Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”-Burdeni (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Balaci. În anul 1845 pe vatra acestui sat (numit în vechime Căţeleşti) se aflau numeroase familii de clăcaşi. Proprietarul moşiei Siliştea (aflată la 5-6 km spre răsărit), Nicolae Guma, va rupe o bună parte din sat şi-o va aşeza pe moşia sa pentru a avea mai multe braţe de muncă. Ţăranii strămutaţi vor primi pământ de pe această moşie la împroprietărirea din anul 1864, iar cei rămaşi pe vatra satului de pe moşia Kalinderoglu, ce se întindea din satul Tecuci până în apropriere. Vechiul nume al comunităţii se pare că provine de la faptul că moşia satului ar fi aparţinut unui grec ce a vândut-o moşierului Kalinderoglu în schimbul unui frumoase căţeluşe de rasă.  

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Prima biserică din sat a fost zidită de moşierul Nicolae Atanasie Guma în anul 1821. Şapte ani mai târziu, datorită unui puternic cutremur, se va dărma complet, iar comunitatea va rămâne fără biserică până în anul 1844. Acelaşi proprietar de moşie amintit mai sus pune temelia unei noi biserici, lucrările finalizându-se un an mai târziu. În timp şi acest sfânt lăcaş va ajunge în ruină, locuitorii satului mergând la biserica din Balaci. Abia în anul 1955, cu foarte mari greutăţi datorită regimului comunist, s-a ridicat actuala biserică prin contribuţia tuturor enoriaşilor, dar şi cu ajutorul parohiilor învecinate.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de navă, cu lungimea de 11 m, lăţimea de 5 m, înălţimea până în vârful turlei de 10 m, grosimea zidurilor 0, 50 m şi un număr de 6 ferestre. Sfântul lăcaş are o singură turlă, de formă hexagonală, aşezată pe pronaos şi construită din lemn, acoperită cu tablă. Pridvorul, închis, nu este pictat iar catapeteasma este dreaptă. [PICTURA] Nu se cunosc date.[ANEXE] Biserica deține o clopotniță [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Cornel Ilinca, pr. Sorin Gurlui, pr. Florin Justinian Petrică, pr. Marius Tănase.	 
                              
C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”; [ADRESA] Sat Burdeni, comuna Balaci, jud. Teleorman, cod poştal 147006. Nu are telefon și site oficial.