Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Smârdioasa (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Smârdioasa este aşezată pe malul drept al râului Vedea şi este străbătută de şoseaua naţională Alexandria – Zimnicea. Se află la o depărtare de 25 de km de oraşul Zimnicea şi 16 km de oraşul Alexandria. Denumirea comunei este o derivaţie a cuvântului slavon „smurc” care înseamnă murdar. Pe vremuri în preajma vetrei satului erau mici lacuri şi ochiuri de apă denumite smârcuri care miroseau urât, de aici denumirea comunei Smârdioasa. Această comună datează de la 1750 când ar fi luat fiinţă cu un număr de 20 – 30 de case, mai precis din familiile care au venit şi s-au stabilit aici şi care înainte lucraseră pe moşia Brînceni.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1810 satul avea o biserică de lemn cu hramul „Sfinţii Îngeri” şi era aşezată pe locul actualei biserici. Ctitorul bisericii actuale este polcovnicul Cernea Popovici, fiul preotului Naidin şi al preotesei Rada din localitatea Șiștov – Bulgaria. Tot Cernea Popovici a ridicat şi biserici din lemn în localităţile Cervenia, Conţeşti, Păuleasca şi Găuriciu. A fost ingropat în pronaosul bisericii din Smîrdioasa în partea stângă. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită între anii 1821 – 1824, pe locul unei vechi biserici de lemn, din cărămidă, zidurile având 0,8 metri grosime, cu 5 ferestre două în partea de sud, una în partea de nord şi două la altar. In anul 1926 i s-a schimbat tabla, iar între anii 1998 – 2002 a fost consolidată, restaurată şi pictată. A fost resfinţită în anul 2009, la data de 8 noiembrie de către P.C. Preot Protoiereu Militaru Iancu. Biserica este declarată monument de arhitectură din secolul XIX. Biserica este construită în formă de navă în stil brâncovenesc. Este acoperită cu tablă şi are o singură turlă, cu 8 laturi, cu baza pătrată, aşezată pe pronaos. Catapeteasma bisericii este din zid de cărămidă. Biserica este împărţită în 4 compartimente, pridvorul fiind deschis. Lungimea bisericii este de 21 metri, lățimea 5,5 metri şi înălţimea 7 metri. [PICTURA] s-a curăţat şi spălat în anul 1931 şi în anul 2002, fiind complet afumată, a fost restaurată în întregime. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] La biserica actuală, cea din 1824, au slujit următorii preoţi: Ioan sin Dobrin, fiul lui Tudor, Tuse Iliescu, Ilie Ionescu, Gheorghe Marinescu, Opărică Odorel, Eugen Ogescu, Gheorghe Pârvan, Petre Popescu, Marin Șerban, Tănase Popa, Dogaru Origen, Ivănescu Paul, Măldăianu Stefan Leonard, Selea Ionel, Damalan Ion. În prezent slujesc preoţii Urucu Adrian şi Stoica Marian.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” [ADRESA] comuna Smârdioasa, județul Teleorman, cod poștal 147360 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.