Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Mucenici Victor și Mina” – Vitănești (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [ TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO- DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] În partea de răsărit a județului Teleorman, la o depărtare de 9 km de orașul Alexandria, capitala județului, pe drumul european E70, se află tangențial satul Vitănești, la o distanță de 78 km de București. Pe valea râului Teleorman de-a lungul său la o depărtare de cursul apei de aproximativ la 1 km, spre răsărit se întinde aproape în linie dreaptă de o parte și de alta, pe drumul județean satul Vitănești, în lungime de aproximativ 2 km. El pornește din drumul european E70 București-Alexandria, care este la nord. Satul Vitănești se învecinează la miază-noapte cu satul Măgura (Buduiasca), la miazăzi cu satul Găvănești, de care nu se desparte decât printr-un drum lat de 3 metri, la răsărit cu viile satului și mai departe la o distanță de 10 km cu satul Văceni, iar spre Apus cu Valea Teleormanului; la o depărtare de 2 km de sat se află conacul boieresc al moșierului și ctitorului bisericii parohiale, Victor Antonescu,    unde-și are cavoul familiei, construit după modelul „Stela Maris” din Balcic. În partea de Răsărit, paralel cu drumul județean, pe o stradă laterală aproape de centrul satului, s-au construit, între anii 1936-1946, șase case pe vetrele de casă din împroprietărirea din 1922, pe fosta moșie a lui Victor Antonescu, prima casă fiind cea a preotului. Zona Cocoș este delimitată și despărțită de restul satului prin drumul european E70. Numele cartierului, după unii, ar veni de la cocoșii sălbatici care erau în trecut în pădurile din jurul satului; după alții se crede că de la un tâlhar sau haiduc cu numele de Cocoș, având ca drept semnal cântatul cocoșului. 
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE Primul preot al parohiei a fost părintele Abăluță Badea. El a slujit în prima biserică a satului care e fost situată în cimitir dar care a ars complet în urma trăsnetului din 1989. În anul 1927 parohia rămâne vacantă prin pensionarea părintelui Abăluță Badea și a fost numit paroh preotul Vasile Cârciumăreasa, fiu al satului, preoțit în anul 1927 pe seama parohiei Micșuneștii-Mari, județul Ilfov. În anul 1935 noul părinte paroh Vasile Cârciumăreasa cere familiei Victor și Eliza Antonescu, atunci proprietari ai moșiei, să zidească actuala biserică în mijlocul satului.
 [PISANIA] „Îndemnatu-m'am și învrednicitu-m'a Atotputernicul, eu Victor Antonescu și soția mea Eliza – năcută Corbescu, de ridicat-am din temelie și înfrumusețat-am cu toate odoarele acest Sfânt locaș închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și Sfinților Victor și Mina, spre a fi întărire credinței strămoșești și spre a noastră pomenire. Sfințindu-se în ziua de 14 luna mai 1939, fiind păstor al sufletelor I.P.Sf. Ptriarh D.D. DR Miron. Protopop de Alexandria preot G.A. Stăiculescu, slujitor al bisericii preot Vasile Cârciumăreasa și preot Badea Abăluță, pensionar.”            [ ISTORIA ZIDIRII EI] Actualei biserici i se pune temelia în anul 1935, pe un teren de 3000 mp delimitat de însăși donatorul, împreună cu organele locale ale vremii. Prima cărămidă și documentul comemorativ într-un tub, s-au pus de însăși doamna Eliza Antonescu, fără a avea însă cuvenita aprobare a Sfintei Arhiepiscopii, probare obținută ulterior, aproape de sfințirea bisericii. Ctitorul, personal a angajat pe Lorenzo Ponteli, din Alexandria, un vechi colaborator, să execute lucrarea după planul său. Biserica a fost sfințită în anul 1939, pe data de 14 mai.
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚIE] Lucrarea s-a executat în stil românesc, cu o turlă, pentru bisericile rurale din acea vreme ale Sfintei Arhiepiscopii, întocmit de arhitectul Berechet, având aspect de biserică de munte. Este construită din cărămidă, pe temelie de beton și acoperită inițial cu țiglă solz. În urma degradării avansate a acoperișului, s-a înlocuit în anul 2007 cu țiglă metalică. Sumele necesare restaurării acoperișului au fost obținute din partea Consiliului Local al Comunei Vitănești, donații ale enoriașilor dar și din partea Sfintei Mănăstiri Frăsinei din județul Vâlcea. 
Biserica este în formă de navă lungă de 18 m și lată de 5 m. Pridvorul inclus în interiorul bisericii este ling de 2 m pe întreaga lățime a bisericii, fiind despărțit de pronaos prin doi stâlpi ieșiți în afara zidului. Deasupra naosului are o turlă sprijinită pe abside semisferice, formând un pătrat ieșit din acoperișul obișnuit în partea de miazănoapte și miazăzi, de circa 2 m înălțime, din care pornește turla octogonală în exterior, iar în interior cilindrică, având o înălțime până la cornișă de aproximativ 4 m. [ PICTURA] Pictura s-a executat în anul 1937 în stil neobizantin, în ulei cu amestecătură de ceară spre a nu fi lucios. Pictori au fost Gheorghe Teodorescu-Romanați și Gheorghe Albany. ANEXE Clopotnița a fost construită în anul 1937 de același antreprenor și ctitor.[ ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] Preoții care au slujit în vechea biserică din cimitir au fost: Dumitru, Marin, Radu Dumitrescu (zis Popa Ghiță). Preoții care au slujit în actuala biserică sunt: Preot Abăluță Badea (1925-1935), Preot Cârciumăreasa Vasile (1935-1976), Preot Prislopan Nicolae (1976-2005) Preot Angheloaia Remus-Gabriel din 2005 până în prezent. [ CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Iordan Mihai și Gârlea Simion.
C. CIMITIRUL Cimitirele parohiale sunt în număr de două, unul în centru, în vecinătatea islazului si al doilea în margine cartierului Cocoș, spre Măgura. În cimitirul din Vitănești sunt înmormântați preotul Badea Abăluță și preoteasa Abăluță Anca. De asemenea în curtea bisericii, în fața locașului se găsește mormântul părintelui Cârciumăreasa Vasile, primul slujitor. 
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. 
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. În parohie se derulează proiectele „Hristos împărtășit copiilor”.
F. DATE CONTACT PAROHIE HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Mucenici Victor și Mina” [ADRESA] Parohia Vitănești, Comuna Vitănești, Județul Teleorman, cod poștal 147440 [[ OFICIUL PAROHIAL] Email parohia_vitanesti@yahoo.com