Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena – (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.3.4.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a luat naştere din dorinţa enoriaşilor de a avea şi ei o biserică. Se spune că aceştia aparţineau în cea mai mare parte de biserica fostului sat ce se numea Bâcâienilor care a existat în partea de sud-est a oraşului. O contribuţie importantă la zidirea bisericii Sfinţii Împăraţi a avut-o ctitorul Dimitrie Paşaliu prin a cărui cheltuială şi stăruinţă s-a ridicat biserica. Mărturie despre data construirii a rămas pisania scrisă cu litere chilirice pe o placă de marmură zidită deasupra uşii la intrare in pridvorul bisericii. [PISANIA] are următorul conţinut: ,,Această biserică s-a zidit în anul 1852 , în zilele preaînălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei , cu stăruinţa şi cheltuiala ctitorului Dimitrie Paşaliu , precum şi a altor orăşeni , serbându-se hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena ”. Sfinţirea bisericii a avut loc abia în anul 1854 . Despre ctitor se ştie că avea rang de pitar după cum se semnează pe obiectele dăruite de el. Contemporanii îl ştiau sub numele de Dencu. Tot ctitorul Paşaliu a construit şi casa parohială din curtea bisericii din cărămidă. Ctitorul a fost înmormântat în curtea bisericii în stânga altarului. Se păstrează o cruce pe care sunt înscrise cu litere chilirice numele ctitorilor în faţa unui grilaj ce înconjoară o piatră funerară pe care este scris numele unui oarecare Nicolae Botea , despre care se ştie că ar fi fost proprietarul locului , dar nu figurează în lista ctitorilor bisericii. Menţionăm că în lista ctitorilor în anul 1944 a fost săpat numele Andrei Mincu care a donat bisericii 33ha teren arabil. Chipul ctitorului a fost pictat pe peretele din dreapta pronaosului, el şi soţia, îmbrăcaţi în costume de epocă, ținând în mână biserica. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are formă de navă având la intrare o tindă deschisă, la început, iar astăzi închisă şi transformată într-un frumos antreu în care se situează pangarul.la început a fost acoperită cu şiţă iar ferestrele erau mici și din lemn. Nu se ştie cine a pictat-o iniţial. Din spusele unor oameni bătrâni biserica ar fi fost construită pe temelie de grinzi groase de stejar. A fost înzestrată cu două clopote, unul de 191kg., turnat la Odesa, şi altul de 128kg., făcut la Bucureşti. În decursul anilor biserica a suferit o serie de reparaţii şi renovări. Astfel în anul 1887 s-a refăcut tavanul care la început era din scândură , făcându-se în tencuială s-a refăcut pardoseala , acoperişul şi ferestrele fiind prima mare reparaţie a bisericii. [PICTURA] În anul 1909 la 14 iunie biserica a fost închisă pentru noi reparaţii când s-a turnat pe jos pardoseala din piatră înlocuindu-se cea din lemn,s-a reparat acoperişul şi s-a pictat din nou de pictorul Dimitrie Gabadaeff iar în ziua de 13 decembrie 1909 s-a făcut slujba de redeschidere de către protopopul H.Constantinescu de la Turnu Măgurele. Această lucrare este consemnată de PISANIA din stânga pronaosului în care se spune : „ În anul 1909 această biserică cu hramul Sfinţii Împăraţi pentru a doua oară s-a restaurat şi pictat în zilele ÎPSS Mitropolit Atanasie Mironescu prin stăruinţa preoţilor Marin Albulescu şi Tache Sfeatcu şi a epitropilor Manole Ionescu şi Ivan Nenu iar banii trebuincioşi din venitul bisericii şi contribuţia enoriaşilor . Pictor Dumitru N.Gabadaeff.” Cutremurul din 1940 a provocat la această biserică stricăciuni grave fiind necesare alte lucrări de reparaţie legându-se zidurile cu patru legături transversale de fier şi s-a refăcut pictura de pictorul Ştefan Panciu. În anul 1978 s-au efectuat lucrări de consolidare turnându-se două centuri exterioare cu contribuţia enoriaşilor. Între anii 2004-2007 s-au efectuat lucrări de reparaţie capitale acoperindu-se cu tablă galvanizată, mărindu-se straşina şi s-a restaurat pictura de pictorul Voicu Pascu. De asemenea s-au înlocuit strănile cu altele de lemn sculptat şi s-a montat pardoseala din marmură albă. Lucrările s-au făcut din stăruinţa preotului Ilie Coman ajutat fiind de preotul Groseanu Ninel. În anul 2010 s-au schimbat ferestrele din fier cu altele din tâmplărie PVC şi geam termopan, urmâd ca în anul 2011 să se schimbe în întregime acoperișul, înlocuindu-se grinzile, asteriala şi tabla. [ANEXE] Biserica Sfinții Împărați Constantin şi Elena dispune şi de capelă mortuară aşezată în partea dreaptă a bisericii, cu hramul Sfântul Galaction şi Ilie, construită între anii 1998-1999 . În pisania situată deasupra uşii la intrare scrie „Cu ajutorul bunului Dumnezeu s-a zidit această sfântă biserică din temelie între anii 1998-1999 cu ajutorul şi binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului din iniţiativa şi stăruinţa PC Ilie Coman ajutat fiind de PC Consilier Nicu Chiriţă şi târnosită de Presfinţitul Galaction în ziua de  noiembrie 1999.Pictura a fost făcută de pictorul Zlotea Costică”. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţii slujitori la această biserică sunt: Ioan Voivozeanu (mort în 1871), Manoilă Drăgănescu (până în 1870), Albu Băhărescu (până în 1872), Radu Iliescu(începând cu 1872) , Tache Sfeatcu 1873-1920, Marin Albulescu 1880-1920, Diacon Ioan Popescu1887, Stan Micescu 1894 Ionescu Ioan 1921, .Nicolae Teodorescu 1814, Gheorghe Tuinea 1920-1947, Ilie Ciobănete 1930-1971, Dumitru Badea, Ilie Coman 1977-2008, Cojoacă Mugur 1997-2010, Groseanu Ninel 2000-2008. În prezent Pr.Militaru Iancu 2008, Pr.Neacşu Vasile 2008 şi Pr.Ciocîrlan Cătălin 2010. 

C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Grup de cateheză parohială.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] str. Libertății nr. 365, Alexandria, județul Teleorman. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: MIREA, Pavel et alii Repere arheologice și numismatice, Tipoalex, Alexandria 2006