Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Valea Părului (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea este situată pe drumul judeţean ce leagă localităţile Vităneşti - Mârzăneşti - Ştorobăneasa. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Dintr-un recensământ efectuat în 1810, în satul Puțintei (Valea Părului) locuiau 431 suflete şi dispuneau de o biserică de lemn, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, la care slujeau trei preoţi şi un diacon. Biserica de lemn este distrusă de un incendiu provocat de năvălitorii turci în 1814, iar în locul bisericii de lemn se construieşte una de zid care se termină şi se târnoseşte în 1816. Biserica avea şapte ferestre fără geamuri – numai cu grătare de fier – era învelită cu şiţă şi avea un clopot de 30 kg. Construcţia a fost sprijinită de Dumitru sin popa Radu şi Constantin, care, la 15 mai 1817, au fost hirotoniţi preoţi la această biserică. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are forma de navă (arcă) cu lungimea de 15m, lăţimea de 5m, înălţimea de 5m, iar grosimea zidurilor de 80cm. În 1904 se fac reparaţii capitale în interior şi exterior; se demolează catapeteasma de zid şi se înlocuieşte cu una de scândură de brad, prin osteneala preotului Marin Iliescu şi apoi continuate de preotul Călin Ion. În urma cutremurului din 1977 biserica este afectată dar se încep lucrări de reparaţie capitală în anul 1986, de către preotul Bădici Mihail. Se toarnă centura de beton pe zidărie, se reface complet acoperişul, se înveleşte cu tablă, se reclădeşte turla din lemn şi se fac tencuieli interioare şi exterioare. În 2005 se înlocuiește tavanul de scândură cu boltă de beton şi se renovează la interior şi exterior zidăria, se pun şi lambriuri la 1,5 m în toată biserica. [PICTURA] Biserica nu a avut pictură până în anul 2009, când se încep lucrările de pictură la interior în tehnica frescă de către pictorul Bonea Marin. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Dragomir sin diacon Ion, Bănică sin popa Gheorghe şi Radu sin popa Nitu sunt menţionaţi ca slujitori ai bisericii vechi, din lemn, împreună cu diaconul Nedelcul sin popa Niţu, în recensământul efectuat în 1810; au urmat : Stan Cerbu; Marin Beldie; Gheorghe Petre (1867-1869); Hristea Mitran (1869-1896); Ruse Iliescu (1896-1899); Cristache Popescu (1886-1897); Vasile Dan (1897-1908); Marin Iliescu (1899-1930); Călin Ion (1930-1974); Bădici Mihail (1975-2002); Putineanu Marius Mugurel (2002-2008); Părpălea Cristian Florentin (2008 -).

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] sat Valea Părului, comuna Mârzănești, județul Teleorman, cod poștal 147203 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.