Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva”-Băcălești (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]    Satul Băcălești este situat în partea de vest a județului la depărtare de 2 kilometri de la delimatarea cu județul Olt și este arundat comunei Călmățuiu de Sus. Din povestirile fostului preot Marin Bunescu această așezare are un trecut îndepărtat. Pe timpul lui Mircea cel Bătrân această comună făcea parte dintr-o căpitănie alături de comunele vecine Băsești și Balta Sărată. Faptul că această zonă era una înstărită este dovidită de monedele descoperite din acele timpuri. Numele provine din termenul turcesc sau lirico-trac ori cuman ,,Bâcleș”, care apoi s-a transformat în ,,Băcălești”.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Construcţia bisericii începe în anul 1923 la iniţiativa enoriaşilor parohiei şi sub îndrumarea preotul Dumitru Dumitrescu. Date legate de o construcţie mai veche, de lemn sau de zid, pe acelaşi amplasament nu se cunosc (de altfel nici despre părintele Dumitru nu există detalii care să clarifice istoricul: de când era preot în comună, unde a slujit până la ridicarea noului locaş, etc.). Lucrarea îi este încredinţată unui meşter zidar renumit în zonă, pe nume Zidli Linen. Împreună cu echipa sa, va ridica construcţia foarte repede, de vreme ce în 1926 se lucra deja la pictură. Numele pictorului era Florea Lucea, acelaşi zugrav ce pictase cu un an în urmă biserica din Balta Sărată. Prima renovare notabilă are loc după cutremurul din 1940, când zidurile şubrezite sunt legate cu un brâu de fier. Lucrările vor fi coordonate de preotul paroh de la acea vreme, Ştefan Dumitrescu. O altă renovare amintită în scriptele parohiei are loc în anul 1972, când pictura bisericii va fi refăcută. Osteneala enoriaşilor şi jertfa lor pentru biserică se va face la îndemnul preotului paroh Nicolae Voicu. După anul 1997, la iniţiativa noului preot paroh Ionel Ştefan Jilavu, biserica ponosită de vremuri, începe să-şi „croiască” haine de sărbătoare. Astfel, prin colectă publică colectivă, se strâng fondurile necesare pentru retencuirea pereţilor exteriori, schimbarea acoperişului cu tablă zincată şi refacerea picturii în totalitate. Anii 1998-2000 vor fi ani de muncă pentru casa Domnului, ani în care fiecare enoriaş a contribuit din puţinul său pentru ca sfânta biserică să fie împodobită după cuviinţă. Un suport important vine şi din partea părintelui Gheorghe Popa, parohul catedralei episcopale „Sfântul Alexandru” din Alexandria, detaşat pentru o scurtă perioadă ca protoiereu al municipiului Roşiorii de Vede. Părintele, ca fiu al satului, nu precupeţeşte nici un efort pentru a vedea lucrarea desăvârşită. Răsplata eforturilor depuse vine în anul 2000, când Preasfinţitul Părinte Galaction poposeşte în mijlocul parohiei şi face resfinţirea bisericii în prezenţa a numeroşi credincioşi. Textul [PISANIEI]: „Acest Sfânt locaş, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, a fost ridicat sub păstorirea preotului Dumitru Dumitrescu. Construirea Sfântului lăcaş a început în anul 1923, de către maistrul zidar Zidli Lidni, iar pictura a fost executată de pictorul Florea Lucea, în anul 1926. În anul 1940 s-a legat în centură de fier sub oblăduirea preotului Ştefan Dumitrescu, iar restaurarea picturii în anul 1972 de preotul Voicu Nicolae. Refacerea acoperişului de tablă cu zinc, tencuirea exterioară, precum şi pictura s-au făcut în anii 1998, 1999, 2000, sub înalta păstorire a Preasfinţitului Episcop Galaction şi Preacucernicului Protoiereu Popa Gheorghe, cu îndemnul şi stăruinţa preotului paroh Jilavu Ionel Ştefan, cu fonduri de la enoriaşii parohiei. Resfinţirea Sfântului locaş s-a făcut în anul 2000 de către Preasfinţitul Episcop Galaction”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din satul Băcăleşti este construită din cărămidă, în formă de cruce, cu lungimea de 17 m, lăţimea de 6 m, înălţimea până în vârful turlei de 18 m, grosimea zidurilor 0,75 m şi un număr de 9 ferestre. Sfântul lăcaş are două turle, de formă hexagonală, prima aşezată pe naos, cu deschidere la interior, iar cealaltă pe pronaos. Pridvorul bisericii este închis, iar catapeteasma din lemn are două registre picturale. [PICTURA] Pictura bisericii este în ulei, în stil bizantin şi este lucrată în anul 2000 de pictorul Pascu Voicu [ANEXE] [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Dumitru Dumitrescu, pr. Ştefan Dumitrescu, pr. Nicolae Voicu, pr. Ionel-Ştefan Jilavu , pr. Oprea Vişan, pr. Ion Nedelea.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; [ADRESA] Sat Băcăleşti, Comuna Călmăţuiu de Sus, jud. Teleorman, cod poştal 147066. Nu are telefon și site oficial.