Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Cucuieți (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Scrioaștea. Localitatea se află pe DN 65 A, drum ce leagă judeţele Teleorman şi Argeş, la 10 km nord de municipiul Roşiorii de Vede. Satul Cucuieți este format din trei mici cătune: Moşteni, Cucuieţi şi Ştirbeţi. În vechime, aceste cătune erau distincte. A fost reşedinţă de comună, înglobând şi satul Papa (Brebina de azi), până la ultima Reformă administrativă din anul 1968. În prezent aparţine de comuna Scrioaştea.
   
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica din satul Cucuieţi este zidită la anul 1836 de către serdarul Gheorghe Butculescu, proprietarul moşiei pe care se afla satul. Conform documentelor vremii, sfinţirea s-a făcut la 29 iunie 1838. În anul 1924 se va face o restaurare generală, schimbându-se acoperişul şi reproiectându-se o streaşină mai mare. Pereţii exteriori se vor încinge cu drugi de fier pentru întărirea zidurilor şubrezite de vreme şi se va ataşa sfântului lăcaş actualul pridvor închis. Tot la capitolul restaurări pot intra şi electrificarea bisericii din anul 1976 sau restaurarea picturii din anii 1984-1985, despre care nu se cunosc prea multe detalii Resfinţirea sfântului lăcaş se va face de către Preasfinţitul Părinte Galaction Stângă, întâiul Episcop al Alexandriei şi Teleormanului, în anul 1999. În toamna aceluiaşi an, postul de preot paroh, rămas vacant, va fi ocupat de tânărul teolog Mihăiţă Chirca. Din 2002 părintele va strânge fondurile necesare pentru ridicarea unei case parohiale. Lucrările vor fi definitivate doi ani mai târziu, cu mari eforturi, reuşindu-se construcţia a 3 camere şi dependinţele aferente. Din anul 2007 se vor desfăşura ample lucrări de reamenajare. Astfel se începe subzidirea bisericii, se  reface tencuiala exterioară cu plasă sudată şi materiale de construcţii moderne, se schimbă tabla de pe acoperiş (în mai multe etape) şi geamurile învechite de vreme. La interior, lambriul vechi, care ascundea pe suprafeţe întinse mucegai, este schimbat în totalitate. Curtea bisericii, dar şi cimitirul parohial, vor avea parte, de asemenea, de împrejmuiri noi. În anul 2010 bisericii i se va ataşa un veşmântar nou, pe o latură a Sfântului Altar. Tot acum, medalioanele exterioare, acoperite în timp de un strat gros de var, vor fi curăţate şi scoase la lumină. Se speră refacerea lor de către un pictor autorizat. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Cucuieţi este o construcţie din cărămidă, în formă de navă, având lungimea de 15 m, lăţimea de 4,50 m, înălţimea de14 m şi grosimea zidurilor de 0,65 m. Sfântul lăcaş are un număr de 5 ferestre şi o singură turlă, aşezată pe pronaos, zidită în formă octogonală şi având o bază paralelipipedică. Patru dintre laturi au încadrate geamuri cu laturile de 1,10/0,50 m. Turla comunică cu biserica printr-o trapă ce face legătura cu cafasul. Acoperişul turlei este din tablă şi imită forma unui clopot.[PICTURA]În anul 1924 pictura bisericii va fi spălată şi refăcută de către pictorul Constantin Zaharescu din Roşiorii de Vede. Pe exteriorul bisericii vor fi pictate 12 icoane în medalion, câte 6 pe fiecare latură a bisericii. Pe  pronaos este pusă icoana hramului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, iar deasupra geamului Sfântului Altar icoana Mântuitorului Iisus Hristos. . În perioada în care slujitor al bisericii a fost părintele Ion Constantin, pictura bisericii va fi refăcută în totalitate, cu fonduri strânse de la enoriaşii parohiei,  pictor fiind  Constantin Grecu. [ANEXE] Biserica deține o clopotniță și o casă parohială.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR]: pr. Emil Teodorescu, pr. Mihălcescu, pr. Sebastian Stere, pr. Ionel Niţu, pr. Ştefan Cimpoieru, pr. Emilian Trică, pr. Ion Constantin, pr. Mihăiţă Chirca, pr. Adrian Trandafir, pr. Emil Sandu.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;  [ADRESA] Sat Cucuieţi, comuna Scrioaştea, județul Teleorman, cod poştal 147317. Nu are telefon și site oficial.