Parohia ,,Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum şi Stelian Paflagonul”-Ciurari II (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  A se vedea istoricul Parohiei Ciurari I. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] După relatările bătrînilor, se cunoaşte că la începutul anilor 1940, doi fii ai satului, Pompiliu Cioc, ministru într-unul din Guvernele interbelice, şi sora lui, Irina Cioc-Burnaia, cunoscută ca fiind a treia femeie-aviator din România, au iniţiativa ridicării unui locaş de cult pentru locuitorii din zona cunoscută sub numele de Ciurari Vale. Timp de trei ani, până în 1943, s-a ridicat prin contribuţia celor doi donatori amintiţi, dar şi cu ajutorul credincioşilor, o construcţie cu fundaţie, ziduri din cărămidă şi acoperiş. După încheierea celui de-al doilea Război Mondial, la conducerea ţării vin autorităţile comuniste şi lucrările sunt întrerupte brusc, iar cei doi ctitori sunt ascunşi de săteni până în momentul în care vor reuşi să treacă graniţa şi să fugă în străinătate. Din păcate, acolo îşi vor găsi şi sfârşitul iar construcţia, aflată “la roşu”, va ajunge o ruină. Odată cu înfiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, ideea reabilitării vechii construcţii revine în actualitate. Prin procesul-verbal nr.843/25.09.2006 din Permanenţa Consiliului Eparhial, sub păstorirea Preasfinţitului Părinte Galaction, se hotărăşte scindarea vechii parohii Ciurari în două. Vechii parohii îi vor reveni 371 de credincioşi (140 de case locuite), iar parohiei Ciurari II, 350 de credincioşi, (126 case locuite). Pe seama noii parohii va fi hirotonit inimosul preot Emilian Popescu, cu sarcina expresă de a pune „pe picioare” biserica, aflată acum în de ruină. La 20 noiembrie 2006 parohia va primi Sfântul Antimis cu semnătura Preasfinţitului Părinte Episcop Galaction şi din acest moment lăcaşul de cult va începe să funcţioneze ca parohie de sine stătătoare. Din mila lui Dumnezeu, roadele încep să apară imediat. Mănăstirea Ciolpani, va timite, prin grija părintelui arhimandrit Emilian Panait şi a monahiei Lucia Chirvase, o Sfânta Evanghelie precum şi alte obiecte de cult necesare pentru buna desfăşurare a cultului. Primăria Săceni, prin domnul primar Marin Vişănoiu, donează o parte din banii necesari, iar enoriaşul Stancu Tiu oferă un teren pentru curtea aferentă lăcaşului de cult în suprafaţă de 1218 mp. În scurt timp se va obţine Titlul de proprietate prin stăruinţa şi cu sprijinul familiei Mihai Petcu şi al Prefecturii Teleorman, Autorizaţia de construcţie şi un ajutor substanţial din partea Ministerului Culturii şi al Cultelor. La 26.11.2007 (de ziua Sfântului Stelian) pe prima filă a Sfintei Evanghelii Preasfinţitul Părinte Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului consemna:,,Am săvîrşit întîia Sfântă Liturghie Arhierească în Biserica Sfinţilor Emilian şi Stelian din Parohia Ciurari II, după ce, prin stăruinţa Părintelui Popescu Emilian, a fost scoasă din părăsire şi redată cultului. Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi şi minunat lucrează El toate spre folos şi mântuire multora. Slavă şi smerită mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate’’. Din toate cele relatate mai sus se înţelege pe deplin faptul că biserica Ciurari II se află la început de drum. În spatele celor scrise rămân zilele şi nopţile de trudă ale ştiuţilor de Dumnezeu creştini care au pus umărul la reclădirea acestei biserici. În anii ce au urmat mai putem menţiona achiziţionarea unei cristelniţe şi a un clopot cu banii strînşi de la credincioşii din parohie şi a fiului moaşei satului, Marian Vişu. Primul botez din istoria bisericii a fost săvârşit la 12 februarie 2008, fiind încreştinată o fetiţă, Maria Mîrîitu. