Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Peretu I (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Despre începuturile viețuirii pe aceste locuri vorbesc descoperirile arheologice.. În 1971, în zona numită „La Izvoare”, a fost descoperit un mormânt traco-getic, vechi de aproximativ 2500 de ani. În acest mormânt a fost găsit renumitul coif de la Peretu, un coif de argint aurit de aproximativ 750 de grame. Din cercetările arheologice efectuate în anul 1969, pe teritoriul comunei s-au găsit urme de aşezări omeneşti, care ne duc cu mulţi ani în urmă. Descoperirile s-au făcut aproape de grajdurile C.A.P. Peretu. S-au descoperit rămăşiţele unui conducător de oşti, calul său, un coif şi împreună cu el alte rămăşiţe omeneşti şi alte aşezări omeneşti vechi. Parohia este situată în comuna Peretu, judeţul Teleorman pe DE 70 Bucureşti – Alexandria – Roşiori – Craiova, biserica fiind aşezată în centrul comunei. Comuna Peretu are o vechime de peste 270 de ani, ea fiind întâlnită în lista satelor lui C. Mavrocordat, în anul 1739 şi în geografia lui Nicolae Lazăr, la 1739. La început satul era pe deal înconjurat de păduri de peri sălbatici, mărăcini şi măceşi, iar oamenii locuiau în bordeie pe dealul din apropierea Valului lui Traian. În anul 1852 Vodă Ştirbei dă legea ,,tragerea satelor la linie” şi vatra satului se mută în vale unde este şi astăzi. Sub proprietarii baronii Belu, 1840-1867, se scoate pădurea de peri, de unde vine numele comunei Peretu şi se aşează un plan regulat de sat pe o întindere de 421 de pogoane. Bordeiele s-au dărâmat cu forţa de dorobanţii călăraşi, iar oamenilor li s-au dat locuri de casă, lemn gratis de construit şi li s-au făcut şi alte facilităţi. Cu timpul, populaţia s-a înmulţit cu familii venite din alte părţi: Baltăreţii de la Balta, Almăjenii din Almaj, Mehedinţii din Banat, Măgurenii din Măgura Vlaşca, Dulcenii din Dulceni şi Belitorenii din Belitori, aceştia din urmă aduseseră, pe care mari cu osii de lemn şi o bisericuţă de lemn pe care o aşezaseră pe locul altarului de astăzi al Bisericii Sfântul Gheorghe.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Odată cu construcţia bisericii s-au mai clădit în comună o şcoală şi o primărie, aceasta până la începutul socialismului care a schimbat şi vechea înfăţişare a comunei. La început, biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” a fost construită din bârne, aduse nu se ştie de unde, în timpul părintelui Ioan Tufan. În timpul cât a păstorit părintele Năstase Grigoriu, s-a făcut biserica de zid, în locul celei din bârne, care a fost adusă de la Cârloman. Aceasta s-a întâmplat cam pe la începutul anului 1844, din spusele celor bătrâni. Biserica este construită numai din cărămidă, are forma de cruce, este zidită în anul 1913, luna mai, ziua 10. Biserica a fost zidită de Petre Spiru pentru suma de 22.500 lei, prin osteneala şi osârdia familiei părintelui Floru Ionescu, a enoriaşilor acestei parohii şi a familiei Pappia, fostul proprietar al moşiei Peretu. Actuala biserică are în pridvor, deasupra uşii principale, următoarea [PISANIE]: „Ziditu-s-a această Sfântă Biserică cu hramul ‚Sfântul Gheorghe’ între anii 1913-1914 în 	timpul păstoriei Arh. şi I.P.S. Mitropolit primat al Ungro-Vlahiei Conon, din mijloacele fondului adunat de la credincioşii acestei comuni, s-a sfinţit cu solemnitate în ziua de 22 	martie 1914 de către P.S. Arh. Teofil Ploieşteanul, ajutat de Prot. Jud. H. Constantinescu 	şi preot paroh fiind preotul Floru Ionescu, licenţiat în teologie, Antr. Petre Spiru. Pictori Gheorghe Chirovici, donatori principali Constantin şi Irina Papia, Radu Drăguşin, Maria Gheorghe Chirovici, Ioana şi preotul Floru Ionescu.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este lungă de 17 metri şi este lată de 6 metri. În faţă are un pridvor închis. Caracteristic în zidărie este faptul că pereţii sunt foarte groşi, au 0,80 metri. Înălţimea pereţilor în exterior este de 7 metri, inclusiv temelia. Biserica are un număr de 10 ferestre, este acoperită cu tablă zincată pe şarpantă de brad. Pe acoperiş sunt construite trei turle, una mare în faţă deasupra naosului corespunzând cu interiorul bisericii şi două mai mici deasupra pronaosului. Cea mare are 12 metri, în afară de cruce, iar cele din faţă au 6 metri. Catapeteasma este din lemn de brad, vopsită în bronz galben, este în linie frântă şi foarte simplă. Are trei rânduri de icoane, în afară de cele împărăteşti şi a hramului. Începând cu vara anului 2010 sfânta biserică a intrat într-un amplu proces de renovare: s-a înlocuit vechea instalaţie electrică cu una nouă din cupru; s-au înlocuit vechile ferestre cu ferestre noi din termopan; s-a înlocuit catapeteasma veche cu una nouă din stejar sculptat şi traforat; uşa de acces în biserică şi uşa de la altar au fost înlocuite cu altele noi din stejar sculptat; biserica a fost înfrumuseţată cu policandre noi şi este în curs de împodobire cu vitralii. [PICTURA] a fost executată în anul 1914, de pictorul Gheorghe Chirovici, iar în anul 1966 pictura a fost retuşată. Din cauza intemperiilor, pictura bisericii a fost avariată, motiv pentru care în anul 2010 s-au decopertat pereţii interiori până la cărămidă şi s-au pregătit pentru noua pictură în frescă. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ivan Tufan, Părintele Gheorghe, Năstase Grigoriu, Dumitache Enescu, Nicolae Alexandrescu. La 4 ianuarie, a fost numit preot Florin Ionescu (†1964) care a ostenit la ridicarea actualului sfânt locaş. Au urmat Marin Constantinescu, Marin Stănescu, iar la 1 noiembrie 2009 a fost numit preot paroh Scăunaşu Sorin Daniel.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] comuna Peret, județul Teleorman, cod poștal 147240 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.