Parohia ,,Sfântul Nicolae”-Beuca (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Beuca este situată în nordul judeţului Teleorman. Accesul se poate face pe DJ 612 A Roşiorii de Vede-Odobeasca-Drăcşani, dar şi pe DN 65 A-Roşiorii de Vede-Dobroteşti. Satul Plopi, aşezat la 2 km-nord, aparţine administrativ de comuna Beuca. Din punct de vedere topografic, numele descrie forma sau aspectul terenului pe care este amplasată această aşezare. Prima consemnare cartografică a satului apare în Harta Marelui Stat Major al Armatei Austriece întocmită de colonelul Frantz Specht în anul 1790, când acesta figurează situat pe valea râului Burdea şi este înconjurată la sud, est şi vest de imense întinderi de pădure. În primele decenii ale sec. al XIX-lea, în Harta Rusă din anul 1835, satul Beuca este reprezentat cu un număr de 88 de gospodării, pentru ca numai după 30 de ani, în 1863, maiorul Dimitrie Papazoglu să-l înregistreze în Harta Districtului Teleorman cu 183 de case, ceea ce înseamnă mai mult decât dublarea numărului de gospodării. Creşterea rapidă a populaţiei este vizibilă şi în următoarele decenii, astfel că la sfârşitul sec. al XIX-lea, în anul 1890, în  Beuca  trăiau 1184 locuitori care constituiau 303 familii . Prima atestare documentară a acestui sat datează de la sfârşitul sec. al XVIII-lea. În răvaşul din 26 aprilie 1692, când Constantin Brâncoveanu voievod, domnul Ţării Româneşti, dă poruncă boierilor hotarnici să tragă limitele moşiilor din judeţul Teleorman ale mănăstirii Cotmeana, numeşte printre cei 12 şi pe Tudor logofăt, fiul lui Tudor paharnic din Plopi . Hotarnicii  fac măsurătorile şi la 25 aprilie 1693 domnitorul dă hrisovul prin care întăreşte vechile hotare ale proprietăţilor mănăstirii Cotmeana, metoc al mănăstirii Cozia şi din nou îl numeşte pe logofătul Tudor, fiul paharnicului Tudor din Plopi, drept boier hotarnic . 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost construită între anii 1863-1866 de către preotul Costea cu ajutorul familiilor Petre şi Stana Stănescu, Oprea Mânăroşie, Avram Trăistaru şi Ştefan Popa. Biserica a fost construită pe locul unei alte biserici mai vechi, probabil din lemn.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din comuna Beuca este construită din cărămidă, în formă de cruce, cu lungimea de 18 m, lăţimea de 6 m, înălţimea până în vârful turlei de 12 m, grosimea zidurilor 0, 80 m şi un număr de 5 ferestre. Sfântul lăcaş are o singură turlă, de formă hexagonală, aşezată pe pronaos şi construită din lemn, acoperit cu tablă în solz. Pridvorul este închis, iar catapeteasma este din lemn, cu două registre picturale. Biserica are în pronaos patru coloane dispuse liniar, construite, probabil, pentru a susţine greutatea turlei. [PICTURA] Biserica a fost pictată în 1940, de pictorul Ioan Vasilescu, iar în 1991 a fost repictată de pictorii Nicolae Lupu şi Alexandru Horişcă. [ANEXE]  Biserica nu deține anexe. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR pr. Costea, pr. Pancu Colţeanu, pr. Marin Popescu, pr. Gheorghe Rădulescu, pr. Mircea Rădulescu (Fiul părintelui Gheorghe).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Nicolae”; [ADRESA] Comuna Beuca, jud. Teleorman, cod poştal 147121.
Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: GEORGESCU, Pantele, Dicționarul geografic, statistic, economic si istoric al judeţului Teleorman, Stabilimentul Grafic „I.V.Socecu”, Bucuresci, 1897; GEORGESCU, Maria, POPA Gheorghe, Documente referitoare la  istoria judeţului Teleorman, 1441-1700, Catalog, vol. I, doc. 688, București, 1989.