Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Furculeşti (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicole”- Furculeşti, face parte din protopopiatul Videle. Furculeşti este unul dintre cartierele oraşului Videle, datând din secolul XIX, primind denumirea de la faptul ca intrarea în cartier se ramifică în trei străzi principale, asemeni unei furci de lemn cu trei ramuri. Terenul pe care se află localitatea a aparţinut boierului grec Mihail Xanto, care a dăruit locuitorilor o parte din el pentru construcţia unui lăcaş de cult, precum şi pentru înfiinţarea unui cimitir.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Prin contribuţia majoră proprie, dar şi a locuitorilor, Mihail Xanto construieşte o biserică ce este finalizată şi sfinţită în anul 1860, de către P.S. Nifon, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Biserica a primit hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Ierarh Nicolae şi de-a lungul timpului a fost restaurată de către enoriaşi. [PISANIA] a fost cioplită în marmură (1860) şi are următorul text: „Acest Dumnesescu locaşu cu hramulu Sfântul Mare Mucenicu Gheorghe şi Sfântul Ierarhu Nicolae s-a ridicatu din temelie cu cheltuiala D.Mihail Csanto, proprietarulu acestei moşii, anume Vida, în dilele Prea Înălţatui Domn Alecsandru I.Cusa şi ale Prea Sfinţiei Sale Mitropolitul Nifon, la anulu mântuirii 1860.”- urmează textul în limba greacă. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită în formă de navă(corabie), fiind realizată din cărămidă, având o singură turlă cu o înălţime de 10m. Acoperişul bisericii este din tablă aşezată pe structură din lemn. Lăcaşul de cult are 18 m lungime şi 7m lăţime, fiind compus din pronaos, naos şi altar. Zidurile au 0,5 m lăţime iar catapeteasma este un zid de 0,3 m, fiind pictată. Între anii 1920-1921 biserica a fost restaurată capital. Datorită degradării, între anii 1970-1973 se fac reparaţii la sfântul lăcaş şi este resfinţit de P.S. Roman Ialomiţeanul, în anul 1973. Între anii 1999-2000 se fac reparaţii capitale, constând în decopertarea tencuielii exterioare şi retencuire. Biserica are o singură uşă de acces, dublă, în partea de vest, şi şapte ferestre mari din termopan (2008). În anul 2007 se execută lucrări de reparații la acoperişul bisericii, constând în decopertarea totală, schimbarea structurii din lemn şi a tablei. [PICTURA] interioară a bisericii este realizată în tehnica fresco. Între anii 1920-1921 biserica a fost repictată de pictorii I.C. Catrinoiu şi I.G. Niţescu. În 1973 este refăcută de către pictorul Costică Tudor, iar între anii 1999-2000 este restaurarea pictura de către pictorul Voicu Pascu. [ANEXE] În curtea bisericii se află o clopotniţă din cărămidă, consolidată în anul 2008, având 2,5m lungime, 2,5m lăţime şi 6m înălţime, cea veche fiind din lemn. În anul 2009 a fost construită în curtea bisericii o clădire pentru arderea lumânărilor, din cărămidă şi acoperită cu tablă, având 3m lungime, 2m lăţime şi 5m înălţime. La intrarea în parohie se află o troiţă în formă octogonală, de 5m pătraţi, înaltă de 4 m, pictată, construită şi sfinţită în anul 2006. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Marin Petrescu (1860-1886), Pr. Stan Dobrescu (1886-1935), Pr. Petre Mustareaţă (1935-1947), Pr. Nicolae Stănescu (1947-1989), Pr. Gabriel Alexandrescu (1989-  ).

C. CIMITIRUL. Parohia deține doua cimitire, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. Parohia are trei monumente închinate eroilor: o cruce mare de piatră situată la intrarea în sat, pentru ţăranii morţi în răscoala din 1907; o troiţă în mijlocul cimitirului ridicată de Radu Curcă în memoria eroilor căzuţi în războiul de reîntregire a neamului 1916-1918, având dimensiuni de 3m lungime, 2 m lăţime şi 3,5m înălţime, construită din zid şi acoperită cu tablă. În anul 2006 este restaurată capital, pictată şi sfinţită. O cruce de piatră situată în curtea bisericii, închinată eroilor din al doilea război mondial 1939-1944.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a Biserica organizează pelerinaje la locurile sfinte din ţara noastră, precum şi programe catehetice tematice cu tinerii. Actualmente se întreprind activităţi de ajutorare a celor mai nevoiaşi şi periodic se ţin cateheze la care participă copii de la grădinița şi şcoala gimnazială din localitate.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] str. Viitorului, nr.7, oraş Videle-Furculeşti, jud. Teleorman, cod poştal 147300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.