Parohia ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Siliștea (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Siliștea, aparținând comunei Vitănești, se află situat la 18 km de orașul Alexandria, de unde se poate ajunge urmând pe drumul European E70 (sau DN 6) Alexandria – București, până în comuna Vitănești, iar de aici pe DJ 506 și DJ 506 A spre comuna Răsmirești.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica actuală s-a zidit pe vechea temelie a unei alte bisericii ce a dăinuit în acest loc până în anul 1857, an în care s-a început construirea celei de astăzi. Noua biserica a fost ridicată cu osârdia și cheltuiala doamnei Safta Castrisoaia, în zilele prințului Alexandru Dimitrie Ghica și a Mitropolitului Nifon. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] În anul 1930 biserica a fost reparată, iar în anul 1933 pictată în tempera de Sandu Casapu din Alexandria. Până în anul 1976 acoperișul bisericii era din material lemnos, în acel an a fost înlocuit cu tablă. În anul 1977, după cutremurul din data de 4 martie, s-a reparat total, adăugându-se și un pridvor, fiind și repictată. Biserica a fost resfințită în anul 1980 de Preasfințitul Părinte Episcop Roman Ialomițeanul. În perioada 1999-2000 cu ajutorul enoriașilor si a administrației publice locale biserica a fost reparată la exterior, s-au executat lucrări de întreținere a tablei la care s-a adăugat jgheaburi și burlane de scurgere a apei. În anul 2008 s-a refăcut pardoseala bisericii înlocuindu-se cu mozaic. În anul 2009 s-a aplicat interiorului bisericii lambriu laminat, iar în 2010 a fost schimbată tabla învelitoare, precum si tâmplăria. Sfântul locaș a fost resfințit, în data de 19 octombrie 2014, de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. [PICTURA] În anul 1977, în urma distrugerilor cauzate de cutremur, s-a refăcut pictura, în frescă, de către Mociuleschi Mihai și Mărculescu Radu, ambii din București, ucenici ai părintelui Sofian Boghiu. . Între anii 2012 – 2013 s-a restaurat pictura, executată în tehnica frescă de către pictorul Marian Crângașu din Alexandria,  păstrându-se stilul bizantin. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR]: Pr. Stancu Duhovnicul (1861-1894), Pr. Nicu ( ?), Pr. Marin și Hariton Popescu ( ?-1893), Pr. Anton Popescu (1893-1897), Pr. Gheorghe Rădulescu (1897-1922), Pr. Ionescu Petre (1922-1964), Pr. Brumă Anatolie (1964-1965), Pr. Coman Ilie (1965-1968), Pr. Bonaș Nicolae (1969-1980), Pr. Dumitrescu Nicolae (1981 – prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” [ADRESA] sat Siliștea, comuna Vitănești, județul Teleorman, cod poștal 147473 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.