Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Teleormanu (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Teleormanu (Pielea), se află aşezat pe lângă râul Teleorman, spre răsărit, la distanţă de 17 km. de oraşul Alexandria, satul fiind străbătut de o şosea şerpuită cu ieşire spre N la DN6 şi spre S la DN Zimnicea - Giurgiu. Caracteristica satului a fost şi este agricultura. În partea de N-E se mai găsește o porţiune de câteva zeci de ha. ocupată de pădure, rămăşiţă din pădurile seculare ale Teleormanului. Până în 1966, satul a purtat numele Pielea. Legenda spune că acest nume a fost dat în următoarele împrejurări: vameşii turci care încasau tribut în vite mari de la români, îşi aveau sediul în satul Orbeasca de Sus. De aici porneau cu turmele de vite pe un drum prin pădure, trecând pe aici spre Zimnicea. Vitele epuizate de drum, erau sacrificate aici la jumătatea drumului dintre Orbeasca şi Zimnicea. Pentru a fi găsit, acest punct de către cei ce mânau vitele, se făcuse un bordei la marginea drumului în pădure, acoperit cu pieile de vite puse la uscat. Consemnul de oprire era: „la piei”, iar din această denumire convenţională, a luat naştere numele satului, Pielea. La anul 1810 se spunea că „satul Pielea din plasa Frăsinetul, are biserica de lemn, cu hramul Cuvioasa Parascheva, cu cărţi şi ustensile îndestulate. Biserica avea patru preoţi, dintre care unul Barbu şi ţârcovnic unul Dan. Avea case slabe, 112- parte bărbătească 256 şi femeiască 265, total 521… .” În anii 1966 parohia număra 540 familii, din care 534 ortodocşi şi 6 familii Creştini după Evanghelie, iar astăzi aici se mai găsesc 400 de case, cu un număr de 250 familii de ortodocşi, 17 familii de Creştini după Evanghelie, 1 familie Adventişti (care şi-au construit casa în anul 2009), iar peste 130 de case sunt nelocuite, bătrânii au murit, iar urmaşii sunt plecaţi la oraşe, şi chiar dintre cele 250 familii existente peste 50% sunt bătrâni trecuţi de 70 de ani câte 1 persoană în casă.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica se află în mijlocul satului, pe stânga şoselei principale, aşezată pe un teren puţin mai ridicat faţă de clădirile din partea dreaptă a şcolii. Anterior bisericii actuale a existat o altă biserică până la anul 1900, cam pe acelaşi loc unde este zidită cea de astăzi, construită din bârne de lemn, căptuşită cu scândura de brad. Începuturile acestei biserici coboară până la timpuri greu de precizat. Actuala biserică este construită între anii 1904-1909, de către arhitectul Filip din Alexandria. Deasupra uşilor de la intrarea în biserică se află scrisă pe zid cu vopsea, următoarea [PISANIE]: „Această Sf. Biserică s-a zidit din temelie,  începându-se din anul 1904 şi terminându-se în 1909, cu cheltuiala enoriaşilor parohiei Pielea şi mai ales cu îndemnul şi ajutorul domniilor lor Dr. Ghe. I. Stoicescu şi doamna Natalia Ghe. I. Stoicescu, proprietarii moşiei, care pe lângă altele au oferit şi toată pictura. A contribuit nu puţin şi d-l Ghe. I. Angelescu, arendaşul moşiei şi s-a sfinţit cu hramul „Cuv. Parascheva” şi „Marele Mucenic Gheorghe”, păstorind parohia Pr. Ilie I. Constantinescu - construită de Tudose Filip.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Actuala biserică Biserica este zidită din temelie, din cărămidă și are formă de cruce cu braţe scurte, cu lungimea de 20 m., lățimea de 7m., la naos, în dreptul strănilor, de 11 m. şi înălțimea de 6 m. până la straşină, cu o turlă octogonală, terminându-se cu o cruce în vârf. Turla este acoperită cu tablă în solzi, iar acoperişul cu tablă galvanizată. Intrarea are un pridvor deschis, sprijinit pe 4 stâlpi de cărămidă. Pridvorul este lat de 8 m., lung de 3 m. şi înalt de 4 m. La intrare în pronaos, în stânga se află scările din scândură ce duc în cafas, la înălţimea de 4 m., iar naosul are lungimea de 6 m., lăţimea de 6 m. şi înălţimea de 6 m. în formă de semicerc cu deschidere la turlă şi diametrul de 2,50 m. Catapeteasma este dreaptă de 3 m., cu trei rânduri de icoane, pictate în ulei, în stil realist, de către pictorul Alex. Papaianopol. [ANEXE] Alături de clopotniță, al cărei clopot datează de la 1809, biserica mai are și o mică casă parohială lângă această și o cameră folosită mai ales cu ocazia hramurilor. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Există în biserică o Sfântă Cruce, datând din anul 1869, o candelă sub crucifixul de la catapeteasmă, datând din anul 1832, dăruită de locuitor, turc de origine, pe nume Ahmet, la botez, iar în clopotniţă un clopot de circa 10 kg. din anul 1809. [ŞIRUL PREOŢILOR] La această biserică au slujit: Pr. Barbu, Popa Ion, cunoscut de credincioşii mai vârstnici, Pr. Ilie Constantinescu (sub care s-a zidit actuala biserică şi care a luat parte activă la răscoala din 1907, a predat ca învăţător la şcoala primară existentă, până în 1937); Pr. Ion Călinescu (până în anul 1942), Pr. Teodor Iscru (până în anul 1987); Pr. Gheorghe Zahu (până în 1990) Pr. Mihai Bădici (timp de 7 luni, ca suplinitor); Pr. Ilie Drăgşan (începând cu 01.06.1991)

C. CIMITIRUL. Vechiul cimitir a existat în curtea bisericii, mutat fiind pe la 1870 în locul actual, în partea de nord a satului. Nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. La intrarea în curtea bisericii se află o troiţă din lemn, acoperită cu tablă în solzi de tablă, sculptată după model maramureşean. Ea a fost ridicată în amintirea eroilor din 1916. Această troiţă a fost amplasată iniţial în curtea primăriei (astăzi grădiniţă), dar în anii comunismului a fost mutată în curtea bisericii.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] sat Teleormanu, comuna Mârzănești, județul Teleorman, cod poștal 147202 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.