Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae”-Dorobanțu (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Crângeni. Numele actual al satul provine de la Voicu Dorobanţu, binecredinciosul slujitor al spătarului Costea ce avusese nenumărate fapte de vitejie în oastea domnească a dorobanţilor. Acesta va administra moşia stăpânului său după anul 1770, aducând  familii de ciobani şi de clăcaşi şi oferindu-le condiţii de dezvoltare. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Prin anul 1780, cei stabiliţi aici vor aduce o bisericuţă din bârne pe care o vor aşeza lângă curtea boierească. Aceasta va funcţiona până în anul 1858 când se va ridica o impunătoare biserică de zid, prin contribuţiile enoriaşilor dar şi a moşierului locului. În anul 1896 are loc prima renovare prin osârdia preotului Alexandru Seiculescu. Renovări au mai fost făcute şi în anul 1924, când se reface pictura bisericii în totalitate. În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial mai pot fi amintite reparaţiile exterioare din anul 1967 şi reparaţia acoperişului din anul 1978. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce având o lungime de 28 m, lăţimea de 8 m (13 m în dreptul absidelor) şi o înălţime până în vârful turlei de 16 m. Grosimea zidurilor este de 1 m, iar pridvorul este deschis, susţinut de 6 coloane de formă octogonală. Singura turlă este aşezată pe pronaos, fără deschidere în interior şi este construită din lemn în formă hexagonală şi acoperită cu tablă în solzi. Sfântul lăcaş are un număr de 5 ferestre iar catapeteasma este de lemn, cu trei registre picturale. [PICTURA] Renovări ale picturii se fac în anii 1896 și 1924. Apoi între 2005-2006 se va reface din nou pictura murală de către pictorul Camel Rusu.[ANEXE] Biserica deține o clopotniță.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr.Stan, pr. Alexandru Seiculescu, pr. Marian Velcu, pr. Ion Belibou, pr. Mircea Sandu, pr. Iulică Belibou, pr. Alexandru Bega, pr. Octavian Păunescu.

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae”;  [ADRESA] Sat Dorobanţu, comuna Crângeni, jud. Teleorman, cod poștal 147097.

Nu are telefon și site oficial.