Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”-Ciolănești Vale (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  Vezi comuna Ciolănești Deal. 
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1712 se ridică la îndemnul preotului Radu Călugăru o biserică din lemn, fiind sfinţită în acelaşi an. În anul 1867 s-a luat iniţiativa construirii unei biserici din cărămidă de către preotul Lazăr Stancu Călugăru. Lucrarea începe în anul 1869, dar este repede abandonată din cauza lipsei de fonduri. Abia după 20 de ani, în 1889, s-au reluat lucrările de către preotul Constantin Străinescu cu banii fiului său Ioan C. Străinescu şi a fost terminată în anul 1890, la 7 octombrie fiind sfinţită. Reparaţii mai însemnate s-au făcut în 1940 când a fost schimbat acoperişul cu tablă zincată. În 1947 au fost reparate interioarele, distruse la cutremurul din 1940. În anul 2007 s-a făcut reparaţii generale, s-a schimbat tabla, s-au tencuit pereţii, s-au pus ferestre şi uşi noi, s-a refăcut sageacul în întregime şi s-au făcut alei din ciment în faţă şi împrejurul bisericii. Biserica din parohia Ciolăneşti din Vale este aşezată în partea de S-V a satului, pe un loc mai ridicat. Textul [PISANIEI]: „Această biserică cu Hramul Sfântul Nicolae s-a început în 1869 de către locuitorii comunei. Lipsindu-le mijloacele, a rămas dărăpănată fără nădejdea de a se termina. În anul 1889 cu îndemnul Tatălui, cu ajutorul Fiului şi luminarea Sfântului Spirit s-a început zidirea de către preotul Constantin Străinescu-Mitrodot în memoria şi cu averea fiului său Ion Străinescu adăugind/se hramurile Sfântul Ioan Botezătorul  şi Cuvioasa Parascheva, dându-i odoarele necesare. S-a terminat în zilele regelui Carol, Mitropolit fiind Iosif Giorgianu, la 1890 octombrie 7.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Ciolăneşti Vale este construită din cărămidă, în formă de cruce, cu lungimea de 24 m, lăţimea de 8 m, înălţimea până în vârful turlei de 12 m, grosimea zidurilor 1 m şi un număr de 5 ferestre. Sfântul lăcaş are o singură turlă, de formă octogonală, aşezată pe pronaos, construită din lemn şi acoperită cu tablă în solz. Biserica are un pridvor închis, nepictat, iar catapeteasma este de lemn, cu două registre picturale. [PICTURA] Pictura în tempera şi ulei aparţine pictorului Florea George Popescu. În anul 1997 s-au făcut mici intervenţii de refacere a picturii originale. [ANEXE]  Biserica deține o clopotniță și casă parohială.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR pr. Constantin Străinescu Mirodot, pr. Gheorghe Gheorghe, pr. Dumitru Postovanu, pr. Ioan Vladu.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM]  ,,Sfântul Ierarh Nicolae”;  [ADRESA] Sat Ciolăneşti Vale, comuna Ciolăneşti, județul Teleorman, cod poştal 147078. Nu are telefon și site oficial.