Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Țigănești II (Protopopiatul Alexandria)

A.	ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  [vezi parohia VIII.3.63.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Primul locaş de cult creştin ortodox cunoscut în comuna Ţigăneşti datează din sec. XVIII – lea, fiind reţinut de generalul Bauer, care a executat lucrările sale de catagrafiere a Judeţului Teleorman, înainte de anul 1768 – anul declarării unui război ruso – turc. Generalul rus amintea de satul Ţigăneşti ( Zyganeschti ). Într-un raport al Primăriei Ţigăneştiului pe anul 1909, aflăm că vechea biserică era considerată de primarul Hristea Muşat şi notarul Ioan Antonescu ,,foarte mică şi neîncăpătoare faţă de imensa populaţie a comunei ”. Autorii raportului ţineau să precizeze că dânsul ( Nicolae Capră) a făcut această iniţiativă numai din sentimente relegioase şi pentru marele interes ce poartă comunei, în mijlocul căreia trăieşte. Biserica cu hramul ,, Sfântul Nicolae “ este situată în centrul comunei, pe partea stângă a şoselei, în direcţia Zimnicea. Pe locul actualei biserici a existat o biserică din lemn, cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva “, zidită prin anul 1852 de către familia Racotă. Actuala biserică a fost construită între anii 1909 – 1910 de către Nicolae şi Ecaterina Capră. Planurile clădirii au fost întocmite de arhitectul Cristofi P. Cerchez, iar lucrările de construcţie au fost conduse de italianul Geovani Zanier. Pe peretele de apus, deasupra uşii de intrare se află următoarea [PISANIE] „Această Sfântă şi Dumnezeiască biserică cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”Arhiepiscopul de la Mira Lichiei şi al Cuv. Parascheva s-a ridicat din temelie şi s-a împodobit cu toate cele de cuviinţă de robul lui Dumnezeu , Nicolae Capră, spre folosul dreptcredincioşilor creştini din comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman întru mulţumita Domnului pentru binecuvântările ce a revărsat asupra-I şi în pomenirea sa, a soţiei Caterina, a fiilor lor şi a întreg neamul lor. Pusu-s-a temelia acestui Sfânt locaş la 6 aprilie 1909 şi s-a isprăvit la 10 aprilie 1910, în zilele M.S. Carol I sub arhiepăstoria Î.P.S. Athanasie Mironescu Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro –Valahiei, primat al României. Planurile clădirii au fost întocmite de arhitectul Cristofi P. Cerchez, iar lucrările de construcţie au fost conduse de italianul Geovani Zanier”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Planul bisericii este în formă de cruce, prezentând un plan clasic trilobat, zidurile fiind la exterior din calupuri de piatră cioplită de Albeşti, iar la exterior din cărămidă cu patru turle în stilul rusesc, învelite cu aramă în solzi. Edificiul prezenta inițial 4 turle: una pe naos, una pe pronaos și două turle mici pe pridvor. Cutremurul din 4 martie 1977 a avariat grav biserica prăbuşindu-se turla de pe pronaos şi bolţile de cărămidă în proporţie de 80%. Biserica are o lungime de 27,50 m ; lăţime în faţă de 11 m.; înălţime de 20 m. Primele 2 turle sunt egale ca mărime şi dimensiuni, zidite din cărămidă şi nu sunt prevăzute cu geamuri, iar turla mare aşezată deasupra naosului este prevăzută cu 8 geamuri. Planul de bază este triconic, având pe axul longitudinal la răsărit altarul, două abside laterale în naos, ( toate trei încheindu-se în partea superioară cu bolţi în sfert de sferă), un pronaos prelungit având bolta în leagăn şi cu un pridvor închis cu uşă şi ferestre din stejar triplustratificat sculptat, angajat pe pereţii bisericii, deasupra căruia se află cafasul cu intrare pe stânga. Altarul are o fereastră mare pe axul longitudinal, proscomidie ( cu o fereastră mică) şi diaconicon care comunică cu exteriorul. Naosul posedă o turlă cilindrică largă de cca. 6.50 m. înălţime cu 8 ferestre înalte în partea superioară, sprijinită pe 4 arce. Absidele naosului au fiecare cîte o fereastră înaltă. Pronaosul în plan dreptunghiular cu câte 2 ferestre la nord şi la sud, iar spre apus în partea superioară are deschiderea cafasului, iar în cea inferioară uşa de intrare ce comunică cu pridvorul. [PICTURA] Pictura bisericii este realizată în tehnica frescă acoperind cca. 1300 m de pictură. Biserica a fost pictată în 1910 de către pictorul Cabadaeff, iar după 14 ani a fost pictată din nou de pictorul Alexandru Henţia. După cutremurul de la 10 noiembrie 1940, stricându-se turla cea mare, a fost clădită din nou de către Anghel N. Capră – fiul ctitorului – în anul 1941. Turla a fost repictată, iar restul bisericii restaurată de către Alexandru Moscu. În 1970 pictura a fost din nou restaurată de către pictorul Ion Taflan. În anii 1986- 1987 biserica a fost pictată din nou în tehnica frescă de către pictorul Ioan Moroşan şi de asemenea şi icoanele în mozaic. Sfinţirea bisericii după terminarea lucrărilor a avut loc în ziua de 1 noiembrie 1987 de către un mare sobor de preoţi, avându-l ca episcop pe Prea Sfinţitul Părinte Vasile Târgovișteanul. În ziua de 1 martie 1988 biserica a fost binecuvântată de vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Dealungul anilor biserica a fost binecuvântată de vizitele şi slujirile arhiereşti ale Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Slujitorii bisericii de când datează biserica şi până în prezent: Mateescu Ion (1910-1932), Popescu Jan (1932-1955), Vlad Negoescu (1944-01968), Radu Dumitru (1955-1968), Pârvan Gheorghe (1968-1979), Lungu Alexandru (1979-1992), Bratu Florian (1993-până în prezent), Ciprian Danciu (2001-2006), Păun Daniel (2006- până în prezent), Paroh Vişan Marius din 2008.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] În vederea marcării evenimentului la sărbătorirea a 100 de ani de la târnosirea bisericii ( 10 aprilie 1910 – 10 aprilie 2010 ), cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Galaction, s-au emis medalii jubiliare din metal tombac, argintat și patinat. Slujirea arhierească a fost împodobită de un sobor de 15 preoți, având ca prezențe respectabile atât strănepoții familiei Capră, cât și pe excelența sa, domnul ministru Noica Nicolae.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Una din preocupările majore ale bisericii este realizarea ,,Așezământului social Sfântul Nicolae, ocrotitorul şi susținătorul familiei”, proiect social aflat în curs de derulare. Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.
F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] comuna Țigănești, județul Teleorman, cod poștal 147420. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.