Parohia Bran- Protopopiatul Alexandria

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE  [ TOPONIMIE,PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Partea de nord a satului Măgura se numește Bran, denumire ce provine de la un meșteșugar de hamuri pentru cai numit Bran în jurul căruia s-au așezat megieșii ce aveau nevoie de produsele acestuia și au constituit mica așezare – cătun. Data formării sale nu este încă precizată cu certitudine decât prin ipoteze menționate de diferiți autori de lucrări monografice ale județului Vlașca sau Teleorman. Denumirea a suportat modificări: Branistari 1628 cat și Măgura – Bran care a fost inclusă alternativ în județele Vlașca și Teleorman. Denumirea de Bran apare documentar în anii: 1831,1834, 1837. Un Tell, impresionant prin proporții, situat la nord de sat, în lunca Teleormanului și al pârâului Clănița este cel mai mare Tell din județ. Pe suprafața sa s-a ridicat Biserica și tot aici și cimitirul. La bază are peste 600m iar sus circa 360m înălțimea 8-10m, diametru 200m. O adevărată ,,Cetate neolitică” importantă prin lunga sa locuire în neolitic, bronz și ,,La Tene” . Apariția vieții în cătunul Bran a fost confirmată de descoperirile arheologice întâmplătoare între anii 1956-1976 organizate de specialiștii Muzeului Județean Teleorman în colaborare cu cei de la București și specialiștii englezi de la Universitatea Cardiff între anii 1998-2004 și a fost fixată încă din timpurile străvechi neolitice prin cultura ,,Dudești” având o vechime de peste 8 milenii. La Bran unde se menține Movila Tell gumelnițean a existat o necropolă unde se spune ca a existat Biserica Bordei ca la toate cătunele satului Măgura. Pe întinderea movilei Bran s-au găsit urme ceramice specifice Epocii metalelor - bronzul și fierul (Hallstatt). Tot la movila Bran s-au găsit fragmente ceramic specifice perioadei geto-dacice și daco-romane .
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ ISTORIA ZIDIRII EI] Despre anul și ctitorul sfântului locaș aflăm din [PISANIA] sa: „Biserica s-a făcut din cărămidă în formă de cruce cu ajutorul bănesc de la Elisabeta ( Safta ) Castrisoaia, proprietara moșiei în vremea domnului Alexandru Ioan Ghica si a Mitropolitului Kirin Neofit în 1856 si sfințită în anul 1857”. Ea a fost învelită în întregime în 1924 când s-a adăugat cafasul pentru cor. Acoperișul distrus în întregime de un vânt puternic în 10 iulie 1930 a fost refăcut. Locașul a avut un clopot mare luat de germani în 1917 dar restaurant ca donație în 1922 ca și veșmintele și alte obiecte de cult. Biserica la început a fost făcută din pământ, denumita bordei, cu pereți interior făcuți din păr de stejar așezați unul lângă altul. În interior se intra pe trepte-scări într-o încăpere numita gârliciul spre camera mai mare. La ferestrele mici și înguste aveau piei subțiri de animale iar iluminarea se făcea cu seu de oaie topit, pus într-un gazoi. Această biserică-bordei s-a menținut iar în locul ei se va ridica o alta din stejar. Biserica a fost reparată de locuitorii cătunului sub îndrumarea preoților. Pictura este în stil gotic refăcuta în 1924 de pictorul Vladinescu și în anul 1996 de Avram Nicolae. Ultimele reparații s-au realizat în anul 2014 cu contribuția bănească a locuitorilor cătunului Bran. Biserica a fost resfințită la 26 Septembrie 1999 de către Preasfintitul Părinte Galaction, Episcop al Alexandriei și Teleormanului. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] La biserica Bran au slujit preoți din alte sate cât și cei de la Măgura pe perioade mai scurte sau mai lungi . Astfel se menționează ca preoți parohi la parohia Bran preotul Stoian urmat de Vasile Socol în 1828 înscris pe o piatră mortuară pe care se afla în desen o inimă străpunsă de o săgetă. Ei au funcționat la biserica din lemn ca și preotul Radu Stănila iar mai târziu preoți care au slujit în biserica din cărămidă au fost Dragomir Georgescu, Niță Geanta, Cristea Iancu, Vlad Teodor, Mihail Chiriceanu, și din 1996 pana în prezent preotul Lungu Mirel, fiu al satului. [ CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Cântăreți de seamă au fost Petre Geanta și Nedelcu Ilie iar ca și epitrop casier a funcționat Crângașu Ion. 
C. CIMITIRUL Cimitirul este în curtea bisericii. 
D.ACTIVITAȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI Parohia are un grup de cateheză.

F. DATE CONTACT PAROHIE [ HRAM] ,,Adormirea Maicii Domnului” [ ADRESA] sat Bran, comuna Măgura, cod poștal 147190 [ OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon si site oficial.