Parohia „Sfântul Nicolae” – Peri (Protopopiatul Alexandriei)

A.	ISTORICUL COMUNITATI PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZETAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDEE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Parohia Sf. Nicolae Peri-Satul Perii Broșteni din cadrul comunei Olteni, județul Teleorman este amplasată în partea de sud a țării la cca. 30 km vest de orașul Alexandria. Vatra satului este străbătută de vechiul drum spre Pitești, care are legătură la nord cu Videle iar la sud cu Roșiorii de Vede. Satul este străbătut în partea de sud de râul Teleorman. Localitatea Perii Broșteni este atestată documentar încă din anii 600 d.Hr. și se numea Peria Broaștei. Satul Perii Broșteni s-a format de-a lungul timpului din unirea a două sate Perii Râioși și Broșteni. Denumirea de Perii Râioși vine de la numele unei livezi cu peri sălbatici mari care avea coaja zdrențuită, iar celălalt sat Broșteni își datorează deumirea a numărului mare de broaște care se găseau pe un lac din vatra satului.
B.		ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica este așezată în partea de miază-zi a satului Perii Broșteni, în imediata apropiere a șoselei Alexandria-Pitești. Această Biserică s-a zidit în anul 1842 de o mână de oameni, neguțători și moșneni al caror nume se află înscris în pisania ctitorească. Înaintea ei a fost altă Biserică, tot cu hramul Sf. Nicolae pentru care se hirotonea popa Ilie zis popa Badea, la Biserica Sărindar din București, de către Mitropolitul Grigorie Dascălu la 21.06.1828. Din vechea Biserică nu a mai rămas decât amintirea. Clopotnița veche din lemn a fost dărâmată iar în anii 1968-1969 din vechea casă parohială dărâmată de preotul Gică Aurel s-a construit o nouă clopotniță din cărămidă. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica actuală este o costrucție de cărămidă arsă în formă de navă. Inițial ea avea pridvor deschis sprijinit pe 4 stâlpi cilindrici de cărămidă. Între anii 1966-1969 preotul Gică Aurel a început o amplă lucrare de restaurare a Bisericii, pridvorul deschis al Bisericii a fost zidit, s-a largit Sf. Altar cu un nou zid exterior, s-a retencuit exteriorul și interiorul Bisericii, s-a introdus curentul electric, s-a pus tablă nouă pe Sfânta Biserică și s-a pictat din nou în tehnică fresco de Tudor Costică. Menționăm că inițial între naos și pronaos a existat un zid care a fost înlăturat în anul 1933. Catapeteasma este de zid gros. Biserica are două uși și patru ferestre, pardoseala este din beton. Cum afirmă și pisania, pictura s-a făcut „după puterea plații”. Pare să fie o frescă executată odată cu biserica în anul 1842 de Grigore Zugravu Xenus. Pictura acoperită de fum s-a degradat încât cu greu se mai puteau distinge sfinții. A fost pictată și pe din afară și cu scene biblice, însă în anul 1935 a fost văruită. [PISANIA]  a fost scrisă cu litere slavone, iar în limba română se traduce după cum urmează: „această Sfântă și Dumnezeiască Biserică s-a ridicat acum din nou a doua oară prin osteneala și ajutorul dumnealor: Boierul Ciolacul, Dumitru Gâlcă, Popa Ilie, Radu Moștenul, Ivan Moștenul, Nicoalae Moștenul, Anghelache si prin ajutorul de obsce al tuturor locuitorilor acestui sat și de prin satele învecinate. În zilele înalțimii sale, prințului stăpânitor din Țara Românească Alexandru Ghica și s-a împodobit cu meșteșugul picturii de către Stanciu Zugravul Xenus după puterea plății. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] Preoții cunoscuți care au slujit la acest sfânt Altar sunt: Popa Ilie hirotonit în anul 1828. După acesta s-au perindat mai mulți călugări al căror nume nu se cunosc. În anul 1913 este numit un preot din Buzău, Spirea, care nu a stat decât 3 ani. În urmă este numit pentru scurt timp preotul Radu Păunescu, apoi în anul 1920 preotul Stan Popescu pana în anul 1924. Din anul 1924 până în anul 1952 a slujit preotul Gheorghe Preda, iar în anul 1953 până în anul 1999 a slujit preotul Gică Aurel. Din anul 1999, preot paroh al Parohiei Perii Broșteni a fost, pana în anul 2002,  preotul Gică Horia Marian. În prezent paroh al bisericii este preotul Voicu Virgil.
 
C.	CIMITIRUL. Parohia deține cimitir.

D.	ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALA, ACTIVITATE FILANTROPICA]. Nu este cazul

E.	PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITATI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE s.a] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F.	DATE CONTACT PAROHIE [PAROHIE] ,,Sfântul Nicolae” [ADRESA] sat Perii Broșteni, com. Olteni, jud. Teleorman, cod postal 147014. 

B i b l i o g r a f i e: CRISTEA, Stan V., MORARU, Ion, Monografia Județului Teleorman, Ed. Teleormanului liber, Alexandria 1998; SPIRU, Ioan, File de istorie teleormaneană, Editura Teleormanului Liber,  Alexandria 1996