Parohia Sfinții Apostoli – (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  [vezi parohia VIII.3.4.]
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica a fost ridicată între anii 1842-1845, cu sprijinul Primăriei dar și a credincioșilor din parohie. Biserica a fost sfințită la 6 decembrie 1845. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]. Biserica este clădită în formă de cruce, îmbogățită fiind la exterior prin doua rânduri de cornișă, una dintre ele fiind făcută din teracotă, cu  medalioane. [PICTURA]  Anul 1902 reprezintă anul în care sub conducerea arhitectului Cristofi  Cerchez a început înfrumusețarea bisericii prin mărirea ei,  adăugându-i-se elemente de siguranță în structură și tot acum pictorul Gheorghe Ioanid realizează pictura. În anul 1904 Biserica este resfințită de Mitropolitul Iosif Gheorghian. Cu aceasta ocazie au fost bătute monede. Biserica a beneficiat de reparații de-a lungul timpului în mai multe rânduri: 1930,1940,iar între 1971-1974 pictura a fost renovată prin strădania pictorilor Virginia Vadea și Nicolae Barna. Tot acum se fac și reparații la exteriorul bisericii. In anul 1997 și 1998 biserica este repictată de către Voicu Pascu. În anul 2001 se construiește clopotnița în ea fiind coborâte clopotele din turla mare a bisericii. În anul 2003 ca urmare a propunerii preotului paroh Nicu Chiriță se construiește un agheasmatar monumental, îmbogățit fiind cu pictură de către pictorul Dan Mărășescu. De asemenea în anul 2003 se aduc îmbunătățiri interiorului bisericii prin refacerea picturilor degradate dar și exteriorului prin refacerea picturii de pe frontonul bisericii . Ca urmare a stării avansate de degradare a catapetesmei se hotărăște înlocuirea ei, lucru care se întâmplă în același an.  Catapeteasma este sculptată în lemn de către meșteri populari din zona Piatra-Neamț, pictura de pe ea fiind realizată de pictorul Dan Mărășescu. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Istoria bisericii consemnează ca prim slujitor al parohiei pe preotul Iacob după care urmează Teodor și Barbu Duhovnicul(1846-1869), Florea, Ionită și Stoica (1848-1885), Constantin Marinescu (1890-1921), Ion Ionescu(1921-1922), Nicolae Teodorescu(1912-1936), Ștefan Popescu(1926-1946), Gheorghe Stănciulescu (1946-1959), Vasile Pietreanu (1935-19780),Gheorghe Dumitrescu, Sandu Ion, Popa Mihai, Adrian Drăghici. În prezent, la această parohie slujesc  trei preoți: Pr. Chiriță Nicu, Pr. Ghiță Toni, Pr. Stancu Renato.
C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și desfășoară activități catehetice cu copiii.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” [ADRESA] str. Libertății, nr. 117, județul Teleorman, cod poștal 140032. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.