Parohia „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” – Păuleasca (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Păuleasca este situată în partea de sud a judeţului Teleorman, la jumătatea distanţei dintre oraşele Alexandria şi Zimnicea. Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1687.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Vechea Biserică parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1780 şi a fost părăsită în anul 1928, iar până în anul 1941 parohia a rămas şi fără biserică şi fără preot. În prezent nu mai există nici o mărturie materială care să ateste existenţa vechii biserici. Biserica actuală are hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi a fost construită în anul 1941. [PISANIA] ,,Piatra fundamentală a fost pusă în anul 1941 de primarul Mihai Popescu şi a fost construită cu lacrimi şi sânge de preotul Tănase C. Popa care vreme de 37 de ani şi-a închinat, toate gândurile şi fapta acestui sfânt lăcaş, spre slava bisericii străbune şi împodobirea patriei sub arhiepiscopul Prea Fericit Patriarh Justinian. Au mai construit cu donaţii enoriaşe forurile de stat şi bisericeşti.”[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are o lungime de 22 m, lăţimea de 14 m. Grosimea zidurilor este de 70 cm şi are un număr de 9 ferestre. Este construită din cărămidă, în formă de cruce şi are o turlă centrală. Este acoperită cu tablă zincată, are pridvor închis şi o catapeteasmă de lemn. [PICTURA] este realizată în frescă, în stil bizantin şi a fost executată în anul 1961 de către pictorul Pavel Chichişan. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Slujitorii sfântului locaş au fost preotul Popa C. Tănase şi cântăreţ Ilie Caşcaval, din anul 1941 până în 1993. Din anul 1994 preot paroh este Trifu Sorin Marian.


C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” [ADRESA] sat Păuleasca, Comuna Frumoasa, jud. Teleorman, cod poştal 147140 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. E-mail : parohiapauleasca@yahoo.com