Parohia „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”-Bratcov (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Stejaru. Satul Bratcov este aşezat la S –V de satul reşedinţă de comună şi este alcătuit din două părţi: Bratcovul vechi pe valea râului Bratcov şi Bratcovul nou, la marginea dinspre S-E, pe malul pârâului Bratcov, care a luat naştere în anii puterii comuniste. Legenda spune că întâia vatră a satului Bratcov a fost pe dealul „perilor bălţaţi”, acolo unde era conacul boierului Râioşanu, la 4 km de actuala vatră. În timp, satul s-a strămutat pe malul stâng al Bratcovului. Din cauză că primul bordei aşezat aici ar fi fost al lui Ion Inimă-Rea, primul nume atestat al satului a fost Imri-Mare, apoi a luat numele pârâului Bratcov. Denumirea pârâului de Bratcov vine de la termenul slavon brat – frate, însă în documentele lui I. Păucescu, publicate de Nicolae Iorga, pârâul se numea în secolul XVI Brancovu sau Brancovelul, care etimologic vine de la latinescul branca – mână (braţ). Nu posedăm o atestare documentară despre vechimea satului, dar perioadele în care au stăpânit boierii, ne ajută să stabilim pe cât posibil şi vechimea, o dată mai veche fiind anul 1659. Cel care stăpânea moşia Bratcovului era clucerul Oprea, feciorul lui Nicai căpitan, acesta având-o de la Stancu Sofaru. Cele mai vechi date ale existenţei aşezărilor omeneşti pe aceste meleaguri sunt descoperirile de vârfuri de săgeţi şi fragmente de oale de lut şi silex din secolul II î.d.H. şi prezenţa movilei de lângă biserica din Gresia denumită de localnici „Cetate”, rămăşiţă a fostului castru roman din secolul III d.H. care străjuia „LIMES TRANSALUTANUS” ce trecea prin apropiere. Ca civilizație predominantă în acest spațiu se presupune că a fost cea de tip Gumelnița, din secolul II î.d.H, dovadă stând bucăţile de ceramică cu meandre şi linii incizate, motive geometrice, arme şi unelte din fier şi piatră, cărămidă dacică şi arsă. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica actuală, se află pe locul unei biserici mai vechi, pe terenul unei familii despre care nu se mai ştie decât că avea rădăcini prin Zimnicea secolului XVII. Pe locul altarului vechii biserici se află înmormântat ultimul preot care a slujit în ea şi care a fost şi martorul construcţiei celei de a doua biserici, preotul Raicu Petre. Biserica actuală este zidită de către credincioşi prin anii 1904-1905. Hramul bisericii, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, se pare că a fost moştenit de la biserica veche.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită din cărămidă, având o lungime de 24 m, lăţimea de 9 m, o înălţime de 24 m până în vârful turlei şi grosimea zidurilor este între 0,85 şi 0,90 m. Sfântul lăcaş are un număr de 7 ferestre. Turlele, 3 la număr, sunt dispuse astfel: două paralel, pe pronaos, iar cea de-a treia central, pe naos. Toate trei sunt acoperite cu tablă zincată. Biserica este prevăzută cu un mic pridvor închis.[PICTURA] Biserica a fost pictată în anul 1906, martor în acest sens fiind înscrisul de pe icoana „Hristos Arhiereu” din strana dreaptă a naosului. Nu a fost pictată de pictori cunoscuţi, aşa că şi stilul pictural este influenţat de cel al începutului de secol XX. Pe la sfârşitul anilor ’80 se fac intervenţii într-un mod care lasă de dorit. În icoanele care s-au păstrat fără intervenţii pe catapeteasmă se vede că pictura a fost în stil bizantin, aproape realist pe alocuri. Menţionăm şi faptul că icoanele împărăteşti nu mai sunt cele originale.[ANEXE]  Biserica deține o clopotniță.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Petre Raicu, pr. Cornică Dumitrescu, pr. Nicolae din Vodă Carol (azi Nicolae Bălcescu-Teleorman), pr. Creţu Dincă, pr. Pavel Şoica, pr. Adrian Dârvă, pr. Iulian Nedelcu, pr. Ciocan Paul Marius.	
	
C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Preotul paroh se ostenește construind așezăminte destinate familiilor nevoiașe înființând totodată o asociație creștină în acest sens cu denumirea ,,Pro Vita-Sfântul Stelian Teleorman”.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”; [ADRESA] Sat Bratcov, comuna Stejaru, jud. Teleorman, cod poştal 147366.  Nu are telefon și site oficial.