul diverselor sărbători din cursul anului. Parohia organizează ocazional pelerinaje la mănăstirile din ţară.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] „Sfântul Dimitrie Basarabov” [ADRESA] Comuna Olteni, județul Teleorman, cod postal 147230. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. 

BIBLIOGRAFIE POPA, Gheorghe, Localitățile județului Teleorman 1741-2006. Repere administrative, Prefectura Judeţului Teleorman, Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Teleorman, Editura Paco, Bucureşti, 2006; POPA, Ionel Gabriel, Monografia comunei Olteni-manuscris; STAN, Cristea V. (coord.), Monografia județului Teleorman, Ed. Teleormanul liber, Alexandria,1998. STANCU, Ion N., Așezările județului Teleorman, originea, denumirea și progresul lor, Turnu Măgurele, 1939; SPIRU, Ioan, File de istorie teleormăneană, Editura, Teleormanul Liber, Alexandria, 1996