Parohia „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” – Orbeasca de Sus (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.3.45.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Din biserica veche, de sec. al XVIII-lea, au rămas câteva ziduri în ruină. Biserica a fost ridicată în vremea boierului Iorgu Angelescu, fiind cunoscut ca ctitor şi un locuitor al satului, Stelea Petrescu. Actuala biserica a fost sfinţită în 1960 de către Prea Sfinţitul Episcop Roman Ialomiţeanul. Textul [PISANIEI] este următorul, el fiind cel care oferă cele mai multe informaţii cu privire la istoricul sfântului lăcaş: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a zidit din temelie acest Sfânt locaş cu hramul „Sfânta Cuvioasa Paraschiva” între anii 1934-1959, din daniile enoriaşilor parohiei Orbeasca de Sus - Teleorman şi cu ajutoare de la Arhiepiscopia Bucureştilor. S-a sfinţit şi a fost dată slujirii bisericeşti în anul 1960. Prin neobosita osârdie a P.S. Calinic Argatu - Argeşeanul al Episcopiei Argeşului şi Teleormanului şi prin contribuţia bănească a enoriaşilor parohiei Orbeasca de Sus în anii 1992-1993, Sfânta Biserică a fost împodobită cu haină nouă a picturii în tehnica „FRESCĂ” de către zugravul bisericesc Ioan Borloveanu din Ponoarele-Mehedinţi, preot paroh fiind P.C. Pr. Iulian Coman şi preot conslujitor P.c. Pr. Iulian Drăghici. Pomeneşte Doamne pe toţi ostenitorii Casei Tale!” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Sfânta Biserică este construită din cărămidă, având următoarele dimensiuni: lungimea de 28 m, lăţimea de 15 m, înălţime de 25 m, grosimea zidurilor fiind de 1 m. Biserica este în formă de cruce, cu trei turle acoperite cu tablă galvanizată şi are un număr de 11 ferestre. Pridvorul, închis, se sprijină pe 8 coloane. [PICTURA] a fost executată între 1991-1993, în tehnica „fresco”, de către zugravul bisericesc Ioan Borloveanu, din Ponoarele Mehedinți, [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Aurel Peleanu și pr. Ion Smaranda; în prezent slujesc pr. Iulian Coman și pr. Iulian Drăghici.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, în partea de vest a satului, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” [ADRESA] sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, jud. Teleorman, cod poştal 147238 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.