Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”- Ciolănești Deal (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Ciolăneşti este situată pe DJ  612, la confluenţa a trei drumuri judeţene ce leagă municipiul Roşiorii de Vede de comunele Siliştea Gumeşti, Vârtoapele şi Dobroteşti. Despre teritoriul care formează comuna Ciolăneşti se ştie sigur că a fost locuit încă din neolitic, fapt dovedit atât prin descoperirea întâmplătoare din 1910, pe locul lui Marin Buşega din Ciolăneşti Deal, a 25 de vase întregi şi fragmentare din ceramică dacică şi a altor două vase, din care unul se află astăzi la şcoala din comună, iar altul a fost trimis în 1939, împreună cu alte obiecte ale Muzeului Naţional la Expoziţia Universală de la New York, de unde nu au mai fost restituite, cât şi de cercetările şi săpăturile efectuate în anul 1964 de Institutul de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol din Iaşi, soldate cu identificarea mai multor aşezări din Epoca Neolitică, Epoca Bronzului, din vremea culturii de tip Dridul şi din feudalismul dezvoltat. Moşia pe care au fost împroprietăriţi ţăranii la 1864 a aparţinut mănăstirii Sărindar şi era sub administraţia mănăstirii Comana din Vlaşca. De la Comana a fost trimis un anume Ciolan să administreze pământul. S-a aşezat cu robii lui în partea de nord a comunei, unde şi-au construit bordeie. Din cauza inundaţiilor s-au mutat în partea de est, deasupra Văii Câinelui ( şi aici s-au găsit urme). După 1850, din  cauza lipsei de apă, oamenii au plecat şi s-au aşezat pe malurile pârâului Câinelui. În partea de nord-vest, lângă satul Baldovineşti, se găsesc şi astăzi ruinele unei mănăstiri care se presupune că a fost zidită la 1688-1700. 
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica parohiei Ciolăneşti-Deal I a fost construită între anii 1856-1858, fiind terminată definitiv în luna mai. Noua construcţie se datorează faptului că bisericuţa veche (probabil de lemn), ce era aşezată în punctul numit astăzi „Monumentul”, devenise neîncăpătoare şi nu mai corespundea nevoilor sufleteşti ale credincioşilor. Din această cauză, preoţii din acea vreme, Radu şi Ioan Popescu (tată şi fiu), s-au hotărât să zidească o altă biserică, mai spre sud, la o depărtare de circa 800 de metri. S-a format un comitet de construcţie în frunte cu preoţii amintiţi, având casier din partea credincioşilor pe Tudor Georgescu. Fondurile s-au strâns din daniile credincioşilor din sat şi din satele învecinate. În anul 1856 au început lucrările de fundaţie. Nu se cunoaşte meşterul. Aspectul arhitectural nu iese cu nimic în evidenţă faţă de stilul timpului. În anul 1858 lucrările se termină. Clopotul mic (azi nefuncţional) poartă peste timp numele celor care l-au turnat: „Turnat cu stăruinţa preotului paroh Mihalcea Străinescu şi al pr. Dumitru Popescu(…) 1896, turnat pe str. Aurora nr. 62 Bucureşti, fabrica Nae Sfianu.”Arhiva parohiei a fost arsă în timpul ocupaţiei germane din 1916, lipsindu-ne azi de informaţii preţioase din trecut.În anul 1935, din iniţiativa preotului Gheorghe D. Popescu, precum şi a credincioşilor din acea vreme în frunte cu Ilie şi Ion Boboşilă şi Voicu Cîrstea s-a hotărât repararea bisericii, având angajat ca meşter pe Constantin Puiulică. Reparaţia a constat în înlocuirea completă a acoperişului şi a bolţii din pronaos, fiind adăugată şi o tindă. În timpul lucrărilor vechea pisanie de la 1858 a fost distrusă, lipsindu-ne, poate, de date importante legate de istoricul bisericii. De altfel, la acea vreme, nici o altă pisanie nu a  mai fost scrisă pe perete. În anul 1958, pentru că vechiul clopot se deteriorase, se va cumpăra unul nou din daniile credincioşilor. După cutremurul din 1977, biserica are nevoie de reparaţii capitale. Se retencuieşte bolta prăbuşită a pronaosului precum şi crăpăturile din ziduri. Doi ani mai târziu, în 1979, se înlocuieşte şi tabla de pe acoperişul bisericii. Iniţiativa acestor reparaţii o are preotul de la acea vreme Iulian (Lică) Goleşteanu împreună cu enoriaşii parohiei. În anul 2002 preotul Dragoş Olteanu iniţiază lucrările de retencuire a exteriorului bisericii, cu ajutorul  fondurilor oferite de firma condusă domnului Petre Şchiopu, fiu al satului. La slujba de Înviere a anului 2005 va sluji pentru prima dată în biserică, noul preot paroh Emil Cristescu. În anii următori se va schimba tabla de pe biserică (2007), sfântul locaş va fi branşat la reţeaua de apă potabilă, se toarnă alei şi se construieşte un foişor pentru buna organizare a hramurilor bisericii. Mai putem aminti refacerea strănilor, a sobelor de teracotă şi a geamurilor învechite de vreme, precum şi procurarea de obiecte liturgice noi: Sfinte Vase, Sf. Chivot, cădelniţă, Sf. Epitaf.  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Ciolăneşti Deal I este construită din cărămidă, în formă de navă, cu lungimea de 25 m, lăţimea de 6 m, înălţimea până în vârful turlei de 12 m, grosimea zidurilor 0,88 m şi un număr de 11 ferestre. Sfântul lăcaş are o singură turlă, de formă octogonală, aşezată pe pronaos, construită din lemn şi acoperită cu tablă în solz. Biserica are un mic pridvor nepictat, iar catapeteasma este dreaptă, din lemn de stejar, cu două registre picturale.[PICTURA] Dintr-o semnătură de pe icoana împărătească a Mântuitorului, se constată că pictura a fost executată de un zugrav cu numele Kiril. O parte din icoanele catapetesmei sunt pictate direct (proorocii şi icoanele praznicale), iar icoane împărăteşti sunt ataşate. Între anii 1989-1990 s-a refăcut pictura interioară cu sprijinul preotului George Dragne, fiul acestei parohii, fondurile fiind strânse de la enoriaşi, de la două biserici din Bucureşti, precum şi cu ajutorul Arhiepiscopiei Bucureştiului. Pictori iconografi sunt aleşi Daniela Dragne (fiica părintelui Dragne) şi Petre Negulescu. [ANEXE]  Biserica deține o clopotniță și praznicar. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Mihalcea Străinescu, pr. Radu Popescu, pr. Ioan Popescu, pr. Sachelarie Marinescu, pr. Serafim Marinescu, pr. Gheorghe Popescu, pr. Morozan, pr. Iulian (Lică) Goleşteanu, pr. Dragoş Olteanu, pr. Emil Cristescu.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae ” [ADRESA] Sat Ciolăneşti Deal, comuna Ciolăneşti, județul. Teleorman, cod poştal 147077. Nu are telefon și site oficial.