Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Urluiu (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Urluiu se află în partea estică a județului Teleorman, la 18 km de orașul Roșiorii de Vede și 37 km de orașul Alexandria, traversat de drumul Național D65. Pe numele vechi ,,Pîrlita”, cum figurează în documentele primăriei până în anul 1958, numită așa în urma incendierii acestei așezări de către turci cu aproximativ 160 de ani în urmă, satul a căpătat denumirea de ,,Urluiu” datorită faptului că este traversat de micul râu ce poartă această denumire. 


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Temelia acestui Sfânt lăcaș, având hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae” s-a pus în anul 1899 de meșterul M. Vetof, iar în anul 1904 a fost finalizată pictura făcută de frații români macedoneni Nicolae și Ioan, în timpul păstoriei P.S. Iosif Georgian – mitropolit primat, așa cum reiese din pisania din pronaosul bisericii. [PISANIA]: ,,Acestui Sfânt lăcaş cu hramul Sf. Ierarh Nicolae s-a pus temelia în anul 1899 de Maister M. Vetof şi pictat în anul 1904 de fraţii români macedoneni Nicolae şi Ioan în timpul păstoriei P.S.S. Iosif Georgian Mitropolit primat, fiind ca epitropi preotul N. Petrescu, Z. Barbu si Stancu Crăciun cu spesele enoriaşilor şi a proprietăresei Constanţa Sp. Eftimiu. Între anii 1985-1986 prin stăruinţa tânărului şi neobositului preot Maican Gheorghe s-au făcut reparaţii capitale, s-au împrejmuit cu gard de beton şi alte lucrări suportate de enoriaşi şi ajutorul Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor, Patriarh fiind Preafericirea sa Iustin Moisescu Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, Protoiereu al Alexandriei fiind preot Sandu Ion, epitrop al Bisericii fiind Angelica Dragomir, membrii ai consiliului parohial fiind Ivan Dumitru, Cojocaru Alexandru, Badea Tudor, Drăgan Stan, Stănuţă Alexandru, Voicu Nicolae, Iancu Minu, Eremia M. Ion, Ştefan Daniel şi Popescu Marin; cântăreţ al Bisericii fiind Ionescu Grigore. Pictura s-a restaurat de către pictorul Gheorghe Negur- Retevoieşti Argeş. S-a resfinţit în 28 septembrie 1986 de către P.S. Vasile Târgovişteanul, Episcop Vicar Patriarhal.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Lăcașul de cult este în formă de cruce, cu o singură turlă situată pe pronaos, altarul și absidele sunt în formă de semicerc, acestea din urmă fiind ieșite în exterior cu 2,5 m. Corpul bisericii are o lungime de 28m, iar turla are o înălțime de 16m., construcția fiind alcătuită din cărămidă și acoperită cu tablă zincată. Turla, înaltă de 7m, este acoperită în întregime cu tablă zincată în formă de solzi. Pridvorul bisericii este prevăzut cu ușă în două foi și două geamuri laterale. Deasupra se găsește cafasul, unde odinioară cânta un mic cor de credincioși, sub conducerea învățătorului local Popescu Anghel. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Numele preoților vechii biserici nu s-au mai păstrat nici în amintirea celor mai bătrâni săteni, dar, dintre slujitorii bisericii celei noi amintim preoții: Nicolae Petrescu, Dumitru Barbu, Ioan Petcu și Niculae Rădulescu. Timp de aproximativ 18 ani, în perioada comunistă, satul nu a avut preot paroh, slujind anumiți preoți trimiși periodic de către protoieria Alexandria. Din 1982 până în 1988, preot slujitor a fost Măican Gheorghe, plecat în veșnicie la vârsta de 38 de ani. În timpul slujirii sale au fost săvârșite reparații capital ale bisericii, iar curtea a fost împrejmuită cu gard de beton, lucrări suportate de enoriași, dar și cu ajutorul Sf. Arhiepiscopii a Bucureștilor. În această perioadă a fost restaurată pictura bisericii, de către pictorul Gheorghe Negur din Retevoiești, Argeș.. Între anii 1990-1992, cu râvnă și dăruire a slujit preotul Dumitru Mihai, iar din 1994 și până în prezent slujește Ghiur Marcel.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. În curtea bisericii s-a ridicat un monument al eroilor, unde sunt pomeniți cei ce și-au dat viața în Primul și Al Doilea Război Mondial. De asemenea, în centrul satului s-a ridicat o troiță (sub forma unei mici biserici), închinată acestora


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] Comuna Urluiu, județul Teleorman, cod poștal 147023 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.