Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Băsești (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Călmăţuiu de Sus se află situată pe DJ 679, drum pe care se întind ca într-un şirag mai multe comunităţi cunoscute sub numele de Valea Călmăţuiului. Descoperirea unui mormânt neolitic în anul 1976 dovedeşte pe deplin faptul că acest teritoriu a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. Prima atestare documentară o găsim la 23 iulie 1512, din vremea domnitorului Neagoe Basarab.  Actul confirmă participarea a 12 boieri hotarnici, cu moşii în apropierea satelor Băseşti şi Băcăleşti, la trasarea hotarelor moşiei schitului Comanca, metoh al mănăstirii Cutlumuş de la muntele Athos. În prezent se pot vedea ruinele schitului în apropierea comunei Crîngeni. Dintre cei 12 boieri sunt amintiţi cu numele Brata şi Vlad Judeţ. Din documente mai reiese şi faptul că sătenii au participat la încheierea actelor cu martori şi că ei cunoşteau bine nu numai hotarele satului lor, ci şi pe cele ale satelor învecinate. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi satul Băcăleşti dispare datorită vitregiilor vremii. În urma Războiului de Independenţă din 1877, pe vatra fostului sat Băcăleşti se înfiinţează satul Raţa cu locuitori împroprietăriţi din satul Măldăieni, participanţi la război. Denumirea satului vine de la raţele sălbatice ce se aflau în număr mare pe bălţile satului. În anul 1892, lângă satul Raţa se reînfiinţează satul Băcăleşti prin împroprietărirea unor locuitori din satele învecinate. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Prima biserică din aceasta localitate a fost construită din lemn în anul 1716, fiind înlocuită apoi cu una din cărămidă în anul 1800. Pictura se va face şase ani mai târziu de către pictorul Anton Serafim. Reparaţii capitale s-au efectuat în anul 1870 prin contribuţia enoriaşilor şi a preotului Gheorghe Rădulescu, precum și în  perioada 2000-2002 s-au efectuat reparaţii capitale. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din satul Băseşti este construită din cărămidă, în formă de cruce, cu lungimea de 20 m, lăţimea de 6 m (12 m în dreptul absidelor), înălţimea până în vârful turlei de 17 m, grosimea zidurilor 0,80 m şi un număr de 7 ferestre. Sfântul lăcaş are trei turle, două pe pronaos şi una pe naos, mai mare, octogonală, cu geam pe fiecare latură, corespondentă în biserică. Pridvorul este închis, iar catapeteasma este din lemn, cu trei registre picturale.[PICTURA] Pictura se face în anul 1806 de către pictorul Anton Serafim. În perioada 2000-2002, s-a refăcut pictura întregului sfânt lăcaş, sub îngrijirea preoţilor Cristian Sandu şi Gabriel Panait, prin contribuţia enoriaşilor din localitate. Pictori: Cezar Ivana şi Camel Rusu.[ANEXE] Biserica nu deține anexe.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Sandu, pr. Dimitrie, pr. Ştefan, pr. Florea, pr. Pantelimon, pr. Stancu, pr.Radu, pr.Preda, pr.Marin, pr.Stancu, pr. Marin Bunescu, pr. Justinian Bunescu, pr. Gheorghe Radulescu, pr. Mihail Sârbu, pr. Marian Velcu, pr. Gabriel Panait și pr. Cristian Sandu.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”; [ADRESA] Sat Băseşti, Comuna Călmăţuiu de Sus, județul Teleorman, cod poştal 147065.

Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Documente privind istoria României-veacul XVI-Ţara Românească, vol. I, 1501-1525, actul 79, Ed. Academiei R.S.R, 1951