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Ciurari II este construită din cărămidă, în formă de navă, având lungimea de 19,5 m, lăţimea 6,5 m, iar înălţimea până în vârful turlei de 5,3 m. Zidurile au o grosime de 0,45 m, iar ferestrele sunt în număr de 5. Turlele, 3 la număr, sunt dispuse două în paralel deasupra pronaosului, de formă octogonală, construite din lemn şi acoperite cu tablă în solz şi turla mare deasupra naosului, construită cu aceleaşi materiale şi cu forme similare, având corespondenţă în interior. [PICTURA] Catapeteasma este construită din lemn, cu pictură în tehnica tempera de pictorul Rusu Camel în anul 2008, şi cuprinde trei registre picturale.[ANEXE] Biserica deține o clopotniță.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR]: pr. Emilian Popescu 

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Micul istoric al bisericii Ciurari II nu putea fi complet fără câteva informaţii legate de unul dintre „ctitorii morali” ai sfântului lăcaş: aviatoarea Irina Burnaia. Datele au fost selectate dintr-un amplu articol scris în aprilie 2006 de domnul profesor Mihai-Athanasie Petrescu, în revista roşioreană „Drum”, articol intitulat „Aviatoarea Irina Burnaia – de la Roşiorii de Vede la Lacul Victoria” şi care au fost oferit cu generozitate de către autor. Născută în 1909, în satul Ciurari, în apropiere de Roşiorii de Vede, Irina Cioc (care a adoptat pseudonimul „Burnaia” de la denumirea Câmpiei Burnasului, în care se află localitatea ei natală) a urmat studii de drept, fiind admisă, după absolvire, în Baroul bucureştean. Prin natura meseriei era necesar să călătorească mult. Primul zbor cu avionul ca pasageră lasă asupra ei o puternică impresie. Curând va căuta singurul pilot pe care-l cunoştea, faimosul Petre Ivanovici şi-i cere să o instruiască pentru a-şi lua brevetul. Acesta, zburător încercat, pilot de linie la L.A.R.E.S., membru al unei escadrile de acrobaţie şi unul dintre cei mai apreciaţi instructori de zbor ai A.R.P.A., nu a stat prea mult pe gânduri; instruise şi brevetase în prodigioasa lui carieră mai mult de 500 de piloţi, toţi bărbaţi. De ce nu şi-ar încheia activitatea contribuind la brevetarea unei fete? La 27 octombrie 1933 Irina Burnaia s-a văzut în posesia mult râvnitului brevet gradul I şi II, pentru avioanele de turism. Era a treia femeie-pilot româncă. Mai trebuia găsit avionul care să o poarte pe Irina spre înălţimi. Ea a profitat de generoasa ofertă a Statului Român, care se obliga să suporte jumătate din preţul unei aeronave pentru orice pilot brevetat care putea să-şi permită cealaltă jumătate de preţ. Avionul ei, construit la Uzinele din Braşov, era un monomotor cu dublă comandă în tandem. Încă de la primul zbor, a înregistrat o premieră: a fost prima femeie care a survolat Carpaţii. Ideea înfiinţării unei escadrile sanitare care să aibă ca piloţi femei i-a aparţinut prinţesei Marina Ştirbey. A fost creată după modelul organizaţiei finlandeze Lotta Sward. Escadrila a început să funcţioneze ca urmare a cererii adresate Ministerul Aerului de către Marina Ştirbey în anul 1939. Nu putem încheia scurta prezentare fără să amintim de o informaţie inedită. Pe un site francez doamna Alice Ecaterina Albulescu Cargeac (de profesie medic anestezist la spitalul Jean Verdier din Paris şi din câte se pare, nepoata Irinei Burnaia) încerca să afle informaţii despre fratele bunicii domniei-sale, oferind date preţioase pe care nu le puteam afla foarte uşor: Pompiliu Cioc s-a născut la 28 decembrie 1913 (era, deci, mai mic decât Irina), era avocat, profesie pe care a practicat-o la Geneva după plecarea din ţară. Se dă, de asemenea, ultima adresă cunoscută, iar doamna Albulescu cere informaţii despre el, dovedind că drumurile celor doi fraţi s-au despărţit undeva în viaţă. Poate că această doamnă este veriga lipsă, ce ne poate oferi date despre spectaculoasa viaţă a teleormănencei noastre din Ciurari.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum şi Stelian Paflagonul”; [ADRESA] Sat Ciurari, comuna Săceni, jud. Teleorman, cod 147305. Nu are telefon și site oficial.