Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae”- Drăcșani (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi istoric comuna Drăcșănei.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Înainte de anul 1630 pe locul actualei biserici a funcţionat o bisericuţă modestă din lemn. După 1820 încep lucrările la o biserică de zid. Conform lui Anton R. Popescu, primul învăţător şi director de şcoala de la începutul sec. XX,  pe ruinele vechii biserici de la 1700 s-ar fi păstrat multă vreme o inscripţie săpată în piatră (probabil vechea pisanie).Războaiele din sec. al XVIII-lea duc clericii pe calea pribegiei (Pr. Ioan Spiru, Biserici din Teleorman în sec. XIX, pp. 113-114). În anul 1810, conform catagrafiei amintite, la biserica de la Drăcşani erau trei preoţi, un diacon şi un ţârcovnic: popa Dumitru sin (fiul lui) popa Dumitru, de 45 ani, popa Pârvu sin popa Constantin, de 44 ani, popa Voivo sin popa Radu, 33 de ani. Între 1832-1834 Mitropolia face o evaluare a preoţilor „rămaşi”, adică neplecaţi în pribegie, şi ia măsuri în consecinţă, numind alţi candidaţi pe posturile rămase libere. Între 1868-1870 moşierul Ion Vlădoianu (prezentat acum în acte cu grad de colonel, şi nu de căpitan, ca în 1857), împreună cu soţia sa Ecaterina, construieşte, din cărămidă, actuala biserică. În 1893, 1911 şi 1925 au loc lucrări de reparaţii ce sunt menţionate în arhivă. Între anii 1970-1971 biserica a fost retencuită la interior, paroh fiind părintele Sergiu Medeanu. Casa parohială a fost ridicată între anii 1959-1963 şi reparată în 1996 si 2007. Clopotniţa de fier a fost ridicată pe locul uneia din lemn, în 1995, şi pusă în funcţiune începând cu 27 aprilie. În anul 2003 s-au executat lucrări de subzidire şi tencuire exterioară a bisericii. Reparaţii s-au mai făcut şi în 2004 şi 2007 (la turlă). În toamna anului 2010 tabla de pe biserică a fost schimbată în totalitate.
Textul [PISANIEI]: „Acest Sfânt Locaş cu hramul Sf. Ierarh Nicolae a fost zidit din cărămidă pe locul vechii biserici din lemn pentru care nu avem documente. Biserica este ctitoria lui Ion şi Ecaterina Vlădoianu şi a fost pictată de pictorul Iordache Popescu, după cu reiese din inscripţia veche de pe tabloul ctitorilor, în anul 1871. Din vechea pictură nu s-a mai putut păstra (fiind degradată în proporţie de 80%) decât tabloul ctitorilor.În anul 1971, 1 aprilie, sub arhipăstorirea Preafericitului Părinte Patriarh Justinian şi protoiereul preot Ion Cristache-Protoieria Videle- s-au făcut tencuieli din nou pe întreaga suprafaţă interioară a bisericii şi s-a pictat în tehnica frescă de către pictorul bisericesc Tudor Costică din 	Bucureşti, ajutat de Gorcui Ştefan şi Coşa Constantin. Lucrările au fost conduse de preotul paroh Medeanu Sergiu, cu concursul Consiliului Parohial şi contribuţia bănească a enoriaşilor. Lucrarea s-a terminat în luna noiembrie anul 1971 şi s-a sfinţit în ziua de___luna___anul 1972.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Drăcşani este o construcţie din cărămidă în formă de navă, cu o lungime de 18 m, lăţimea de 7,15 m, înălţimea până la baza turlei de 8,23 m şi o grosime a zidurilor de 0,85 m, Numărul ferestrelor este de 8 şi singura turlă, aşezată pe pronaos, are formă octogonală, este din lemn acoperit cu tablă „în solzi” şi are patru ferestre. Baza turlei este aşezată pe un picior cubic din cărămidă, iar acoperişul ei este de tip „pălărie”, îmbrăcată în solzi. Intrarea în biserică este prevăzută cu un pridvor închis.  [PICTURA] În 1871 este pictată de pictorul Iordache Popescu. Între ani 1970-1971 a fost repictată de pictorul bisericesc Tudor Costică, pictura  exterioară a fost realizată de pictoriţa Iuliana Ciobu între anii 1999-2000. [ANEXE] Biserica deține o clopotniță și o casă parohială.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Dumitru sin popa Dumitru,pr. Voica sin popa Radu,  diacon Dumitru sin popa Tudor, pr. Marin sin popa Radu, pr. Marin Sin Radu, -  , Constantin Sin Voicu, pr. Marin sin popa Radu, pr Antonie sin popa Radu, pr Radu sin popa Antonie, pr Marin sin Radu, pr Dumitru Constantinescu, pr Preda Dobrescu ( 1925 – 1942), pr Marin Alexandrescu ( 1942 -1944), pr Sergiu Medeanu (1944-1979), pr Stan Manea ( 1979-1987), pr Victor Palaloga ( 1987 – 1995), pr. Florin Puşcă-1996, pr. Ştefan Popescu ( 1996 – 2006), pr. Iulian-Gabi Tudose (din 2006).

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae”;  [ADRESA] Sat Drăcşani, comuna Drăcşenei, jud. Teleorman, cod poştal 147122. 

Nu are telefon și site oficial.