Parohia „Bunavestire” – Purani (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Purani, comuna Vităneşti, este aşezat pe D. J. 506, Vităneşti – Cernetu, la o distanţă de 14km faţă de oraşul Alexandria, reşedinţa judeţului. Accesul se face prin parcurgerea a 5km spre sud de la D. E. 70 (D. N. 6), Alexandria – Bucureşti, prin satele Vităneşti şi Găvăneşti. Despre numele satului se spune că pe actuala vatră a aşezării sale era pădure şi că în această pădure creştea o plantă ce se numea – pur – un fel de usturoi sălbatic, atât de numeroasă încât a hotărât şi numele satului – Purani. Nu se cunoaşte o atestare documentară, dar în anul 1833 este întâlnit sub numele de Puranii de Jos, având un număr de 25 de case. Ca singure documente despre aceste fapte, se găseşte în biserică o carte – Antologhion – care este cumpărată în anul 1825, iar pe crucile din cimitir întâlnim anii: 1830, 1833, 1837, etc., de unde rezultă că la anii 1825-1830 exista şi satul şi biserica. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Satul Purani are în prezent două biserici, situate în aceeaşi incintă. Biserica veche, cu hramul ,,Sfântul Nicolae”, a fost construită în locul unei biserici din lemn, care a avut hramul ,,Cuvioasa Parascheva”, despre care se spune că în anul 1864, a fost împroprietărită cu 17 pogoane de teren arabil numit ,,comuna bisericii”. Biserica nouă cu hramul ,,Bunavestire”, are piatra de temelie pusă în anul 1937, an în care s-a turnat şi fundaţia din beton armat, dar lucrările au fost oprite, datorită mai multor factori. Ele s-au reînceput în anul 1957, dar nu s-a reuşit decât ridicare zidurilor din cărămidă până la cota de 5,50m şi iarăşi este oprită întrucât expiră autorizaţia de construcţie, iar autorităţile de atunci refuză eliberarea unei alte autorizaţii în ciuda nenumăratelor demersuri făcute. După anul 1990 se obţine o nouă autorizaţie şi astfel se termină ridicarea zidurilor, se acoperă biserica cu tablă galvanizată şi se efectuează lucrări de finisare la exterior. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de cruce, cu zidurile de 0,70m grosime, are o lungime de 21m, o lăţime de 7,30m şi o înălţime de 19m, fiind prevăzută cu un număr de 19 ferestre dispuse astfel: 8 în turlă, 3 în Sfântul Altar, 8 în naos. Are o singură turlă în formă de octogon din zid, așezată deasupra naosului.
Pridvorul bisericii este deschis, dispus pe toată lăţimea bisericii, cu o lungime de 1,60m şi se sprijină pe patru stâlpi de beton în partea de apus. Între anii 1994-1997 se execută lucrări de finisare ale pereţilor la interior în vederea executării picturii în tehnica frescă, se comandă şi se aduce catapeteasma Sfântului Altar şi se electrifică sfântul locaş. Între anii 1997-2002 au loc mai multe licitaţii în vederea executării picturii, fapt care duce la stagnarea bunului mers al lucrărilor. În cursul anilor 2002-2005 se zugrăveşte exteriorul în vopsea lavabilă. [PICTURA] În cursul anilor 2002-2005 se efectuează lucrări de pictură la interior şi exterior în tehnica frescă, stilul bizantin de către pictorul Marian Crîngaşu din oraşul Alexandria. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Antologhion (1825); Mineiul lunei lui Ianuarie (Bucureşti 1893); Mineiul lunei lui Fevruarie (Bucureşti 1893); Mineiul lunei lui Martie (Bucureşti 1893); Mineiul lunei lui Aprilie (Bucureşti 1893); Mineiul lunei lui Maiu (Bucureşti 1893); Mineiul lunei lui Iulie (Bucureşti 1894); Mineiul lunei lui August (Bucureşti 1894); Mineiul lunei lui Septembrie (Bucureşti 1891); Mineiul lunei lui Noemvrie (Bucureşti 1892); Mineiul lunei lui Decemvrie (Bucureşti 1892); Triodul (Bucureşti 1922). [ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Radu Duhovnicul (1840-1882); Pr. Alexandru Popescu ;  Pr. Ion de la Pielea; Pr. Marin de la Răzmireşti; Pr. Nicolae de la Găvăneşti; Pr. Dumitru de la Izlaz (până în 1898); Pr. Ruse Iliescu; Pr. Marin Iliescu; Pr. Gheorghe Pungoci; Pr. Ghiţă Rădulescu; Pr. Vasile Bradu (1914-1918); Pr. Badea Abăluţă (1918-1927); Pr. Pompiliu Ionescu (1927-1956); Pr. Stoian Şurcă (1957-1986); Pr. Ilie Drăgşan (1986-1994); Pr. Cristian Drăgşan (1994-2003); Pr. Adrian Daniel Albu (2003- prezent).

C. CIMITIRUL. Cimitirul parohial este situat în curtea bisericii, iar în partea dreaptă a bisericii vechi se află înmormântat Pr. Pompiliu Ionescu. În cuprinsul parohiei Purani se află un monument al eroilor situat în curtea bisericii, ridicat în anul 1994, în cinstea ostaşilor români căzuţi în cel de al doilea război mondial, din iniţiativa Pr. Drăgşan Ilie şi a veteranului de război Pl. Maj. Rădulescu Tudor, prin contribuţia tuturor veteranilor de război din parohie. Monumentul are formă patrulateră cu latura de 1,50m şi înălţimea de 4m, ridicat din cărămidă şi beton şi placat cu marmură.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În cadrul parohiei se organizează colecte cu scop filantropic în fiecare an. Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Bunavestire” [ADRESA] sat Purani, comuna Vităneşti, județul Teleorman, cod poștal 147441 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.