Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”-Balta Sărată (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna crângeni. O primă atestare, indirectă, a localităţii o găsim într-un document din timpul domnitorului Alexandru Basarab (1352-1364) şi fiului său Vladislav Voievod (1364-1377) în care cei doi domnitori erau consideraţi ctitori ai mănăstirii Cutlumuş de la Muntele Athos prin daniile de bani şi pământuri făcute. Aceste danii vor fi confirmate o sută şi ceva de ani mai târziu, printr-un act datat 1 septembrie 1475, în timpul domniei lui Laiotă Basarab, prin care acesta întărea (deci confirmă daniile) mănăstirii sus-amintite satele Giurgeova (Nicolae Bălcescu), Comanca (Dorobanţu), Prislop (Balta Sărată) şi Laiovul lui Stroie (Slobozia Mândra). Acelaşi hrisov îl va repeta şi domnitorul Vlad Călugărul în 1488. De altfel, pentru o mai bună organizare a averilor sale, mănăstirea va ridica în apropierea acestor comunităţi un schit cunoscut sub numele de Comanca, schit considerat metoh şi din care astăzi se mai pot vedea doar ruinele. În aceste locuri se va naşte diaconul Radu Grămăticul, cunoscut pentru munca sa la traducerea primului Evangheliar în limba română. El mărturisea în postfaţa lucrării :„ ...m-am născut în satul Mănceşti (sat azi dispărut) de lângă Ruş- păzar (târg) de pe apa Vedei...” La 23 iulie 1512 voievodul Neagoe Basarab emite un document prin care numea pe jupan Cinciul şi Jupan Milco, „cinstiţii şi credincioşii noştri vlastelini (din Vlaşca)”, să aleagă 12 boieri din satele amintite pentru a aşeza „vechile hotare ale satelor mănăstireşti”. Documentul este de fapt un răspuns la plângerea făcută de călugării mănăstirii Cutlumuş. Teritoriul comunei Balta Sărată provine din terenul fostei moşii ce a aparţinut mănăstirii. Se pare că pământurile vor intra în proprietatea unui mare boier, apropiat al domnitorului Mihai Viteazul, ce a fost răsplătit pentru faptele sale de vitejie. Averea strănepotul său, Costea Coman, mare dregător şi spătar, posesorul a 7195 de ha de teren, va parveni Statului, iar din acest pământ vor fi împroprietăriţi ţărani din mai multe sate. În acelaşi an, 1864, ia naştere satul Balta Sărată prin împroprietărirea a 301 „lotaşi” cu câte un lot de 5 ha ce cuprindeau şi locuri de casă, păşune şi vie. Întregul teritoriu însuma 1535 ha şi cuprindeau pe lângă terenul arabil şi terenuri necesare instituţiilor locale (biserică, şcoală, etc.). Denumirea satului vine de la o întâmplare în care mocani veniţi de la munte, dinspre ocnele cu sare, rămân împotmoliţi cu carele pe marginea bălţii datorită greutăţii prea mari şi inegal distribuite. Sarea, intrată în contact cu apa, se topeşte iar mocanii rămân în pagubă. Din bătrâni se ştie că satul s-ar fi numit Kyuruk de la un crescător turc de animale cu acest nume ce-ţi construise casă pe dealurile dimprejur. Astăzi se cunoaşte în apropierea satului un deal cu acest nume, românizat, dealul Ciurucului. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Construcţia bisericii va începe în anul 1912, toate cheltuielile fiind suportate de enoriaşi. Lucrarea a fost încredinţată meşterului Spiru Arsene şi echipei sale de lucrători. Pictura va fi executată de pictorul Florea Lucea. Probabil datorită greutăţilor întâmpinate în timpul Primului Război Mondial, lucrările vor fi încheiate abia în anul 1925. Din păcate, date despre momentul sfinţirii nu s-au păstrat până la noi. Din arhiva bisericii se mai pot afla doar anii când se vor face reparaţii majore. Astfel, în anul 1973, preotul paroh Marian Velcu va schimba, cu ajutorul enoriaşilor, tabla de pe întregul acoperiş. Cutremurul din 4 martie 1977 va afecta grav turla aşezată pe naosul bisericii precum şi tencuiala bolţilor din Sfântul Altar şi din cele două strane. Reparaţia lor se va face, tot cu participarea comunităţii, în toamna aceluiaşi an, dar pentru o bună perioadă de timp aceste porţiuni de perete au rămas nepictate. În 1995 se încep reparaţii majore atât la interior cât şi la exterior. Între anii 1996-1997 se reface pictura bisericii în tehnica „ulei” de către pictorul Alexandru Pătraşcu din Roşiorii de Vede. Resfinţirea se va face în anul 2002, în mijlocul comunităţii fiind prezent Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Textul [PISANIEI]: „Acest sfânt locaş cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ridicatu-s-a din temelie în anul 1912 prin contribuţia enoriaşilor. Meşter Spiru Arsene, pictor Florea Lucea, sfinţindu-se în anul 1925 în timpul Preafericitului Miron Cristea. Între anii 1995-2002, la iniţiativa preotului paroh Marcel Olteanu, s-au făcut lucrări majore de reparaţii şi s-a repictat în vremea păstoririi PS Galaction. Toate acestea s-au făcut cu cheltuiala enoriaşilor spre a fi loc de închinare nouă, celor de azi, şi urmaşilor de mâine. Pictor Alexandru Pătraşcu.”[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Balta Sărată este construită din cărămidă, în formă de cruce, având lungimea de 24 m, lăţimea 11 m, iar înălţimea până în vârful turlei de 20 m. Zidurile au o grosime de 0,70 m, iar ferestrele sunt în număr de 18. Sfântul lăcaş are două turle de formă octogonală, acoperite cu tablă în solz. Cea mare, aşezată pe naos, are deschidere în mijlocul bisericii, iar cea mică, fără deschidere, este aşezată pe pronaos. Pridvorul închis este prevăzut cu câteva trepte ce oferă o panoramă extraordinară asupra zonei din imediata apropiere. La intrarea în pronaos sunt aşezate, de-a dreapta şi de-a stânga, două coloane cilindrice, cu diametrul de 70 de cm, proiectate pentru susţinerea cafasului, dar şi a greutăţii turlei. [PICTURA] [ANEXE] Biserica deține ca și anexe Clopotniţa și Cancelarie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Ioan Zoescu, pr. Ioan Popescu, pr. Stan Iancu, pr. Marian Velcu, pr. Marcel Olteanu.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”; [ADRESA] Sat Balta Sărată, Comuna Crîngeni, jud. Teleorman, cod poştal 147096.

Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Biblioteca Academiei, Manuscris F Mas IV; CRISTEA, Stan V., Introducere în istoria culturală a judeţului Teleorman, Editura Rocriss, Alexandria, 2002