Parohia ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”-Dobrotești II (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi istoric Dobrotești I.

  B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Terenul bisericii provine din pământul rămas din exproprierile făcute în timpul domnitorului A.I. Cuza. Materialele necesare construcţiei s-au cumpărat prin osteneala credincioşilor parohiei. Construcţia va începe imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, în anul 1945, meşteri fiind Petre, Ion, Ilie şi Gheorghe Cristea din Măldăieni. Strănile, iconostasele şi catapeteasma au fost lucrate de meşterul muscelean Dumitru Iliescu din Călineşti. Lucrările se vor încheia brusc în anul 1952, din cauza regimului comunist, rămânând neterminate pictura şi tencuielile exterioare. Va fi sfinţită în această stare la 2 noiembrie 1952 de către Preasfinţitul Teoctist Botoşeneanul, vicar patriarhal, iar în anul 1974 s-au făcut şi tencuielile exterioare de unul dintre meşterii care participaseră la zidirea bisericii, Gheorghe Cristea, împreună cu Grigore Neagu, ambii din Măldăieni.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Dobroteşti II este o construcţie din cărămidă, în formă de cruce având o lungime de 22 m, o lăţime de 7 m (11 m în dreptul absidelor), o înălţime de 18 m până în vârful turlei şi o grosime a zidurilor de 0,70 m. Sfântul lăcaş are un umăr de 12 ferestre şi o singură turlă, de formă hexagonală, construită din cărămidă, având pe fiecare latură câte un geam şi corespondenţă în biserică. Baza, construită din cărămidă tot în formă hexagonală, are prevăzut un acoperiş ce dă o notă particulară turlei. Pridvorul închis, pictat, este prevăzut cu patru coloane de formă dreptunghiulară. Catapeteasma are prevăzute trei registre picturale. [PICTURA] Pictura va fi lucrată mai târziu de anul 1952, sub conducerea pictorului autorizat Ion Dogărescu din Bucureşti, apoi între anii 1975-1978 biserica va fi repictată în frescă de către pictorul Radu Jora din Bucureşti.[ANEXE] Biserica deține o clopotniță și o cancelarie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR]: pr. Teodor Istrate, pr. Dan Lăzărel, pr. Viorel Buică, pr. Mantu Bălţoi, pr. Relu Văcaru, pr. Cristian Robert Roşie.

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”;  [ADRESA] Comuna Dobroteşti, jud. Teleorman, cod poştal 147115.      

Nu are telefon și site oficial.