Parohia „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” – Peretu III (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.3.49.]


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Parohia Peretu III a luat fiinţă în anul 1942, din părţi de la parohia Peretu II, cea mai mare şi de la parohia Peretu I mai puţin. Este aşezată pe partea dreaptă a şoselei europene venind dinspre Plosca, ocupând colţul Sud-Estic al comunei paralel cu calea ferată. Biserica provine din vechea capela din cimitir, amenajată în etape în ceea ce este astăzi. Doar altarul a mai rămas din vechea capelă, construită aici în timpul preotului Barbu Dimăncescu de la parohia Peretu II în jurul anului 1900. Capela, atunci era foarte mică 5,5x3,5 m, fiind aproape improprie pentru orice serviciu religios. Biserica a fost construită prin muncă voluntară şi cu contribuţia benevolă a credincioşilor, la stăruinţa preotului paroh Gheorghe Teodoru. În toamna anului 1949 a început amenajarea capelei, construind în faţă o încăpere de 6x7 m, mai înaltă cu 80 cm faţă de vechea capelă. În 1955 a construit tinda din cărămidă nearsă, iar în 1959 am construit naosul cu încă 2 m până la altar. [PISANIA]: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu harul Sf. Duh s-a zidit această biserică în anul 1947 în timpul preotului Gheorghe Teodoru dintr-o veche troiţă, cu contribuţia enoriaşilor parohiei Peretu III, cu hramul Sf. Arh. Mihail şi Gavriil. În anul 1985, preot fiind Grecu Sorin Paul s-a extins pridvorul şi s-a dat forma de cruce, fiind pictată în ulei, datorită degradării picturii, în anul 2000 în timpul preotului Sârbu Adrian, tot prin donaţiile enoriaşilor, biserica a fost repictată de Marius Truță şi Daniela Luca.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica avea formă de corabie, dar, în anul 1985, preotul Grecu Sorin Paul dându-i forma de cruce. Este lungă de 15 m şi lată de 7 m, cu o turlă pe Pantocrator înaltă de 9 m, grosimea zidului fiind de 0,50m. În anul 2007 i s-a mai adăugat o turlă pe pridvor. Pe biserică sunt 2 cruci de fier. În biserică se intră pe o uşă din tindă. În pronaos se intră pe o altă uşă de 1,85/1,10m. Pe peretele din dreapta sunt 4 ferestre, una la mijloc, mai mare, alta mai mare boltită, alta spre sală, dar neboltită şi una mică la strana cântăreţului. Pe partea stângă sunt 3 ferestre şi una la altar. Biserica este legată în lăţime cu vergea de 20 mm în trei locuri. În altar este o uşa, în dreapta, de 1,52/0,55m. În altar are o firidă în perete de 0,60/0,55 m, adâncă de 0,20m, având anexată în faţă o măsuţă de lemn. Înălţimea interioară a bisericii până la boltă este de 4m. [PICTURA] A fost pictată în 1986 în ulei (stilul bizantin) şi i s-a dat hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, fiind resfintita de pr. Protoiereu Sandu Ion. .În anul 2002 a fost resfințită pictura, restaurată fiind de pictorii Truță Marius şi Luca Daniela. [ANEXE] Clopoțita este construită,din cărămidă, în anul 2000. Casa parohială este situată în partea de sud a bisericii şi datează din 1998. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul preot în această parohie a fost preotul Gheorghe Teodoru (1947-1981), urmat de preotul Grecu Sorin Paul (1981-1987), Marian Mânzână (1987-1989)şi preotul Sârbu Adrian, începând cu anul 1990.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” [ADRESA] comuna Peretu, jud. Teleorman, cod poştal 147240 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.